Bibliografija IJS za leto 2005
BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2005

Odsek za tehnologije znanja (E8)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Damjan Demšar, Sašo Džeroski, Paul Henning Krogh, Thomas Larsen, "Using machine learning to predict the impact of agricultural factors on communities of soil microarthropods", Metodol. zv. (Tisk. izd.), vol. 2, no. 1, str. 147-159, 2005. [COBISS.SI-ID 19280935]

2. Tomaž Erjavec, Camelia Ignat, Bruno Pouliquen, Ralf Steinberger, "Massive multi lingual corpus compilation : acquis communautaire and totale", Arch. Control Sci., vol. 15, str. 529-540, 2005. [COBISS.SI-ID 19833383]

3. Blaž Fortuna, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, "Visualization of text document corpus", Informatica (Ljublj.), vol. 29, no. 4, str. 497-502, 2005. [COBISS.SI-ID 19525671]

4. Urška France, Tanja Urbančič, "Izobraževalni vidiki uporabe internetnih tehnologij v podjetjih", Organizacija (Kranj), letn. 38, št. 8, str. 394-399, 2005. [COBISS.SI-ID 19365927]

5. Rayid Ghani, Rosie Jones, Dunja Mladenić, "Building minority language corpora by learning to generate web search queries", Knowledge and information systems, vol. 7, str. 56-83, 2005. [COBISS.SI-ID 18850343]

6. Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, "Simple classification into large topic ontology of web documents", CIT. J. Comput. Inf. Technol., vol. 13, str. 279-285, 2005. [COBISS.SI-ID 19655463]

7. Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, "Automated knowledge discovery in advanced knowledge management", J. knowl. manag., vol. 9, str. 132-149, 2005. [COBISS.SI-ID 19498279]

8. Aleks Jakulin, "Symmetry and information theory", Symmetry: cult. sci., vol. 16, str. 7-26, 2005. [COBISS.SI-ID 19254823]

9. Sven Erik Jørgensen, Niels Ladegard, Marko Debeljak, Joao Carlos Marques, "Calculations of energy for organisms", Ecol. model., vol. 185, str. 165-175, 2005. [COBISS.SI-ID 19056679]

10. Anamarija Leben, Mateja Kunstelj, Marko Bohanec, Mirko Vintar, "Vrednotenje upravnih e-portalov", Uporab. inform. (Ljubl.), letn. 13, št. 2, str. 74-91, 2005. [COBISS.SI-ID 2185390]

11. Joško Osredkar, Bernard Ženko, Darja Kobal Grum, Mladen Krsnik, Sašo Džeroski, Milena Horvat, Alfred Bogomir Kobal, "Analysis of the relationship between pineal hormone melatonin level and occupational mercury exposure in ex-miners with machine learning methods", Metodol. zv. (Tisk. izd.), no. 1, str. 161-172, 2005. [COBISS.SI-ID 19281191]

12. Antti Pajala, Aleks Jakulin, Wray Buntine, "Eduskuntaryhmien äänestyskÄyttäytyminen ja-koheesio vuoden 2003 valtiopäivillä", Politiikka (Tamp.), vol. 47, str. 205-217, 2005. [COBISS.SI-ID 19445799]

13. Boris Zmazek, Mladen Živčić, Ljupčo Todorovski, Sašo Džeroski, Janja Vaupotič, Ivan Kobal, "Radon in soil gas : how to identify anomalies caused by earthquakes", Appl. geochem., vol. 20, str. 1106-1119, 2005. [COBISS.SI-ID 19029287]

14. Martin Žnidaršič, Marko Bohanec, "Data-based revision of probability distributions in qualitative multi-attribute decision models", Intelligent data analysis, vol. 9, str. 159-174, 2005. [COBISS.SI-ID 19069223]

1.04 Strokovni članek

1. Alfred Bogomir Kobal, Milena Horvat, Marija Prezelj, Alenka Sešek-Briški, Mladen Krsnik, Tatjana Dizdarevič, Darja Mazej, Ingrid Falnoga, Vekoslava Stibilj, Niko Arnerić, Darja Kobal Grum, Črt Knap, Vera Pompe-Kirn, Vesna Zadnik, Bernard Ženko, Sašo Džeroski, Joško Osredkar, "Vpliv elementarnega živega srebra na peroksidacijo lipidov in funkcijsko sposobnost posameznih tarčnih organov pri prebivalcih mesta Idrija in delavcih rudnika : zaključno poročilo raziskovalnega projekta (skrajšana verzija) (2004)", Idrij. razgl., letn. 50, št. 1, str. 20-30, 2005. [COBISS.SI-ID 19238183]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. Sašo Džeroski, "Language resources and machine learning", V: BCI2005 : proceedings of the 2nd Balkan Conference in Informatics, 17-19 November, 2005, Ohrid, Margita Kon-Popovska, ur., Katerina Zdravkova, ur., Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2005, str. 1-12. [COBISS.SI-ID 19612967]

2. Sašo Džeroski, "Data mining and its environmental applications", V: ETAI 2005 : proceedings of VII National Conference with international participation : 21-24 September 2005, Ohrid, Republic of Macedonia, Mile J. Stankovski, ur., [S.l.], Society for Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics of the Republic of Macedonia, 2005. [COBISS.SI-ID 19610919]

3. Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski, Peter Ljubič, "Inductive queries on polynomial equations", V: Constraint-based mining and inductive databases : European Workshop on Inductive Databases and Constraint Based Mining, Hinterzarten, Germany, March 11-13, 2004 : revised selected papers, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, vol. 3848), Jean-François Boulicaut, ur., Luc de Raedt, ur., Heikki Mannila, ur., Berlin, New York, Springer, 2005, str. 127-154. [COBISS.SI-ID 19766055]

4. Tomaž Erjavec, Matija Ogrin, "Digital critical editions of Slovenian literature: an application of collaborative work using open standards", V: From author to reader : challenges for the digital content chain, Milena Dobreva, ur., Jan Engelen, ur., Leuven, Peeters, 2005, str. [151]-156. [COBISS.SI-ID 24654637]

