Bibliografija IJS za leto 2005
BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2005

Odsek za inteligentne sisteme (E9)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Tanja Arh, Vladislav Rajkovič, Borka Jerman-Blažič, "Tehnološko podprto izobraževanje - uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 38, 2005, št. 8), Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2005, str. 386-393. [COBISS.SI-ID 4495379]

2. Andraž Bežek, Matjaž Gams, "From basic agent behavior to strategic patterns in a robotic soccer", Informatica (Ljublj.), vol. 29, no. 4, str. 461-468, 2005. [COBISS.SI-ID 19525415]

3. Tomaž Curk, Janez Demšar, Xu Qikai, Gregor Leban, Uroš Petrovič, Ivan Bratko, Gad Shaulsky, Blaž Zupan, "Microarray data mining with visual programming", Bioinformatics (Oxf., Print), vol. 21, no. 3, str. 396-398, 2005. [COBISS.SI-ID 4563284]

4. Bogdan Filipič, Erkki Laitinen, "Model-based tuning of process parameters for steady-state steel casting", Informatica (Ljublj.), vol. 29, no. 4, str. 491-496, 2005. [COBISS.SI-ID 19504423]

5. Gašper Gantar, Karl Kuzman, Bogdan Filipič, "Increasing the stability of the deep drawing process by simulation-based optimization", J. mater. process. technol., vol. 164/165, str. 1343-1350, 2005, http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2005.02.099. [COBISS.SI-ID 8255259]

6. Vida Gönc, Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, "Perspektiva: študij zdravstvene nege na daljavo", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 38, 2005, št. 8), Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2005, str. 465-470. [COBISS.SI-ID 4495891]

7. Eva Jereb, Uroš Rajkovič, Vladislav Rajkovič, "A hierarchical multi-attribute system approach to personnel selection", Int. j. sel. assess. (Print), vol. 13, no. 3, str. 198-205, 2005. [COBISS.SI-ID 4568083]

8. Aleh A. Kavalenka, Bogdan Filipič, Marcus A. Hemminga, Janez Štrancar, "Speeding up a genetic algorithm for EPR-based spin label characterization of biosystem complexity", J. chem. inf. mod., vol. 45, no. 6, str. 1628-1635, 2005. [COBISS.SI-ID 19459623]

9. Alenka Krapež, Vladislav Rajkovič, "Računalniško podprto preverjanje in ocenjevanje znanja", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 38, 2005, št. 8), Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2005, str. 417-424. [COBISS.SI-ID 4495635]

10. Gregor Leban, Ivan Bratko, Uroš Petrovič, Tomaž Curk, Blaž Zupan, "VizRank : finding informative data projections in functional genomics by machine learning", Bioinformatics (Oxf., Print), vol. 21, no. 3, str. 413-414, 2005. [COBISS.SI-ID 4562772]

11. Aleksander Pivk, Philipp Cimiano, York Sure, "From tables to frames : selected papers from International Semantic Web Conference, ISWC 2004, November 7-11, 2004, Hiroshima, Japan", Journal of web semantics, vol. 3, issues 2-3, str. 132-146, 2005. [COBISS.SI-ID 19583271]

12. Janez Štrancar, Tilen Koklič, Zoran Arsov, Bogdan Filipič, David Stopar, Marcus A. Hemminga, "Spin label EPR-based characterization of biosystem complexity", J. chem. inf. mod., vol. 45, str. 394-406, 2005. [COBISS.SI-ID 18953511]

13. Alenka Žibert, Vladimir Batagelj, Vladislav Rajkovič, "Comparative analysis of educational networks", Informatica (Ljublj.), vol. 29, no. 4, str. 477-481, 2005. [COBISS.SI-ID 4585747]

1.04 Strokovni članek

1. Robert Blatnik, Janko Černetič, "Vrednotenje antropocentričnosti računalniške podpore dobavljanja sestavnih delov", Organizacija (Kranj), letn. 38, št. 5, str. 225-231, 2005. [COBISS.SI-ID 19110695]

2. Mitja Kolbe, "Videonadzorni sistemi s samodejnim prepoznavanjem", Varnostni forum, str. 9-10, julij/avgust 2005. [COBISS.SI-ID 19517479]

3. Mitja Kolbe, "Varnost in upravljanje brezžičnih računalniških omrežij. II. del", Varnostni forum, str. 16-17, november 2005. [COBISS.SI-ID 19517991]

4. Mitja Kolbe, "Varna brezžična omrežja", Varnostni forum, str. 20-21, oktober 2005. [COBISS.SI-ID 19517735]

1.05 Poljudni članek

1. Matjaž Gams, "Teharje", Delo (Ljubl.), str. 5, Pisma bralcev, 21.6.2005. [COBISS.SI-ID 19114279]

2. Matjaž Gams, "Znanost in gospodarska rast : mnenje", Delo (Ljubl.), str. 19, Znanost, 7.4.2005. [COBISS.SI-ID 18959655]

