NASLOV
Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
TELEFONSKE ©TEVILKE
informacije (01) 4773 304
izposoja (01) 4773 304
bibliografije (01) 4773 247
vodja knjižnice (01) 4773 258
DELOVNI ÈAS
ponedeljek - četrtek 8.00 - 17.30
petek 8.00 - 17.00
CENIK
Fotokopiranje
velikost A4 0,07 EUR

Medknjižnična izposoja
knjiga 3,75 EUR
članek do 10 strani 3,00 EUR
vsakih nadaljnih 10 strani 1,20 EUR
za hitro posredovanje fotokopij (v 24 urah) dvojna cena


DDV je vključen v ceni.
© ZIC IJS. Vse pravice pridržane. 15. 3. 2005 Spletni mojster: av