5. Nada Lavrač, "Subgroup discovery techniques and applications", V: Advances in knowledge discovery and data mining : 9th Pacific-Asia Conference, PAKDD 2005, Hanoi, Vietnam, May 18-20, 2005 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 3518), Tu Bao Ho, ur., David Cheung, ur., Huan Liu, ur., Berlin, Heidelberg, Springer, 2005, str. 2-14. [COBISS.SI-ID 19049511]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Nataša Atanasova, Johanna Mieleitner, Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski, Boris Kompare, "Development of a lake model using data and expert knowledge - case study : Greifensee", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 216-219. [COBISS.SI-ID 2913121]

2. Matjaž Bevk, Dunja Mladenić, "Analysis of demining project proposals", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 208-211. [COBISS.SI-ID 19416871]

3. Marko Bohanec, Antoine Messéan, Sara Scatasta, Sašo Džeroski, Martin Žnidaršič, "A qualitative multi-attibute model for economic and ecological evaluation of genetically modified crops", V: Networking enviromental information : EnviroInfo Brno 2005 : proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection, September 7-9,2005, Brno, Czech Republic, Jiří Hřebiček, ur., Jaroslav Ráček, ur., Brno, Masaryk University, 2005, zv. 2, str. 661-668. [COBISS.SI-ID 19264295]

4. Damjan Bojadžiev, "Forms of reflection", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 19344679]

5. Janez Brank, Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, "A survey of ontology evaluation techniques", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 166-169. [COBISS.SI-ID 19404071]

6. Will Bridewell, Narges Bani Asadi, Pat Langley, Ljupčo Todorovski, "Reducing overfitting process model induction", V: Proceedings [of the] Twenty-Second International Conference on Machine Learning : [Bonn, Germany, 7-11 August, 2005], Luc de Raedt, ur., Stefan Wrobel, ur., [S.l.], ACM, cop. 2005, str. 81-88. [COBISS.SI-ID 19424295]

7. Marko Debeljak, Jérôme Cortet, Damjan Demšar, Sašo Džeroski, "Using data mining to assess the effects of Bt maize on soil microarthropods", V: Networking enviromental information : EnviroInfo Brno 2005 : proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection, September 7-9,2005, Brno, Czech Republic, Jiří Hřebiček, ur., Jaroslav Ráček, ur., Brno, Masaryk University, 2005, str. 615-620. [COBISS.SI-ID 19280679]

8. Marko Debeljak, Damjan Demšar, Sašo Džeroski, Joachim Schiemann, Ralf Wilhelm, Sara Meier-Bethke, "Modelling outcrossig of transgenes in maize between neighboring maize fields", V: Networking enviromental information : EnviroInfo Brno 2005 : proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection, September 7-9,2005, Brno, Czech Republic, Jiří Hřebiček, ur., Jaroslav Ráček, ur., Brno, Masaryk University, 2005, str. 610-614. [COBISS.SI-ID 19280423]

9. Kurt Driessens, Sašo Džeroski, "Combining model-based and instance-based learning for first order regression", V: Proceedings [of the] Twenty-Second International Conference on Machine Learning : [Bonn, Germany, 7-11 August, 2005], Luc de Raedt, ur., Stefan Wrobel, ur., [S.l.], ACM, cop. 2005, str. 193-200. [COBISS.SI-ID 19424039]

10. Sašo Džeroski, N. Colbach, Antoine Messéan, "Analysing the effect of field character on gene flow between oilseed rape varieties and volunteers with regression trees", V: Proceedings, Second International Conference on Co-existence between GM and non-GM based agricultural supply chains, 14-15 November 2005, Montpellier (France), Antoine Messéan, ur., Montpellier, Agropolis Productions, 2005, str. 207-211. [COBISS.SI-ID 19615271]

11. Tomaž Erjavec, Camelia Ignat, Bruno Pouliquen, Ralf Steinberger, "Massive multi lingual corpus compilation : acquis communautaire and totale", V: Human language technologies as a challenge for computer science and linguistics : in memory of Maurice Gross and Antonio Zampolli : proceedings, 2nd Language & Technology Conference, April 21-23,2005, Poznań, Poland, Zygmunt Vetulani, ur., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o., 2005, str. 32-36. [COBISS.SI-ID 19519527]

12. Blaž Fortuna, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, "Visualization of text document corpus", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 162-165. [COBISS.SI-ID 19403815]

13. Blaž Fortuna, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, "Semi-automatic construction of topic ontology", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 170-173. [COBISS.SI-ID 19409447]

14. Dragan Gamberger, Goran Krstačić, Nada Lavrač, Michèle Sebag, "Data analysis based on subgroup discovery : experiments in brain ischaemia", V: IDAMAP 2005 : Intelligent Data Analysis in Medicine and Pharmacology : a one-day workshop during the 10th European Conference on Artificial Intelligence in Medicine 2005 (AIME 05) in Aberdeen, Scotland, UK, Sunday, July 24, 2005, [S. l., s. n.], 2005, str. 52-56. [COBISS.SI-ID 19201575]

15. Miha Grčar, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, "User profiling for interest-focused browsing history", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 182-185. [COBISS.SI-ID 19410215]

16. Aneta Ivanovska, Katerina Zdravkova, Sašo Džeroski, Tomaž Erjavec, "Learning rules for morphological analysis and synthesis of Macedonian nouns", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 195-198. [COBISS.SI-ID 19410983]

17. Aleks Jakulin, Dunja Mladenić, "Ontology grounding", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 174-177. [COBISS.SI-ID 19409703]

18. Aleks Jakulin, Martin Možina, Janez Demšar, Ivan Bratko, Blaž Zupan, "Nomograms for visualing support vector machines", V: KDD-2005 : proceedings of the Eleventh ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining : August 21-24,2005, Chicago, Illinois, USA, New York, ACM, 2005, str. 108-117. [COBISS.SI-ID 19254311]