3. Matjaž Gams, "Slovenska kulturna revolucija v znanosti", Delo (Ljubl.), str. 31, PP 29, 16.7.2005. [COBISS.SI-ID 19143463]

4. Matjaž Gams, "Mladi ekonomski levi in dogme", Finance, št. 39, str. 9, 2005. [COBISS.SI-ID 18897191]

5. Matjaž Gams, "Pokojninska reforma je svetovna neumnost", Finance, št. 80, str. 9, 26.4.2005. [COBISS.SI-ID 19009575]

6. Matjaž Gams, "Predlogi za izboljšanje slovenske znanosti", Finance, št. 133, str. 9, 2005. [COBISS.SI-ID 19143207]

7. Matjaž Gams, "Nesoglasja med gospodarstvom in inštituti se povečujejo : odmev na odmev", Finance, št. 159, str. 8-9, 2005. [COBISS.SI-ID 19189031]

8. Matjaž Gams, "Jambrek Virantu dal instant profesuro", Finance, št. 238, str. 9, 2005. [COBISS.SI-ID 19487527]

9. Matjaž Gams, "Poročilo s tehničnega srečanja AGENTLINK3 2005", Novice - IJS (Tisk. izd.), št. 118, str. 41, april 2005. [COBISS.SI-ID 19013159]

10. Matjaž Gams, Dušan Bevc, "Kratek zapis sestanka zastopnikov sindikata z direktorjem IJS", Novice - IJS (Tisk. izd.), št. 121, str. 6-7, oktober 2005. [COBISS.SI-ID 19351591]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Tanja Arh, Vladislav Rajkovič, Borka Jerman-Blažič, "Tehnološko podprto izobraževanje - uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings, 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, 14. oktober 2005, Ljubljana, Slovenija = 8th International Multi-Conference Information Society IS 2005, 14th October, 2005, Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, Institut Jožef Stefan, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, [Kranj], Fakulteta za organizacijske vede, 2005, 11 str. [COBISS.SI-ID 4503315]

2. Andraž Bežek, "Discovering strategic multi-agent behavior in a robotic soccer domain", V: Proceedings of the the Fourth International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems [AAMAS 05] : Utrecht, The Netherlands, July 25 to 29, 2005, New York, ACM, 2005, str. 1177-1178. [COBISS.SI-ID 19378215]

3. Andraž Bežek, Matjaž Gams, "Discovering strategic multi-agent behavior in a robotic soccer domain", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 341-344. [COBISS.SI-ID 19381031]

4. Andrej Bratko, Bogdan Filipič, "Spam filtering using character-level Marov models : experiments for the TREC 2005 spam track", V: TREC 2005, 14th Text REtrieval Conference : November 15-18,2005, Gaithersburg, (NIST special publication, 500-266), [S. l., s. n.], 2005, 11 str. [COBISS.SI-ID 20228391]

5. Saša Burian, Miha Černelč, Matjaž Gams, "Analiza zastav vrednostnih papirjev s programom WEKA", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 386-389. [COBISS.SI-ID 19382311]

6. Janko Černetič, Robert Blatnik, "Human-centred collaborative system supporting JIT delivery in manufacturing", V: Preprints of the 16th IFAC World Congress : Prague, Czech Republic, July 3-8, 2005, 16th IFAC World Congress, Prague, July 3-8, 2005, P. Horacek, ur., Miroslav Šimandl, ur., Pavel Zitek, ur., [Prague], International Federation of Automatic Control, 2005, 6 str. [COBISS.SI-ID 19196967]

7. Bogdan Filipič, "Efficient simulation-based optimization of process parameters in continuous casting of steel", V: COST 526 : Automatic Process Optimization in Materials Technology : First Invited Conference, 30-31 May, 2005, Morschach, Switzerland, Dirk Büche, ur., Norbert Hofmann, ur., [s.l., s.n, 2005], str. 193-198. [COBISS.SI-ID 19065639]

8. Bogdan Filipič, Erkki Laitinen, "On stochastic optimization of continuous casting under steady-state conditions", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 329-332. [COBISS.SI-ID 19380263]

9. Bogdan Filipič, Božidar Šarler, "An empirical investigation into the properties of coolant flow optimization in the steel production process", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 59-62. [COBISS.SI-ID 19614247]

10. Iztok Fister, Bogdan Filipič, Marjan Mernik, "3-barvanje grafov z evolucijskimi algoritmi", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 63-66. [COBISS.SI-ID 9867542]

11. Matjaž Gams, "Znanost o verovanju", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 43-47. [COBISS.SI-ID 19379495]

12. Matjaž Gams, "Department of intelligent systems E9", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 325-328. [COBISS.SI-ID 19380007]

13. Matjaž Gams, "Inteligentna e-demokracija", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 127-130. [COBISS.SI-ID 19315751]

