BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 1999

  FIZIKA
Odsek za teoretično fiziko (F1)
Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2)
Odsek za tanke plasti in povrąine (F3)
Odsek za fiziko trdne snovi (F5)
Odsek za reaktorsko fiziko (F8)
Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev (F9)

  KEMIJA IN BIOKEMIJA
Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1)
Odsek za fizikalno in organsko kemijo (K3)
Odsek za keramiko (K5)
Odsek za biokemijo in molekularno biologijo (B)
Odsek za kemijo okolja (O2)

  ELEKTRONIKA IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)
Odsek za računalniško avtomatizacijo in regulacijo (E2)
Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)
Odsek za digitalne komunikacije in mreže (E6)
Odsek za računalniške sisteme (E7)
Odsek za inteligentne sisteme (E8)

  JEDERSKA TEHNIKA IN ENERGETIKA
Odsek za reaktorsko tehniko (R4)

  INFRASTRUKTURNI CENTER
Znanstvenoinformacijski center (ZIC)

  TEHNOLOŠKI IN EKSPERTNI CENTRI
Center za energetsko učinkovitost (CEU)

  IZOBRAŽEVALNI CENTRI
Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT)
Center za informatiko in zunajšolsko izobraževanje (CT1)
Center za računalniške tehnologije (CT2)

  PODPORNE DEJAVNOSTI
Pisarna za prenos tehnologije (U9)
Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji (SVPIS)
© ZIC IJS. Vse pravice pridržane. 28.6.2002 Spletni mojster: av