19. Mitja Jermol, Nada Lavrač, "Virtual learning community : a facilirator of knowledge transfer in collaborative networked organizations", V: Common innovation in e-learning, machine learning and humanoid approaches : Human system learning, who is in control? : proceedings of the Fifth International Conference on Human System Learning (ICHSL.5) = actes du cinquième Colloque International sur l'Apprentissage Personne Système (CAPS.5), 22-25 November 2005, Marrakech, Morocco, Paris, Europia, 2005, str. 11-20. [COBISS.SI-ID 19536423]

20. Dragi Kocev, Sašo Džeroski, Jan Struyf, Suzana Loskovska, "(Inductive) querying environment for predictive clustering trees", V: BCI2005 : proceedings of the 2nd Balkan Conference in Informatics, 17-19 November, 2005, Ohrid, Margita Kon-Popovska, ur., Katerina Zdravkova, ur., Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2005, str. 193-199. [COBISS.SI-ID 19612711]

21. Petra Kralj, Nada Lavrač, Blaž Zupan, "Subgroup visualization", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 228-231. [COBISS.SI-ID 19758119]

22. Petra Kralj, Nada Lavrač, Blaž Zupan, Dragan Gamberger, "Experimental comparison of three subgroup discovery algorithms : analysing brain ischaemia data", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 220-223. [COBISS.SI-ID 19417639]

23. Nada Lavrač, Marko Bohanec, Aleksander Pur, Bojan Cestnik, Mitja Jermol, Tanja Urbančič, Marko Debeljak, Branko Kavšek, Tadeja Kopač, "Resource modeling and analysis of regional public health care data by means of knowledge technologies", V: Artificial intelligence in medicine : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artifical intelligence, 3581), 10th Conference on Artificial Intelligence in Medicine, AIME 2005, Aberdeen, UK, July 23-27, 2005, Silvia Miksch, ur., Jim Hunter, ur., Elpida Keravnou, ur., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, cop. 2005, vol. 3581, str. 414-418, 2005. [COBISS.SI-ID 19201831]

24. Nada Lavrač, Dragan Gamberger, "Relevancy in constraint-based subgroup discovery", V: Constraint-based mining and inductive databases : European Workshop on Inductive Databases and Constraint Based Mining, Hinterzarten, Germany, March 11-13, 2004 : revised selected papers, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, vol. 3848), Jean-François Boulicaut, ur., Luc de Raedt, ur., Heikki Mannila, ur., Berlin, New York, Springer, 2005, str. 243-266. [COBISS.SI-ID 20294183]

25. Nada Lavrač, Dragan Gamberger, "Odkrivanje podskupin : eksperimenti v funkcijski genomiki", V: Zbornik, Prvo srečanje slovenskih bioinformatikov, Ljubljana, 2. december 2005, Gregor Anderluh, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2005, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 19484967]

26. Nada Lavrač, Peter Ljubič, Mitja Jermol, Gregor Papa, "A decision support approach to modeling trust in networked organizations", V: Innovations in applied artificial intelligence : 18th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE 2005, Bari, Italy, June 22-24,2005 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 3533), Moonis Ali, ur., Floriana Esposito, ur., Berlin, Heidelberg, Springer, 2005, vol. 3533, str. 746-748, 2005. [COBISS.SI-ID 19126055]

27. Nada Lavrač, Filip Železný, Sašo Džeroski, "Local patterns : theory and practice of constraint-based relational subgroup discovery", V: Local pattern detection : international seminar : Dagstuhl Castle, Germany, April 12-16, 2004 : revised selected papers, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 3539), (State-of-the-art survey), Katharina Morik, ur., Jean-François Boulicaut, ur., Arno Siebes, ur., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, cop. 2005, str. 71-88. [COBISS.SI-ID 19178535]

28. Peter Ljubič, Nada Lavrač, Joël Plisson, Dunja Mladenić, Stefan Bollhalter, Mitja Jermol, "Automated structuring of company competencies in virtual organizations", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 190-193. [COBISS.SI-ID 19410727]

29. Dunja Mladenić, "Challenges and creativity in IT research", V: Proceedings of the International symposium on women and ICT: creating global transformation : Baltimore, Maryland June 12 - 14, 2005, (ACM international conference proceeding series, vol. 126), New York, ACM, 2005, 7 str. [COBISS.SI-ID 19755047]

30. Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, "Visualizing very large graphs using clustering neighborhoods", V: Local pattern detection : international seminar : Dagstuhl Castle, Germany, April 12-16, 2004 : revised selected papers, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 3539), (State-of-the-art survey), Katharina Morik, ur., Jean-François Boulicaut, ur., Arno Siebes, ur., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, cop. 2005, str. 89-97. [COBISS.SI-ID 19178279]

31. Igor Mozetič, "Temporal interval reasoning with CLP(Q)", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 178-181. [COBISS.SI-ID 19409959]

32. Panče Panov, Sašo Džeroski, Hendrik Blockeel, Suzana Loškovska, "Predictive data mining using itemset frequencies", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 224-227. [COBISS.SI-ID 19418919]

33. Aleksandar Pečkov, Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski, Peter Ljubič, "Improving the heuristic solver for polymonial equations - CIPER", V: BCI2005 : proceedings of the 2nd Balkan Conference in Informatics, 17-19 November, 2005, Ohrid, Margita Kon-Popovska, ur., Katerina Zdravkova, ur., Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, 2005, str. 397-404. [COBISS.SI-ID 19612455]

34. Joël Plisson, Dunja Mladenić, Nada Lavrač, Tomaž Erjavec, "A lemmatization web service based on machine learning techniques", V: Human language technologies as a challenge for computer science and linguistics : in memory of Maurice Gross and Antonio Zampolli : proceedings, 2nd Language & Technology Conference, April 21-23,2005, Poznań, Poland, Zygmunt Vetulani, ur., Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o., 2005, str. 369-372. [COBISS.SI-ID 19519783]

35. Joël Plisson, Dunja Mladenić, Peter Ljubič, Nada Lavrač, Marko Grobelnik, "Using machine learning to structure the expertise of companies : analysis of the Yahoo! business data", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 186-189. [COBISS.SI-ID 19410471]