14. Gašper Gantar, Karl Kuzman, Bogdan Filipič, "Increasing the stability of deep drawing process by simulation-based optimization", V: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering, AMME'2005, Gliwice-Wisla, Poland, May 16-19, 2005, Leszek A. Dobrzański, ur., Gliwice, Silesian University of Technology, Institute of Engineering Materials and Biomaterials, 2005, str. 243-246. [COBISS.SI-ID 8306971]

15. Vida Gönc, Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, "Študij na daljavo - nov pristop k izobraževanju medicinskih sester", V: Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16. - 18. marec 2005 : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16 -18, 2005, Jindřich Kaluža, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2005, str. 1358-1364. [COBISS.SI-ID 1009060]

16. Vida Gönc, Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, "Perspektiva: študij zdravstvene nege na daljavo", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings, 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, 14. oktober 2005, Ljubljana, Slovenija = 8th International Multi-Conference Information Society IS 2005, 14th October, 2005, Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, Institut Jožef Stefan, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, [Kranj], Fakulteta za organizacijske vede, 2005, 10 str. [COBISS.SI-ID 4500243]

17. Vida Gönc, Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, "Adaptivno učenje na daljavo", V: Zbornik predavanj in posterjev 5. kongresa zdravstvene in babiške nege "Skrb za človeka", Ljubljana, 12.-14. 5. 2005, Bojana Filej, ur., Andreja Kvas, ur., Petra Kersnič, ur., Ljubljana, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2005, str. 257-264. [COBISS.SI-ID 1038500]

18. Aleks Jakulin, Martin Možina, Janez Demšar, Ivan Bratko, Blaž Zupan, "Nomograms for visualing support vector machines", V: KDD-2005 : proceedings of the Eleventh ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining : August 21-24,2005, Chicago, Illinois, USA, New York, ACM, 2005, str. 108-117. [COBISS.SI-ID 19254311]

19. Martina Kern, Vladislav Rajkovič, Mile Hodnik, "Ugotavljanje rizičnosti za odvisnost od ilegalnih drog z uporabo programa za večparametrsko odločanje", V: Informatika kot temelj povezovanja : zbornik posvetovanja, DSI - Dnevi slovenske informatike 2005, Portorož, Slovenija, 13.-15. april, Aleksander Novaković, ur., Niko Schlamberger, ur., Mojca Indihar Štemberger, ur., Martina Učak, ur., Janja Drole, ur., Ljubljana, Slovensko društvo Informatika, = Slovenian Society Informatika, 2005, str. 733-739. [COBISS.SI-ID 4346899]

20. Mitja Kolbe, Matjaž Gams, Stanislav Kovačič, Janez Perš, "Sistem za avtomatsko razpoznavanje obnašanja z metodami računalniška vida", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 357-361. [COBISS.SI-ID 19382055]

21. Mitja Kolbe, Stanislav Kovačič, "Nadzorni sistem za zgodnje odkrivanje nevarnosti utopitve z metodami računalniškega vida", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 93-96. [COBISS.SI-ID 19518503]

22. Viktor Kovačević, Bogdan Filipič, "A genetic algorithm based tool for the database index selection problem", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 378-381. [COBISS.SI-ID 19613991]

23. Alenka Krapež, Vladislav Rajkovič, "Računalniško podprto preverjanje in ocenjevanje znanja", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings, 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, 14. oktober 2005, Ljubljana, Slovenija = 8th International Multi-Conference Information Society IS 2005, 14th October, 2005, Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, Institut Jožef Stefan, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, [Kranj], Fakulteta za organizacijske vede, 2005, 13 str. [COBISS.SI-ID 4500499]

24. Mitja Luštrek, "Pathology in single-agent search", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 345-348. [COBISS.SI-ID 19381287]

25. Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Ivan Bratko, "Why minimax works : an alternative explanation", V: IJCAI-05 : proceedings of the Nineteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, Edinburgh, Scotland, July 30 - August 5, 2005, Leslie Pack Kaelbling, ur., Alessandro Saffiotti, ur., Denver, International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 2005, str. 212-217. [COBISS.SI-ID 19184935]

26. Domen Marinčič, "Odvisnostna drevesa in avtomatsko razčlenjevanje", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 349-352. [COBISS.SI-ID 19622183]

27. Domen Marinčič, "Odvisnostna slovnica in jezikovne tehnologije", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 135-137. [COBISS.SI-ID 19621927]

28. Aleksander Pivk, Matjaž Gams, "Are information agents ready?", V: Proceedings of the 2005 Networking and Electronic Conference Research Conference (NAEC2005) : Riva del Garda, Italy, October 6-9,2005, [S.l., s.n.], 2005, str. 132-137. [COBISS.SI-ID 19338279]

29. Aleksander Pivk, Matjaž Gams, "Construction of domain ontologies from tables", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 337-340. [COBISS.SI-ID 19380775]

