DELOVNA POROČILA IJS
BIBLIOGRAFIJA IJS
Bibliografski servis Instituta Jo¾ef Stefan zbira bibliografske podatke za vse in¹titutske raziskovalece. Bibliografska baza je bila najprej narejena s pomoèjo programa TRIP nakar je bila v zaèetku leta 1997 prene¹ena v sistem COBISS, katerega razvija in vzdr¾uje IZUM Maribor. Bibliografska baza ima okoli 42000 zapisov in se sproti dopolnjuje. Bibliografska baza se lahko prosto pregleduje in izpisuje preko sistema COBISS.

STATISTIÈNI PODATKI
Leto Znanstveni èlanki Strokovni èlanki Poljudni èlanki Knjige Patenti
1997 891 50 50 12 8
1998 962 65 39 10 9
1999 970 79 67 8 9
2000 971 74 79 13 4
2001 1040 64 34 21 11
2002 1046 46 37 8 12
2003 1120 69 28 10 11
2004 1096 63 39 6 13
2005 1114 78 41 4 26
2006 1031 78 85 8 15
2007 1284 74 87 10 8
© ZIC IJS. Vse pravice pridr¾ane. 24. 7. 2008 Spletni mojster: av