Domaca stran splo¹nih inforamcijskih servisov

Celerily logo
Servis Celerity omogoča iskanje in pregledovanje kazal velikega števila revij različnih zalo¾nikov in preprint servisov. Podatki se dopolnjujejo, takoj ko se pojavijo na WWW straneh založnika oziroma WWW servisa. Servis Celerity omogoèa sprotno spremljanje željene tematike na enem samem mestu. Celerity nudi povezave do povzetkov in polnega teksta člankov.

SICRIS Logo
Informacijski sistem SICRIS razvija in vzdržuje Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) po pooblastilu in v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport (M©Z©).

SICRIS je na internetu od leta 1998, sedanja verzija (SICRIS 2.0) pa je aktivna od 15.11.2000.


VJ logo
V seriji "virtualnih" revij, ki sta jo razvila American Institute of Physics (AIP) in American Physical Society (APS), so izbrani pomembnejči članki iz revij teh dveh zalo¾nikov in revij založnikov sodelujoèih v Online Journal Publishing Service (OJPS) ter revij Science in Nature. Izgled virtualnih revij je podoben kot pri običajnih revijeh, tako da lahko pregledujemo:
  • kazala,
  • povzetke
  • in preko povezav dostpano na domaèe strani, kazala in tekste polnih člankov v izvornih revijah.
© ZIC IJS. Vse pravice pridržane. 10. 6. 2003 Spletni mojster: av