30. Uroš Rajkovič, Vladislav Rajkovič, "Podatkovni model evidentiranja neželenih dogodkov v procesu zdravstvene nege", V: Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16. - 18. marec 2005 : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16 -18, 2005, Jindřich Kaluža, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2005, str. 1347-1351. [COBISS.SI-ID 19342297]

31. Vladislav Rajkovič, Alenka Krapež, "An approach to teaching decision knowledge management in the frame of general education", V: 6th Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Conference, Metro Manila, Philippines, 4-7 December 2005 : operational excellence towards regional cooperation, [Paranaque, Philippine Institute of Industrial Engineers], 2005, 11 str. [COBISS.SI-ID 4581651]

32. Tomaž Šef, "A two level lexical stress assignment model for highly inflected Slovenian language", V: Third International Conference on Information Technology and Applications : proceedings : 4-7 July 2005, Sydney, Australia, Los Alamitos [etc.], IEEE Computer Society, cop. 2005, str. 347-351. [COBISS.SI-ID 19331879]

33. Tomaž Šef, "Sistem GOVOREC za sintezo slovenskega govora", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 333-336. [COBISS.SI-ID 19380519]

34. Olga Šušteršič, Uroš Rajkovič, Vladislav Rajkovič, "The role of e-representation of international classification of nursing practice in health care education", V: WCCE 2005, 8th IFIP World Conference on Computers in Education, University of Stellenbosch, Cape Town, South Africa, 4-7th July 2005, [S. l.], Document Transformation Technologies, 2005, 4 str. [COBISS.SI-ID 4448531]

35. Tea Tušar, "Performance of DEMO on new test problems : a comparison study", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 121-124. [COBISS.SI-ID 19590695]

36. Tea Tušar, Andrej Bratko, Matjaž Gams, Tomaž Šef, "Comparison between humans and machines on the task of accentuation of Slovene words", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 353-356. [COBISS.SI-ID 19381799]

37. Tea Tušar, Bogdan Filipič, "DEMO : differential evolution for multiobjective optimization", V: Evolutionary multi-criterion optimization : third international conference, EMO 2005, Guanajuato, Mexico, March 9-11, 2005 : proceedings, (Lecture notes in computer science, 3410), Carlos A. Coello Coello, ur., Arturo Hernández Aguirre, ur., Eckart Zitzler, ur., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, cop. 2005, str. 520-533. [COBISS.SI-ID 19018791]

38. Jure Žabkar, Martin Možina, Ivan Bratko, Jerneja Videčnik, "Strojno učenje z argumenti na področju hudih bakterijskih okužb pri starostnikih", V: Zbornik, Prvo srečanje slovenskih bioinformatikov, Ljubljana, 2. december 2005, Gregor Anderluh, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2005, str. 66-69. [COBISS.SI-ID 19486759]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. Eva Jereb, Lucija Zupan, Vladislav Rajkovič, "Sodobni pristopi k izobraževanju s področja informacijske varnosti", V: Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16. - 18. marec 2005 : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16 -18, 2005, Jindřich Kaluža, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2005, str. 165-173. [COBISS.SI-ID 4317971]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Bogdan Filipič, "Slovenska terminologija evolucijskega računanja", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 20. [COBISS.SI-ID 21531431]

2. Bogdan Filipič, "An empirical investigation into the properties of coolant flow optimization in the steel production process", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 30. [COBISS.SI-ID 21532967]

3. Urška France, Tanja Urbančič, "Izobraževalni vidiki uporabe internetnih tehnologij v podjetjih", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005. [COBISS.SI-ID 19419431]

4. Vladislav Rajkovič, Alenka Krapež, "An approach to teaching decision knowledge management in the frame of general education", V: Proceedings of abstracts and papers (on CD-ROM) of the 6th Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2005 & the 8th Asia-Pacific Division Meeting of the International Foundation for Production Research, Metro Manila, Philippines, 4-7 December 2005, Anthony S. F. Chiu, ur., Aura Matias, ur., Paranaque, Philippine Institute of Industrial Engineers, 2005, str. 228. [COBISS.SI-ID 4581139]

5. Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, Uroš Rajkovič, "International classification of nursing practice and e-health", V: Documenting nursing care - enchancing patient care through nursing documentation : new directions for novices and experts : proceedings of the fifth biennial European Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes held in Bled, Slovenia, Nico Oud, ur., Walter Sermeus, ur., Margareta Ehnfors, ur., Bern [etc.], Verlag Hans Huber, 2005, str. 29. [COBISS.SI-ID 2166123]

6. Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, Uroš Rajkovič, Darja Cibic, "Slovene browser for international classification for nursing practice : nurses' opinion", V: Nursing on the move : knowledge, innovation and vitality : conocimiento, innovación y vitalidad : connaissances, innovation et vitalité, Geneva, International Council of Nurses, 2005, 1 str. [COBISS.SI-ID 4531219]

