Bibliografija IJS za leto 2005
BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2005

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo (ICJT)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Bruno Cvikl, Dean Korošak, Matjaž Koželj, "C-U investigation for fermi level alignment at metal/organic semiconductor junction", V: Proceedings, 41th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Green electronics, September, 14. - September 16. 2005, Ribno, Slovenia, Barbara Malič, ur., Darko Belavič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2005, str. 333-338. [COBISS.SI-ID 19266343]

2. Radko Istenič, Igor Jenčič, "Youngsters about nuclear energy : Year 2004 poll", V: Transactions, 17th International Meeting of Nuclear Communicators, PIME 2005, 13-16 February 2005, Paris, Paris, European Nuclear Society, 2005, str. 101-103. [COBISS.SI-ID 18848807]

3. Igor Jenčič, Radko Istenič, "Public opinion about nuclear energy : Year 2005 poll", V: Proceedings, International Conference Nuclear Energy for New Europe 2005, September 5-8, 2005, Bled, Slovenia, Borut Mavko, ur., Ivo Kljenak, ur., Ljubljana, Nuclear Society of Slovenia, 2005, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 20838183]

4. Dean Korošak, Bruno Cvikl, Matjaž Koželj, "Spin injection at metal/organic semiconductor interface", V: Proceedings, 41th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Green electronics, September, 14. - September 16. 2005, Ribno, Slovenia, Barbara Malič, ur., Darko Belavič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2005, str. 339-343. [COBISS.SI-ID 19266855]

5. Matjaž Koželj, Bruno Cvikl, Dean Korošak, "Investigation of bilayer, ionized cluster beam deposited AL/PTCDA/ITO organic semiconductor structure bz the C-U and I-U methods", V: Proceedings, 41th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Green electronics, September, 14. - September 16. 2005, Ribno, Slovenia, Barbara Malič, ur., Darko Belavič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2005, str, 327-332, 2005. [COBISS.SI-ID 19265575]

6. Joseph Magill, D. J. Hamilton, M. Betti, L. Aldave de las Heras, G. Tamborini, K. Mayer, S. Abousahl, O. Cromboom, Tomaž Žagar, Igor Jenčič, G. Caratti, "Education and training courses on nuclear science, illicit trafficking, and environmental radioactivity - a JCR activity in Eu enlargement and integration", V: Proceedings, 3rd International Conference on Education and Training in Radiological Protection, 23-25 November 2005, Brussels, Brussels, ENS, 2005, str. 1-5. [COBISS.SI-ID 19616807]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

1. Milan Čerček, Igor Jenčič, Saša Novak, Luka Snoj, Radko Istenič, Fuzija - energija prihodnosti : Stalna razstava v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo "Milana Čopiča", Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 21651495]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 9. 7. 2008 Spletni mojster: av