36. Aleksander Pur, Marko Bohanec, Bojan Cestnik, Nada Lavrač, Marko Debeljak, Tadeja Kopač, "Data mining for decision support : an application in public health care", V: Innovations in applied artificial intelligence : 18th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE 2005, Bari, Italy, June 22-24,2005 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 3533), Moonis Ali, ur., Floriana Esposito, ur., Berlin, Heidelberg, Springer, 2005, vol. 3533, str. 459-469, 2005. [COBISS.SI-ID 19103271]

37. Sara Scatasta, Justus Wesseler, Matty Demont, Marko Bohanec, Sašo Džeroski, Martin Žnidaršič, "Multi-attribute modelling of economic and ecological impacts of agricultural innovations on cropping systems", V: Proceedings 2005, WMSCI 2005, The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13,2005, Orlando, Florida, USA, Orlando, International Institute of Informatics and Systemics, 2005, zv. 10, str. 447-452. [COBISS.SI-ID 19298087]

38. Ivica Slavkov, Sašo Džeroski, Borut Peterlin, Luca Lovrečić, "Analysis of Huntington's disease gene expression profiles using constrained clustering", V: Zbornik, Prvo srečanje slovenskih bioinformatikov, Ljubljana, 2. december 2005, Gregor Anderluh, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2005, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 19486503]

39. Ivica Slavkov, Sašo Džeroski, Jan Struyf, Suzana Loškovska, "Constrained clustering of gene expression profiles", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 212-215. [COBISS.SI-ID 19417127]

40. Jan Struyf, Sašo Džeroski, Hendrik Blockeel, Amanda Clare, "Hierarchical multi-classification with predictive clustering trees in functional genomics", V: Progress in artificial intelligence : proceedings, (Lecture notes in computer science, 3808), (Lecture notes in artifical intelligence, 3808), Berlin, Springer, 2005, str. 272-283. [COBISS.SI-ID 19691303]

41. Jan Struyf, Celine Vens, Tom Croonenborghs, Sašo Džeroski, Hendrik Blockœl, "Applying predictive clustering trees to the inductive logic programming 2005 challenge data", V: Inductive logic programminge : 15th international conference, ILP 2005, July 05, (TUM, I0510), Stefan Kramer, ur., Bernhard Pfahringer, ur., München, Institut für Informatik, 2005, str. 111-116. [COBISS.SI-ID 19641895]

42. Jan Struyf, Celine Vens, Sašo Džeroski, Hendrik Blockeel, "Napovedovanje funkcij genov z induktivnim logičnim programiranjem in drevesi za napovedano razvrščanje", V: Zbornik, Prvo srečanje slovenskih bioinformatikov, Ljubljana, 2. december 2005, Gregor Anderluh, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2005, str. 27-30. [COBISS.SI-ID 19485479]

43. Ljupčo Todorovski, Will Bridewell, Oren Shiran, Pat Langley, "Inducing hierarchical process models in dynamic domains", V: Proceedings of the Twentieth National Conference on Artificial Intelligence and the Seventeenth Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference : July 9-13, 2005, Pittsburgh, Pennsylvania, Neil Jacobstein, ur., Bruce Porter, ur., Menko Park, AAAI, 2005, str. 892-897. [COBISS.SI-ID 19427111]

44. Igor Trajkovski, "Analysis of protein binding pocket flexibility", V: Zbornik, Prvo srečanje slovenskih bioinformatikov, Ljubljana, 2. december 2005, Gregor Anderluh, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2005, str. 70-75. [COBISS.SI-ID 19487015]

45. Viktor Vojnovski, Sašo Džeroski, Tomaž Erjavec, "Learning PoS tagging from a tagged Macedonian text corpus", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 199-202. [COBISS.SI-ID 19411495]

46. Filip Železný, Jakub Tolar, Nada Lavrač, Olga Štěpánková, "Relational subgroup discovery for gene expression data mining", V: EMBEC'05 : proceedings, (IFMBE Proceedings, Vol. 11), European Medical and Biological Engineering Conference, November 20-25, 2005 Prague, Czech Republic, Peter Kneppo, ur., Jiří Hozman, ur., Prague, EMBEC'05 & IFMBE, 2005, 6 str. [COBISS.SI-ID 19724327]

47. Bernard Ženko, Sašo Džeroski, Jan Struyf, "Learning predictive clustering rules", V: Proceedings of the workshop W5, The 4th International Workshop on Knowledge Discovery in Inductive Database,(KDID 2005) [in conjunction with]ECML/PKDD 2005, 16th European Conference on Machine Learning and the 9th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, [Porto, Portugal, 3 to 7 October 2005], Francesco Bonchi, ur., Jean-François Boulicaut, ur., [S.l., s.n.], 2005, 12 str. [COBISS.SI-ID 19497511]

48. Jerneja Žganec Gros, Aleš Mihelič, Mario Žganec, France Mihelič, Simon Dobrišek, Janez Žibert, Špela Vintar, Tomo Korošec, Tomaž Erjavec, Miro Romih, "Initial considerations in building a speech-to-speech translation system for the Slovenian-English language pair", V: Practical applications of machine translation : conference proceedings, Budapest, Faculty of Information Technology, Pázmány Péter Catholic University, 2005, str. 288-293. [COBISS.SI-ID 4802644]

49. Jerneja Žganec Gros, France Mihelič, Tomaž Erjavec, Špela Vintar, "The VoiceTRAN speech-to-speech communicator", V: Text, speech and dialogue : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 3658), 8th International Conference, TDS 2005, Karlovy Vary, Czech Republic, September 12-15, 2005, Václav Matoušek, ur., Pavel Mautner, ur., Tomáš Pavelka, ur., Berlin, Springer, cop. 2005, str. 379-384. [COBISS.SI-ID 4928596]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Nataša Atanasova, Ljupčo Todorovski, Sašo Džeroski, Boris Kompare, "Discovering a model of phytoplankton change in lake Glumsø from data and expert knowledge", V: Proceedings, The Fifth European Conference on Ecological Modelling ECEM 2005, Pushchino, Russia, September 19-23, Alexander S. Komarov, ur., Pushchino, Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science, cop. 2005, 21-22. [COBISS.SI-ID 19320871]