7. Olga Šušteršič, Vladislav Rajkovič, "Zagotavljanje kakovosti s pomočjo dokumentacije v zdravstveni negi", V: Documenting nursing care - enchancing patient care through nursing documentation : new directions for novices and experts : proceedings of the fifth biennial European Conference of the Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes held in Bled, Slovenia, Nico Oud, ur., Walter Sermeus, ur., Margareta Ehnfors, ur., Bern [etc.], Verlag Hans Huber, 2005, str. 17. [COBISS.SI-ID 2165867]

8. Tea Tušar, "Reševanje večkriterijskih optimizacijskih problemov z diferencialno evolucijo", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 8. [COBISS.SI-ID 21530407]

9. Tea Tušar, "Poročilo s tretje mednarodne konference o evolucijskem večkriterijskem optimiranju EMO 2005", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 17. [COBISS.SI-ID 21530919]

10. Tea Tušar, "Performance of DEMO on new test problems : a comparion study", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 31. [COBISS.SI-ID 21533223]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Mojca Bernik, Igor Bernik, Vladislav Rajkovič, "Using knowledge discovery in databases for human resource management decisions", V: Personnel and management : selected topics, Jože Florjančič, ur., Björn Willi Paape, ur., Frankfurt am Main [etc.], P. Lang, 2005, str. 97-103. [COBISS.SI-ID 4575763]

2. Philipp Cimiano, Aleksander Pivk, Lars Schmidt-Thieme, Steffen Staab, "Learning taxonomic relation from heterogeneous sources of evidence", V: Ontology learning from text : methods, evaluation and applications, (Frontiers in artificial intelligence and applications, vol. 123), Paul Buitelaar, ur., Philipp Cimiano, ur., Bernardo Magnini, ur., Amsterdam [etc.], IOS Press, cop. 2005, str. 59-73. [COBISS.SI-ID 19447335]

3. Tomaž Murn, Vladislav Rajkovič, "Multi-attribute decision making models and the system DEXi for schools", V: Learning for the future : dimensions of the new role of the teacher, (The Learning teacher network), Magnus Persson, ur., [Karlstad], The authors and the Learning Teacher Network, cop. 2005, str. 329-343. [COBISS.SI-ID 4514323]

4. Uroš Rajkovič, Vladislav Rajkovič, "Team-work in the context of technological expectations", V: Personnel and management : selected topics, Jože Florjančič, ur., Björn Willi Paape, ur., Frankfurt am Main [etc.], P. Lang, 2005, str. 331-339. [COBISS.SI-ID 4576019]

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. Cene Bavec, Matjaž Gams, "Predgovor multikonferenci Informacijska družba 2005", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. I-II. [COBISS.SI-ID 19378983]

2. Matjaž Gams, "Predgovor [konference Inteligentni sistemi]", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 323. [COBISS.SI-ID 19379751]

3. Urban Kordeš, Olga Markič, Matjaž Gams, "Predgovor konference Kognitivnih znanosti", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 3. [COBISS.SI-ID 19379239]

4. Vladislav Rajkovič, Tanja Urbančič, Mojca Bernik, "Uvodnik : 8/2005", Organizacija (Kranj), str. 382. [COBISS.SI-ID 19365671]

1.22 Intervju

1. Marjan Špegel, "Ultranet bi preprečil katastrofo v SKB banki", Finance. [COBISS.SI-ID 19416615]

2. Marjan Špegel, "Ultranet bi preprečil rop banke", Dnevnik (Ljubl. 1991), let. 55, št. 305, str. 31, 10.11.2005. [COBISS.SI-ID 19413031]

1.25 Drugi članki ali sestavki

1. Andrea Omicini, Paolo Petta, Matjaž Gams, "The Second AgentLink III Technical Forum : Ljubljana, Slovenia, February 28 - March 2, 2005", AgentLink newsletter, issue 17, str. 23, April 2005. [COBISS.SI-ID 19237927]

2. Andrea Omicini, Paolo Petta, Matjaž Gams, "The second AgentLink III technical forum : main issues and hot topics in European agent research", Informatica (Ljublj.), vol. 29, no. 4, str. 377-378, 2005. [COBISS.SI-ID 19523111]

3. Vladislav Rajkovič, "Deklaracija Stellenbosch", Uporab. inform. (Ljubl.), letn. 13, št. 3, str. 178, 2005. [COBISS.SI-ID 4526611]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

1. Ivan Bratko, Learning from noisy data : course notes, June 27 - July 5,2005, Ljubljana, (Advanced course on knowledge discovery), Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 19482151]

2. Bogdan Filipič, Stochastic search methods : course notes, June 27 - July 5,2005, Ljubljana, (Advanced course on knowledge discovery), Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 19482919]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

1. Bogdan Filipič, Advanced parameter optimization methods preliminarily used for casting processes : final report, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 21051687]

2. Matjaž Gams, AgentLinkIII network final report : zaključno poročilo o projektu/mreži odličnosti, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005, http://www.agentlink.org/newsletter/14/AL-14.pdf. [COBISS.SI-ID 21014055]

