VODJA ZIC
dr. Luka Šušteršič tel: (01) 477-3258 luka.sustersic@ijs.si
KNJIŽNICA
Višja bibliotekarka:
Alenka Ana Stante, univ. dipl. soc., tel: (01) 477-3304 alenka.stante@ijs.si
Knjižničarke:
Jasna Malalan tel: (01) 588-5270 jasna.malalan@ijs.si
Saša Žnidar tel: (01) 477-3959 sasa.znidar@ijs.si
Branka Štrancar tel: (01) 477-3247 branka.strancar@ijs.si
NAMIZNO ZALOŽNIŠTVO
mag. Marjan Verč tel: (01) 477-3938 marjan.verc@ijs.si
Suzi Korošec tel: (01) 588-5420 suzi.korosec@ijs.si
FOTOKOPIRNICA
Jože Škulj tel: (01) 477-3266 joze.skulj@ijs.si
Nada Tratnik tel: (01) 477-3266 nada.tratnik@ijs.si
© ZIC IJS. Vse pravice pridržane. 10. 7. 2015 Spletni mojster: av