2. Marko Debeljak, Damjan Demšar, Jérôme Cortet, Sašo Džeroski, Paul Henning Krogh, "Effects of genetically modified Bt maize on earthworms and Collembola functional groups", V: Abstracts, 90th ESA Annual Meeting [jointly with the]IX International Congress of Ecology, August 7-12,2005, Montréal, Canada, [S.l.], ESA, 2005, str. 147-148. [COBISS.SI-ID 19244071]

3. Marko Debeljak, Sašo Džeroski, Damjan Demšar, "Modeling gene flow between GM and non-GM arable crops", V: Program and abstracts, International Conference Applied Statistics 2005, September 18-21, 2005, Ribno (Bled), Slovenija, Janez Stare, ur., Gaj Vidmar, ur., Gašper Koren, ur., Ljubljana, Statistical Society of Slovenia, 2005, str. 38-40. [COBISS.SI-ID 19281703]

4. Marko Debeljak, Geoff Squire, Damjan Demšar, Sašo Džeroski, "Modelling soil seedbank of oilseed rape arable sites in UK", V: Proceedings, The Fifth European Conference on Ecological Modelling ECEM 2005, Pushchino, Russia, September 19-23, Alexander S. Komarov, ur., Pushchino, Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science, cop. 2005, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 19320359]

5. Damjan Demšar, Marko Debeljak, Claire Lavigne, Sašo Džeroski, "Modelling pollen dispersal of genetically modified oilseed rape within the field", V: Abstracts, 90th ESA Annual Meeting [jointly with the]IX International Congress of Ecology, August 7-12,2005, Montréal, Canada, [S.l.], ESA, 2005, str. 152. [COBISS.SI-ID 19243559]

6. Blaž Fortuna, Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, "Classification of documents into hierarchy using string kernels", V: From data and information analysis to knowledge engineering : program and abstracts, 29th Annual Conference of the German Classification Society, March 9-11,2005, Magdeburg, Magdeburg, Otto-von-Guericke-University, 2005, str. 223. [COBISS.SI-ID 18895399]

7. Miha Grčar, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, "Applying collaborative filtering to real0life corporate data", V: From data and information analysis to knowledge engineering : program and abstracts, 29th Annual Conference of the German Classification Society, March 9-11,2005, Magdeburg, Magdeburg, Otto-von-Guericke-University, 2005, str. 143. [COBISS.SI-ID 18895143]

8. Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, "Contexter - a system for visualisation of large collections of novel stories", V: From data and information analysis to knowledge engineering : program and abstracts, 29th Annual Conference of the German Classification Society, March 9-11,2005, Magdeburg, Magdeburg, Otto-von-Guericke-University, 2005, str. 269. [COBISS.SI-ID 18895911]

9. Aleks Jakulin, "Analyzing a single interaction", V: Program and abstracts, International Conference Applied Statistics 2005, September 18-21, 2005, Ribno (Bled), Slovenija, Janez Stare, ur., Gaj Vidmar, ur., Gašper Koren, ur., Ljubljana, Statistical Society of Slovenia, 2005, str. 56. [COBISS.SI-ID 19282215]

10. Nada Lavrač, "SolEuNet : selected data mining techniques and applications : invited talk", V: From data and information analysis to knowledge engineering : program and abstracts, 29th Annual Conference of the German Classification Society, March 9-11,2005, Magdeburg, Magdeburg, Otto-von-Guericke-University, 2005, str. 286. [COBISS.SI-ID 18896167]

11. Nada Lavrač, Peter Ljubič, Mitja Jermol, Stefan Bollhalter, Gregor Papa, "Towards automated trust modeling in networked organizations", V: Program and abstracts, International Conference Applied Statistics 2005, September 18-21, 2005, Ribno (Bled), Slovenija, Janez Stare, ur., Gaj Vidmar, ur., Gašper Koren, ur., Ljubljana, Statistical Society of Slovenia, 2005, str. 57. [COBISS.SI-ID 20608551]

12. Nada Lavrač, Peter Ljubič, Dunja Mladenić, Joël Plisson, "Automated extraction and structuring of competencies from unstructured company data : two case studies", V: Program and abstracts, International Conference Applied Statistics 2005, September 18-21, 2005, Ribno (Bled), Slovenija, Janez Stare, ur., Gaj Vidmar, ur., Gašper Koren, ur., Ljubljana, Statistical Society of Slovenia, 2005, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 19282471]

13. Dunja Mladenić, "Text mining in action : invited talk", V: From data and information analysis to knowledge engineering : program and abstracts, 29th Annual Conference of the German Classification Society, March 9-11,2005, Magdeburg, Magdeburg, Otto-von-Guericke-University, 2005, str. 137. [COBISS.SI-ID 18894887]

14. Blaž Novak, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, "Text classification with active learning", V: From data and information analysis to knowledge engineering : program and abstracts, 29th Annual Conference of the German Classification Society, March 9-11,2005, Magdeburg, Magdeburg, Otto-von-Guericke-University, 2005, str. 247. [COBISS.SI-ID 18895655]

15. Sandrine Pivard, Jane Lecomte, Marko Debeljak, Damjan Demšar, Sašo Džeroski, "Characterizing oilseed rape feral populations presence using data mining and GIS (Geographical Information System)", V: Proceedings, The Fifth European Conference on Ecological Modelling ECEM 2005, Pushchino, Russia, September 19-23, Alexander S. Komarov, ur., Pushchino, Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science, cop. 2005, str. 154-155. [COBISS.SI-ID 19320615]

16. Andreja Popit, Jože Kotnik, Boris Zmazek, Mladen Živčić, Ljupčo Todorovski, Sašo Džeroski, Janja Vaupotič, Milena Horvat, Ivan Kobal, "Radon and disolved gaseous mercury in Slovenian thermal waters : anomalous concentrations related to seismic activity", V: Survey of geo-hazards : challenge for instrumentation, data validation and quality assurance : book of abstracts, [4th Dresden Symposium, September 26-30,2005], Dresden, SARAD, 2005, str. 39. [COBISS.SI-ID 19340071]