3. Matjaž Gams, Poročilo o konferenci AgentLinkIII : 2. tehnični forum, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005, http://www.agentlink.org/activities/al3-tf/tf2/index.html. [COBISS.SI-ID 21013543]

4. Matjaž Gams, Poročilo o Multikonferenci IS2005, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 21013031]

5. Matjaž Gams, Programski sistem GIVE : poročilo o projektu, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 21012007]

6. Matjaž Gams, Računalniški sistem za posredovanje informacij : programski sistem GIVE : poročilo o projektu, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 21011495]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Andrej Bratko, Bogdan Filipič, Spam filtering using compression models, (IJS delovno poročilo, 9227), 2005, [S. l., s. n.]. [COBISS.SI-ID 19470375]

2. Tea Tušar, Bogdan Filipič, Večkriterijsko optimiranje z genetskimi algoritmi in diferencialno evolucijo, (IJS delovno poročilo, 9065), 2005. [COBISS.SI-ID 18999079]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

1. Tomaž Šef, Dopolnitev izvedeniškega mnenja o identifikaciji zvočnih posnetkov na osnovi odredbe z dne 10.10.2005 : opr. št. I K 359/01, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 2005. [COBISS.SI-ID 19906599]

2. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 118/2004, Ljubljana, Okrožno sodišče, 13.06.2005. [COBISS.SI-ID 19334183]

3. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba A, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18942503]

4. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba B, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18942759]

5. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba C, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18943015]

6. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba D, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18943527]

7. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba E, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18943271]

8. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba F, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18943783]

9. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba G, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18944039]

10. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba H, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18944295]

11. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba I, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18944551]

12. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba J, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18944807]

13. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba K, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18945063]

14. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba L, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18945319]

15. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba M, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18945575]

16. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba N, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18945831]

17. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. III K 156/2003, oseba O, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 20.01.2005. [COBISS.SI-ID 18946087]

18. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. K 244/04, oseba A, Koper, Okrožno sodišče, 13.06.2005. [COBISS.SI-ID 19333671]

19. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. K 244/04, oseba B, Koper, Okrožno sodišče, 13.06.2005. [COBISS.SI-ID 19333927]

20. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. Kpr 49/2005, oseba A, Nova Gorica, Okrožno sodišče, 18.05.2005. [COBISS.SI-ID 19332391]

21. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. Kpr 49/2005, oseba B, Nova Gorica, Okrožno sodišče, 18.05.2005. [COBISS.SI-ID 19332647]

22. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. Kpr 49/2005, oseba C, Nova Gorica, Okrožno sodišče, 18.05.2005. [COBISS.SI-ID 19332903]

23. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. Kpr 49/2005, oseba D, Nova Gorica, Okrožno sodišče, 18.05.2005. [COBISS.SI-ID 19333159]

24. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov : odredba št. Kpr 49/2005, oseba E, Nova Gorica, Okrožno sodišče, 18.05.2005. [COBISS.SI-ID 19333415]

25. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov na osnovi odredbe z dne 10.10.2005 : opr. št. I K 359/01, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 2005. [COBISS.SI-ID 19906343]

26. Tomaž Šef, Izvedensko mnenje o identifikaciji zvočnih posnetkov na osnovi odredbe z dne 7.12.2005 : opr. št. Kpr 148/2005, Kranj, Okrožno sodišče v Kranju, 2005. [COBISS.SI-ID 19907111]

27. Tomaž Šef, Mnenje o možnosti opravljanja telefonskega razgovora pod določenimi predpostavkami na osnovi dopisa z dne 30.11.2005 : opr. št. K 15/2005, Kranj, Okrožno sodišče v Kranju, 2005. [COBISS.SI-ID 19906855]

28. Tomaž Šef, Zaslišanje kot priče v zvezi z izvedenskim mnenjem identifikacije zvočnih posnetkov na osnovi vabila z dne 09.08.2005 : opr. št. III K 244/2004, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 12.08.2005. [COBISS.SI-ID 19334695]

29. Tomaž Šef, Zaslišanje kot priče v zvezi z izvedenskim mnenjem identifikacije zvočnih posnetkov na osnovi vabila z dne 16.03.2004 : opr. št. III K 156/2003, Ljubljana, Okrožno sodišče v Ljubljani, 23.03.2005. [COBISS.SI-ID 18946343]

30. Tomaž Šef, Zaslišanje kot priče v zvezi z izvedenskim mnenjem identifikacije zvočnih posnetkov na osnovi vabila z dne 16.12.2004 : opr. št. III K 105/2004, Ptuj, Okrožno sodišče na Ptuju, 12.01.2005. [COBISS.SI-ID 18946599]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

1. Vladimir Batagelj, Alenka Krapež, Vladislav Rajkovič, Rado Wechtersbach, Informatika, (Predmetni izpitni katalog za splošno maturo, Informatika), Ljubljana, Državni izpitni center, 2005. [COBISS.SI-ID 4538899]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

