BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2007

  FIZIKA
Odsek za teoretično fiziko (F1)
Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2)
Odsek za tanke plasti in povrąine (F3)
Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko(F4)
Odsek za fiziko trdne snovi (F5)
Odsek za kompleksne snovi (F7)
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev (F9)

  KEMIJA IN BIOKEMIJA
Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1)
Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3)
Odsek za elektronsko keramiko (K5)
Odsek za inženirsko keramiko (K6)
Odsek za nanostrukturne materiale (K7)
Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9)
Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo (B1)
Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti (B2)
Odsek za biotehnologijo (B3)
Odsek za kemijo okolja (O2)

  ELEKTRONIKA IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)
Odsek za sisteme in vodenje (E2)
Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)
Odsek za digitalne komunikacije in mreže (E6)
Odsek za računalniške sisteme (E7)
Odsek za tehnologije znanja (E8)
Odsek za inteligentne sisteme (E9)

  JEDERSKA TEHNIKA IN ENERGETIKA
Odsek za reaktorsko tehniko (R4)

  INFRASTRUKTURNI CENTER
Znanstvenoinformacijski center (ZIC)

  TEHNOLO©KI IN EKSPERTNI CENTRI
Center za energetsko učinkovitost (CEU)

  IZOBRA®EVALNI CENTRI
Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT)

  PODPORNE DEJAVNOSTI
Pisarna za prenos tehnologije (U9)
Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji (SVPIS)
© ZIC IJS. Vse pravice pridržane. 27. 6. 2008 Spletni mojster: av