17. Andreja Popit, Ljupčo Todorovski, Sašo Džeroski, Tsunomori Fumiaki, Notsu Kenji, "Influence of seismic activity on chemical parameters in ground water of japan and thermal water in Slovenia", V: 52 Annual Meeting of the Geochemical Society of Japan : September 26-28, 2005, Okinawa, Japan, [S.l.], Geochemical Society of Japan, 2005, str. 338. [COBISS.SI-ID 19642151]

18. Bernard Ženko, Sašo Džeroski, "Induction of predictive clustering rules", V: Program and abstracts, International Conference Applied Statistics 2005, September 18-21, 2005, Ribno (Bled), Slovenija, Janez Stare, ur., Gaj Vidmar, ur., Gašper Koren, ur., Ljubljana, Statistical Society of Slovenia, 2005, str. 89-90. [COBISS.SI-ID 19281959]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. Aleksander Pur, Radivoje Pribaković Brinovec, Nada Lavrač, Marko Bohanec, Bojan Cestnik, Tanja Urbančič, Tit Albreht, Tadeja Kopač, Primož Lukšič, "Sodobne metode analiziranja in vrednotenja primarne in sekundarne ravni zdravstvenega varstva", Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., letn. 21, izredna št., str. 30-31, 2005. [COBISS.SI-ID 1462245]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Sašo Džeroski, "Relation data mining", V: Data mining and knowledge discovery handbook, Oded Z. Maimon, ur., Lior Rokach, ur., New York, Springer, cop. 2005, str. 869-897. [COBISS.SI-ID 19613735]

2. Gregor Erbach, Marko Grobelnik, Mitja Jermol, Brigitte Jörg, Hans Uszkoreit, "Network approaches to current research information systems", V: Innovation and knowledge economy: issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy), Paul Cunningham, ur., Miriam Cunningham, ur., Amsterdam [etc.], IOS Press, 2005, str. 1235-1242. [COBISS.SI-ID 19365415]

3. Tomaž Erjavec, "Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva: standardi in izzivi", V: Znanstvene izdaje in elektronski medij : razprave, (Studia litteraria), Matija Ogrin, ur., Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 51-70. [COBISS.SI-ID 24591405]

4. Tomaž Erjavec, Matija Ogrin, "Digitisation of literary heritage using open standards", V: Innovation and knowledge economy: issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy), Paul Cunningham, ur., Miriam Cunningham, ur., Amsterdam [etc.], IOS Press, 2005, str. 999-1006. [COBISS.SI-ID 19364903]

5. Nada Lavrač, Blaž Zupan, "Data mining in medicine", V: Data mining and knowledge discovery handbook, Oded Z. Maimon, ur., Lior Rokach, ur., New York, Springer, cop. 2005, str. 1107-1137. [COBISS.SI-ID 19574823]

6. Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, "Summarization and visualization", V: Text mining and its applications to intelligence, CRM and knowledge management, (Advances in management information, vol. 2), A. Zanasi, ur., Southampton, Boston, WIT, 2005, str. 131-143. [COBISS.SI-ID 19094567]

7. Dunja Mladenić, Alenka Kavčič-Čolić, Marko Grobelnik, "Initiatives to preserve Slovenian digital heritage", V: Innovation and knowledge economy: issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy), Paul Cunningham, ur., Miriam Cunningham, ur., Amsterdam [etc.], IOS Press, 2005, str. 993-998. [COBISS.SI-ID 19365159]

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. Sašo Džeroski, Hendrik Blockeel, "Foreword", V: KDD 2005 : [proceedings of the 4th International Workshop on Multi-relational Data Mining (MRDM-2005) [as part of] Eleventh ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD-2005] : Chicago, Illinos, USA, August 21, 2005, Sašo Džeroski, ur., Hendrik Blockeel, ur., [S.l., s.n.], 2005, 2 str. [COBISS.SI-ID 19609895]

2. Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, "Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča : predgovor : preface", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 159. [COBISS.SI-ID 19403559]

3. Dunja Mladenić, Nataša Milić-Frayling, Marko Grobelnik, "The AAAI-2005 workshop on Link Analysis, LinkAnalysis-2005", V: Link analysis : papers from the AAAI Workshop, [10 July 2005, Pittsburgh, Pennsylvania, USA], (Technical report, WS-05-07), Dunja Mladenić, ur., Nataša Milić-Frayling, ur., Marko Grobelnik, ur., Pittsburgh, AAAI, 2005, 2 str. [COBISS.SI-ID 19503143]

4. Vladislav Rajkovič, Tanja Urbančič, Mojca Bernik, "Uvodnik : 8/2005", Organizacija (Kranj), str. 382. [COBISS.SI-ID 19365671]

1.25 Drugi članki ali sestavki

1. Diego Molla Aliod, Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, (26 avtorjev), "The Workshop program at the Twentieth National Conference on Artificial Intelligence", AI mag., vol. 26, str. 102-108, 2005. [COBISS.SI-ID 19570215]

2. Hendrik Blockeel, Sašo Džeroski, "Multi-relational data mining 2005 : workshop report", SIGKDD explorations, vol. 2, str. 126-128, 2005. [COBISS.SI-ID 19609383]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

1. Marko Bohanec, Data mining and decision support integration : course notes, June 27 - July 5,2005, Ljubljana, (Advanced course on knowledge discovery), Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 19482663]

2. Sašo Džeroski, Knowledge discovert from environmental data : Ecotechnology programme : lecture notes, Ljubljana, Jozef Stefan International Postgraduate School, 2005. [COBISS.SI-ID 19608871]

3. Sašo Džeroski, Relational data mining and ILP : course notes, June 27 - July 5,2005, Ljubljana, (Advanced course on knowledge discovery), Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 19482407]