1. Jure Zupan, Jadran Lenarčič, Matjaž Gams, Peter Testen, Rok Štravs, Varužan Kevorkijan, Med laboratorijem in delavnico : TVS 1, oddaja Omizje, 28.09.2005. [COBISS.SI-ID 21676839]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Bogdan Filipič, Optimization with evolutionary algorithms : 10 houe lectures, Oulu, Finland, University of Oulu, Infotech Graduate School, 29 Nov.-1 Dec. 2005. [COBISS.SI-ID 19613223]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Matjaž Gams, Skrivnosti zavesti in inteligence : Študentska arena 2005 - eksplozija priložnosti, Gospodarsko razstavišče, 18-20 oktober, 2005, Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 19354407]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

1. Aleš Dobnikar, Priporočila za uporabo elektronskega podpisa in elektronski arhiv : predstavljeno na e-SLOG-u, 31 maj, 2005, Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 20003879]

2. Aleš Dobnikar, Davorka Šel, Maruša Damjan, Dušan Zupančič, Stephen McGibbon, Zagotavljanje interoperabilnosti v RS in EU : predstavljeno na NTkonferenci2005, 16-19 maja 2005, Portorož, Slovenia, 2005. [COBISS.SI-ID 20004135]

3. Matjaž Gams, Intelligent information for business and finances : invited lecture presented at Networking and Electronic Conference Research Conference (NAEC2005) October 6-9,2005, Riva del Garda, Italy, 2005. [COBISS.SI-ID 19338535]

3.25 Druga izvedena dela

1. Member of the Program committee: Matjaž Gams, The 2005 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligence Agent Technology,IAT'2005, September 19-22,2005, Compiègne University of Technology, France, 2005. [COBISS.SI-ID 18925095]

2. Co-chair of the Program committee: Matjaž Gams, 2nd AgentLink III Technical Forum (AL3-TF2), 28th Februar-2nd March, 2005, Ljubljana, Slovenia, 2005. [COBISS.SI-ID 18713639]

3. Member of the International programme committee: Matjaž Gams, CEEMAS'05, The 4th International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, 12-14, September 2005, Budapest, Hungary, 2005. [COBISS.SI-ID 18346023]

4. Member of the Program committee: Matjaž Gams, CI2005, The Fourth IASTED International Conference on Computational Intelligence, July 4-6, 2005, Calgary, Alberta, Canada, 2005. [COBISS.SI-ID 18889255]

5. Member of the Program committee: Matjaž Gams, CIS'2005, International Conference on Computational Intelligence and Security, December 15-19,2005, Xian, China, 2005. [COBISS.SI-ID 18956839]

6. Member of the Program committee: Matjaž Gams, ECOM-04, 4th International Interdisciplinary Conference on Electronic Commerce, April 21-23,2005, Gdanks, Poland, 2005. [COBISS.SI-ID 18691111]

7. Član programskega odbora: Matjaž Gams, ERK 2005, 14. mednarodna elektrotehniška in računalniška konferenca, 26.-28. september 2005, Portorož, 2005. [COBISS.SI-ID 19317543]

8. Member of the Program committee: Matjaž Gams, EUMAS 2005, 3rd, European Workshop on Multi-Agent Systems, 7-8 December, 2005, Brussels, Belgium, 2005. [COBISS.SI-ID 19047719]

9. Member of the Programme committee: Matjaž Gams, HIS2005, Fifth International Conference on Hybrid Intelligent Systems, November 06-09, 2005, Rio de Janeiro, Brazil, 2005. [COBISS.SI-ID 18870823]

10. Member of the Program committee: Matjaž Gams, IADIS International Conference e-Society 2005, 27-30 June 2005, Qawra, Malta, 2005. [COBISS.SI-ID 18774055]

11. Member of the Program committee: Matjaž Gams, ICERC8, 8th International Conference on Electronic Commerce Research June 9-12, 2005, at GAMMARTH, Tunis, Tunisia, 2005. [COBISS.SI-ID 18630183]

12. Member of the Technical committee: Matjaž Gams, ICTIS'2005, Information & Communication Technologies International Symposium, June 3-6, 2005, Tetuan, Morocco : [... technical committee Matjaž Gams ... ], 2005. [COBISS.SI-ID 18428199]

13. Member of the Scientific program committee: Matjaž Gams, IEA/AIE'2005, 18th International Conference on Industrial & Engineering Applications of Artificial Itelligence & Expert Systems, June 22-25, Bari, Italy, 2004. [COBISS.SI-ID 18456871]

14. Predsednik Organizacijskega odbora: Matjaž Gams, Informacijska družba 2005, 8. multikonferenca, 11-17 oktobra 2005, Ljubljana, Slovenia, 2005. [COBISS.SI-ID 19383079]

15. Member of the Scientific committee: Matjaž Gams, ISA 2005, as a part of the MCCSIS 2005, IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems, 11-29 April 2005, http://www.iadis.org/multi2005. [COBISS.SI-ID 18680615]