4. Sašo Džeroski, Selected topics from New media and e-science : part of "New media and e-science" MSc programme and "Statistics" MSc programme : fall semester 2004/2005, (Postgraduate courses on Knowledge tehnologies), Ljubljana, Jozef Stefan International Postgraduate School, 2005. [COBISS.SI-ID 19608615]

5. Sašo Džeroski, Marko Bohanec, Data mining and decision support for environmental applications : introductory couse for SIGMEA partners : lecture notes, 2005, Ljubljana, Jožef Stefan Institute, Department of Intelligent Systems. [COBISS.SI-ID 18977831]

6. Sašo Džeroski, Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros, New media and language technologies : lecture notes : part of "New media and e-science" MSc programme, 2004/2005, (Postgraduate courses on Knowledge tehnologies), Ljubljana, Jozef Stefan International Postgraduate School, 2005. [COBISS.SI-ID 19609127]

7. Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, Web mining : course notes, June 27 - July 5,2005, Ljubljana, (Advanced course on knowledge discovery), Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 19481895]

8. Nada Lavrač, Data mining : course notes, June 27 - July 5,2005, Ljubljana, (Advanced course on knowledge discovery), Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 19481383]

9. Nada Lavrač, Data mining and knowledge discovery : part of "New media and e-science" programme : fall semester, 2004/2005, (Postgraduate courses in new media and e-science), Ljubljana, Jožef Stefan Institute, 2005. [COBISS.SI-ID 19421735]

10. Nada Lavrač, Rule induction : course notes, June 27 - July 5,2005, Ljubljana, (Advanced course on knowledge discovery), Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 19481127]

11. Nada Lavrač, Mitja Jermol, Tanja Urbančič, Dunja Mladenić, New media and knowledge management : part of "New media and e-science" programme and "statistics" programme : fall semester, 2004/2005, (Postgraduate courses in new media and e-science), Ljubljana, Jožef Stefan International Postgraduate School, Jožef Stefan Institute, 2005. [COBISS.SI-ID 19040551]

12. Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, Text mining : course notes, June 27 - July 5,2005, Ljubljana, (Advanced course on knowledge discovery), Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 19481639]

13. Ljupčo Todorovski, Evaluation methodology : course notes, June 27 - July 5,2005, Ljubljana, (Advanced course on knowledge discovery), Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2005. [COBISS.SI-ID 19483175]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

1. Nada Lavrač, Marko Debeljak, Marko Bohanec, Bojan Cestnik, Aleksander Pur, Tanja Urbančič, Tit Albreht, Radivoje Pribaković Brinovec, Tadeja Kopač, Andrej Kobler, Jernej Klemenc, Primož Lukšič, Analiza dejavnikov za postavitev mreže zdravstvenih delavcev na primarni in sekundarni ravni (MediNet) : končno poročilo projekta, Ljubljana, Inštitut "Jožef Štefan", Odsek za tehnologije znanja - E8, 2005. [COBISS.SI-ID 20727513]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Franc Bizjak, Tanja Urbančič, Iztok Arčon, Juš Kocijan, Gospodarski inženiring : predlog študijskega programa prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program), Nova Gorica, Politehnika Nova Gorica, 2005. [COBISS.SI-ID 460539]

2. Daniel Radošević, Jasminka Dobša, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, Flexible length phrases in document classification, (IJS delovno poročilo, 9271), 2005. [COBISS.SI-ID 19706151]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Sašo Džeroski, Data mining and its environmental applications, Zagreb, Croatia, Department of Electronics, "Rudjer Boskovic" Institute, 8 Dec. 2005. [COBISS.SI-ID 19620647]

2. Sašo Džeroski, Data mining and knowledge discovery with environmental applications, Skopje, Makedonia, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University Sts. Cyril and Methodius, 13 April 2005. [COBISS.SI-ID 19620391]

3. Sašo Džeroski, Relational data mining, Skopje, Makedonia, Faculty of Electrical Engineering, University Sts. Cyril and Methodius, 12 April 2005. [COBISS.SI-ID 19620135]

4. Sašo Džeroski, Environmental applications of machine learning : an overview, Trento, Italy, Centro per la Ricerca Scientifica e Technologica, 24 Feb. 2005. [COBISS.SI-ID 19619879]

5. Tanja Urbančič, Knowledge management in networked organizations : invited talk, Prague, Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering, 12 Dec. 2005. [COBISS.SI-ID 19539495]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Blaž Fortuna, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, Visualization of text document corpus : presented at Advanced Course on Knowledge Discovery, Ljubljana, Slovenia, 27 Juny - 5 July, 2005. [COBISS.SI-ID 19288359]

2. Peter Ljubič, Nada Lavrač, Joël Plisson, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, Stefan Bollhalter, Mitja Jermol, Automated structuring of company profile data : a step towards semi-automated ontology constructin : presented at Advanced Course on Knowledge Discovery, 2005, Ljubljana, Slovenia, 27 Juny - 5 July, 2005. [COBISS.SI-ID 19288615]

3. Joël Plisson, Dunja Mladenić, Peter Ljubič, Nada Lavrač, Marko Grobelnik, Using machine learning to structure the expertise of companies : analysis of the Yahoo! business data : presented at Advanced Course on Knowledge Discovery, 2005, Ljubljana, Slovenia, 27 Juny - 5 July, 2005. [COBISS.SI-ID 19288871]

3.25 Druga izvedena dela

1. Member of the Organizing commiteee: Sašo Džeroski, Twenty-Second International Conference on Machine Learning : Bonn, Germany, 7-11 August, 2005, 2005. [COBISS.SI-ID 19610407]

2. Programme chairs: Sašo Džeroski, Hendrik Blockeel, 4th International Workshop on Multi-relational Data Mining (MRDM-2005) [as part of] Eleventh ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD-2005, August 21, 2005, Chicago, Illinos, USA : Chicago, Illinos, USA, August 21, 2005, 2005. [COBISS.SI-ID 19610151]

3. Member of the Program committee: Tomaž Erjavec, 6th International Workshop on Linguistically Interpreted Corpora, (LINC 2005),IJCNLP05, 15 October 2005, Jeju Island, 2005. [COBISS.SI-ID 19471399]

4. Member of the Program committee: Tomaž Erjavec, ACL 2005, Workshop on Effective Tools and Methodologies for Teaching Natural Language Processing and Computational Linguistic, 25 June, 2005, Ann Arbor, MI, 2005. [COBISS.SI-ID 19472423]

5. Member of the Program committee: Tomaž Erjavec, Corpus linguistics 2005, 14-17 July, 2005, Birmingham, UK, 2005. [COBISS.SI-ID 19472167]

6. Member of the Program committee: Tomaž Erjavec, Fourth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, TLT 2005, 9-10 December 2005, Barcelona, Spain, 2005. [COBISS.SI-ID 19471143]

7. Member of the Program committee: Tomaž Erjavec, 4th International Workshop on Learning Language in Logic (LL05), 7 August, 2005,Bonn, Germany, 2005. [COBISS.SI-ID 19471911]

8. Member of the Program committee: Tomaž Erjavec, Language and Speech Infrastructure for Information Access in the Balkan Countries, 25 September, 2005, Borovets, Bulgaria, 2005. [COBISS.SI-ID 19471655]

9. Member of the Program committee: Tomaž Erjavec, The 2nd Language & Technology Conference : Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 21-23 April, 2005, Poznan, Poland, 2005. [COBISS.SI-ID 19472679]

10. Workshop chairs: Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, KDD 2005, Third International Workshop on Link Discovery, August 21, 2005, Chicago, Illinos, USA, 2005. [COBISS.SI-ID 19502631]

11. Dunja Mladenić, From data and information analysis to knowledge engineering, 29th Annual Conference of the German Classification Society, March 9-11,2005, Magdeburg 29th Annual Conference of the German Classification Society, March 9-11,2005, Magdeburg, 2005. [COBISS.SI-ID 18896423]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Sašo Džeroski, ur., Hendrik Blockeel, ur., KDD 2005 : [proceedings of the 4th International Workshop on Multi-relational Data Mining (MRDM-2005) [as part of] Eleventh ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD-2005] : Chicago, Illinos, USA, August 21, 2005, [S.l., s.n.], 2005. [COBISS.SI-ID 19609639]

2. Nada Lavrač, ur., Michael Berthold, ur., Tina Anžič, ur., Advanced course on knowledge discovery : course notes : June 27 - July 5,2005, Ljubljana, Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005. [COBISS.SI-ID 19240487]

3. Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005. [COBISS.SI-ID 222467328]

4. Dunja Mladenić, ur., Nataša Milić-Frayling, ur., Marko Grobelnik, ur., Link analysis : papers from the AAAI Workshop, [10 July 2005, Pittsburgh, Pennsylvania, USA], (Technical report, WS-05-07), Pittsburgh, AAAI, 2005. [COBISS.SI-ID 19502887]

5. Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 38, 2005, št. 8), Kranj, Moderna organizacija, 2005. [COBISS.SI-ID 4495123]

6. Computers and the humanities, Erjavec Tomaž (član uredniškega odbora 2001-2006), Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers, 1966-, ISSN 0010-4817. [COBISS.SI-ID 3776012]

7. International journal of corpus linguistics, Erjavec Tomaž (član uredniškega odbora 1998-), Amsterdam, Philadelphia, PA, John Benjamins Publishing Company, ISSN 1384-6655. [COBISS.SI-ID 3971373]

8. AI communications, Gams Matjaž (urednik 1995-), Lavrač Nada (član uredniškega odbora 1998-), Amsterdam, Department Social Science Informatics, 1988-, ISSN 0921-7126. [COBISS.SI-ID 9466629]

9. Applied artificial intelligence, Lavrač Nada (član uredniškega odbora 1999-), Washington, DC, Hemisphere Pub. Co., ISSN 0883-9514. [COBISS.SI-ID 15352069]

10. Artificial intelligence in medicine, Lavrač Nada (član uredniškega odbora 1998-), Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1989-, ISSN 0933-3657. [COBISS.SI-ID 2612263]

11. Machine learning, Lavrač Nada (član uredniškega odbora 2001-), Norwell (MA), Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1986-, ISSN 0885-6125. [COBISS.SI-ID 2623527]

12. New generation computing, Lavrač Nada (član uredniškega odbora 1997-), Tokyo, Ohmsha, Springer-Verlag, ISSN 0288-3635. [COBISS.SI-ID 26018560]

Mentor pri diplomskih delih

1. Aneta Ivanovska, Mašinsko učenje na morfosintaktičkata struktura na imenkite od makedonskiot jazik, diplomska rabota : [diploma thesis], Skopje, [A. zdravkova], 2005. [COBISS.SI-ID 19645735]

2. Viktor Vojnovski, Učenje na PoC tagiranje nad Makedonski tekstualen korpus, [diplomska rabota] : [diploma thesis], Skopje, [V. Vojnovski], 2005. [COBISS.SI-ID 19644711]

Komentor pri diplomskih delih

1. Dragi Kocev, Okolina za postavuvanje na induktivni prašanja za učenje na drva za prediktivno grupiranje, diplomska rabota : [diploma thesis], Skopje, [D. Kocev], 2005. [COBISS.SI-ID 19645479]

2. Petra Kralj, Odkrivanje podskupin v okolju Orange : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Kralj], 2005. [COBISS.SI-ID 4951892]

3. Panče Panov, Učenje na prediktivni modeli od sumrni podatoci, diplomska rabota : [diploma thesis], Skopje, [P. Panče], 2005. [COBISS.SI-ID 19645223]

4. Ivica Slavkov, Otkrivanje na vrski megu podatoci za kliničkata slika na pacienti i izrazenosta na genite so drva za prediktivno grupiranje, diplomska rabota : [diploma thesis], Skopje, [I. Slavkov], 2005. [COBISS.SI-ID 19644967]

Pisec recenzij

1. Vojko Gorjanc, Uvod v korpusno jezikoslovje, (Zbirka Zrenja), Domžale, Izolit, 2005. [COBISS.SI-ID 221678336]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 9. 7. 2008 Spletni mojster: av