16. Member of the Program committee: Matjaž Gams, MICAI 2005, 4th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, November 14-18, 2005, Monterrey, Mexico, 2005. [COBISS.SI-ID 19056167]

17. Član programskega odbora/programme committee: Matjaž Gams, Sinergija metodologij : 24. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18.marec 2005 : 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005, 2005. [COBISS.SI-ID 18936615]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005. [COBISS.SI-ID 21529639]

2. IJCAI-05, Nineteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, July 30 - August 5, Edinburgh, Scotland, 2005. [COBISS.SI-ID 19192359]

3. Jindřich Kaluža, ur., Miroljub Kljajić, ur., Robert Leskovar, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Björn Willi Paape, ur., Milan Šikula, ur., Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18.marec 2005 : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005, Kranj, Moderna organizacija, 2005. [COBISS.SI-ID 219192832]

4. Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005. [COBISS.SI-ID 222467328]

5. Andrea Omicini, ur., Paolo Petta, ur., Matjaž Gams, ur., Hot topics in European agent research. I., (Informatica, Vol. 29, no. 4, 2005), Ljubljana, The Slovene Society Informatika, 2005. [COBISS.SI-ID 19522599]

6. Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 38, 2005, št. 8), Kranj, Moderna organizacija, 2005. [COBISS.SI-ID 4495123]

7. 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, Ljubljana, Slovenija, 14. oktober 2005: Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : povzetki referatov : paper abstract, Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, Inštitut Jožef Stefan, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, [Kranj], Fakulteta za organizacijske vede, 2005. [COBISS.SI-ID 222407680]

8. 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, 14. oktober 2005, Ljubljana, Slovenija = 8th International Multi-Conference Information Society IS 2005, 14th October, 2005: Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings, Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, Institut Jožef Stefan, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, [Kranj], Fakulteta za organizacijske vede, 2005. [COBISS.SI-ID 222408192]

9. Applied intelligence, Filipič Bogdan (član uredniškega odbora 2001-), Boston, Dordrecht, London, Kluwer Academic Publishers, 1991-, ISSN 0924-669X. [COBISS.SI-ID 2822183]

10. CIT. Journal of Computing and Information Technology, Filipič Bogdan (član uredniškega odbora 1998-), Zagreb, University Computing Centre, 1993-, ISSN 1330-1136. [COBISS.SI-ID 1473052]

11. Electronic commerce research, Gams Matjaž (član uredniškega odbora 2001-), Dordrecht, Kluwer, [2000]-, ISSN 1389-5753. [COBISS.SI-ID 16034855]

12. Intelligent data analysis, Gams Matjaž (član uredniškega odbora 1996-), New York, Elsevier Science, 1997-, ISSN 1088-467X. [COBISS.SI-ID 4753686]

13. International journal of computational intelligence research, Gams Matjaž (član uredniškega odbora 2005-), Delhi, Research India Publications, 2005-. [COBISS.SI-ID 19054375]

14. Knowledge and information systems, Gams Matjaž (član uredniškega odbora 1999-), Singapore, Springer-Verlag, [199-]-. [COBISS.SI-ID 14645287]

15. The noetic journal, Gams Matjaž (član uredniškega odbora 1998-), Orinda, The Noetic Press, 1997-, ISSN 1094-0359. [COBISS.SI-ID 13204519]

16. Quark, Gams Matjaž (član uredniškega odbora 1996-), Ljubljana, Quark d. o. o., 1994-, ISSN 1318-2641. [COBISS.SI-ID 38231040]

17. AI communications, Gams Matjaž (urednik 1995-), Lavrač Nada (član uredniškega odbora 1998-), Amsterdam, Department Social Science Informatics, 1988-, ISSN 0921-7126. [COBISS.SI-ID 9466629]

18. Informatica, Gams Matjaž (odgovorni urednik 1990-), Torkar Drago (urednik 2003-), Novak Franc (član uredniškega odbora 2003-), Luštrek Mitja (urednik 2005-), Ljubljana, Slovensko društvo Informatika, 1977-, ISSN 0350-5596. [COBISS.SI-ID 746244]

Komentor pri doktorskih disertacijah

1. Aleksander Pivk, Avtomatska gradnja ontologij iz spletnih tabel : doktorska disertacija, Kranj, [A. Pivk], 2005. [COBISS.SI-ID 19138343]

Član komisije za zagovor

1. Aleksander Pivk, Avtomatska gradnja ontologij iz spletnih tabel : doktorska disertacija, Kranj, [A. Pivk], 2005. [COBISS.SI-ID 19138343]

2. Robert Rozman, Nesimetrične okenske funkcije v sistemih za razpoznavanje govora : doktorska disertacija, Ljubljana, [R. Rozman], 2005. [COBISS.SI-ID 19055399]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 9. 7. 2008 Spletni mojster: av