Bibliografija IJS za leto 2005
BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2005

Odsek za računalniške sisteme (E7)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Peter Korošec, Gregor Papa, Jurij Šilc, "Optimization algorithms inspired by electromagnetism and stigmergy in electro-technical engineering", WSEAS transactions on information science and applications, vol. 2, str. 587-591, 2005. [COBISS.SI-ID 19192615]

2. Peter Korošec, Jurij Šilc, Borut Robič, "Populacijske metode kot oblika metahevristične kombinatorične optimizacije", Elektroteh. vestn., letn. 72, št. 4, str. 214-219, 2005. [COBISS.SI-ID 19467559]

3. Marko Mali, Franc Novak, Anton Biasizzo, "Hardware implementation of AES algorithm", J. Elektr. Eng., vol. 56, str. 265-269, 2005. [COBISS.SI-ID 19511335]

4. Gregor Papa, Barbara Koroušić-Seljak, "An artificial intelligence approach to the efficiency improvement of a universal motor", Eng. appl. artif. intell., vol. 18, str. 47-55, 2005. [COBISS.SI-ID 18729767]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Tomasz Garbolino, Andrzej Hlawiczka, Gregor Papa, Franc Novak, "On design of a low-area deterministic test pattern generator by the use of genetic algorithm", V: The experience of designing and application of CAD systems in Microelectronics : proceedings of the VIIIth International Conference, CADSM2005 : 23-26 February 2005, Lviv - Polyana, Ukraine, Lviv, House of Lviv Polytechnic National University, str. 392-393. [COBISS.SI-ID 19781159]

2. Peter Korošec, Gregor Papa, Jurij Šilc, "Optimization algorithms inspired by electromagnetism and stigmergy in electro-technical engineering", V: Proceedings of the WSEAS International Conferences NN'05, FS'05, EC'05 : Lisbon, Portugal, June 16-18,2005, [S.l.], WSEAS, 2005, str. 228-232. [COBISS.SI-ID 19249703]

3. Peter Korošec, Jurij Šilc, "The multilevel ant stigmergy algorithm : an industrial case study", V: JCIS 2005 : proceedings of the 8th Joint Conference on Information Sciences, July, 21-25,2005, Salt Lake City, Utah, USA, Salt Lake City, JCIS, 2005, str. 475-478. [COBISS.SI-ID 19202599]

4. Peter Korošec, Jurij Šilc, "A performance comparison of ant stigmergy and differential evolution for numerical optimization", V: Proceedings, EA'05, 7th International Conference on Artificial Evolution, Lille, October 26-28, 2005, [S.l., s.n.], 2005, 12 str. [COBISS.SI-ID 19387431]

5. Peter Korošec, Jurij Šilc, "Večnivojski stigmergični algoritmi za numerično optimiranje", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 49-52. [COBISS.SI-ID 19386919]

6. Barbara Koroušić-Seljak, "Optimiranje obrokov z evolucijskim postopkom", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 83-86. [COBISS.SI-ID 19320103]

7. Nada Lavrač, Peter Ljubič, Mitja Jermol, Gregor Papa, "A decision support approach to modeling trust in networked organizations", V: Innovations in applied artificial intelligence : 18th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE 2005, Bari, Italy, June 22-24,2005 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 3533), Moonis Ali, ur., Floriana Esposito, ur., Berlin, Heidelberg, Springer, 2005, vol. 3533, str. 746-748, 2005. [COBISS.SI-ID 19126055]

8. Gregor Papa, "Učinkovitost brezparametrskega genetskega algoritma", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005. [COBISS.SI-ID 19321639]

9. Marina Santo-Zarnik, Darko Belavič, Srečo Maček, Franc Novak, "Fault diagnosis based of a finite-element model of a piezoresistive ceramic pressure sensor", V: IMSTW'05, 11th International Mixed-Signals Testing Workshop, Cannes 2005, 27-29 June, 2005, [S.l., s.n.], 2005, str. 171-178. [COBISS.SI-ID 19521575]

10. Mariusz Wegrzyn, Franc Novak, "A non-quasi-static small-signal model of INTRINSIC MOS transistor for radio and microwave frequencies range", V: Proceedings, 41th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Green electronics, September, 14. - September 16. 2005, Ribno, Slovenia, Barbara Malič, ur., Darko Belavič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2005, str. 345-350. [COBISS.SI-ID 19521831]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Peter Korošec, "Optimiranje izgub pri elektromotorju z uporabo optimizacije s kolonijami mravelj (ACO)", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 9. [COBISS.SI-ID 21530663]

2. Peter Korošec, "Večnivojski stigmergični algoritem za numerično optimizacijo", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 23. [COBISS.SI-ID 21532199]

3. Barbara Koroušić-Seljak, "Optimiranje obrokov z evolucijskih postopkom", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 25. [COBISS.SI-ID 21532455]

4. Nada Lavrač, Peter Ljubič, Mitja Jermol, Stefan Bollhalter, Gregor Papa, "Towards automated trust modeling in networked organizations", V: Program and abstracts, International Conference Applied Statistics 2005, September 18-21, 2005, Ribno (Bled), Slovenija, Janez Stare, ur., Gaj Vidmar, ur., Gašper Koren, ur., Ljubljana, Statistical Society of Slovenia, 2005, str. 57. [COBISS.SI-ID 20608551]

5. Gregor Papa, "Optimizacijski algoritem na osnovi elektromagnetizma", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 18. [COBISS.SI-ID 21531175]

6. Gregor Papa, "Učinkovitost brezparameterskega genetskega algoritma", V: Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 28. [COBISS.SI-ID 21532711]

7. Jurij Šilc, Peter Korošec, "The distributed stigmergic algorithm for multi-parameter optimization", V: 6th International Conference on Paraller Processing and Applied Mathematics : Poznań, 11-14 September 2005, Czestoschowa, Institute of Computer and Information Sciences, Czestoschowa University of Technology, 2005, str. 9. [COBISS.SI-ID 19278119]

8. Drago Torkar, Saša Novak, Franc Novak, "Dynamic viscosity prediction of alumina-paraffin suspensions using artificial neural networks", V: AERC 2005, 2nd Annual European Rheology Conference, April 21-23, Grenoble, France, [S.l.], European Society of Rheology, 2005, str. 169. [COBISS.SI-ID 19001639]

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. Gregor Papa, "Uvodna beseda", V: Športno društvo Sokol Bežigrad : 75 let, Milivoja Šircelj, ur., Ljubljana, Športno društvo Sokol Bežigrad, 2005. [COBISS.SI-ID 21221671]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

1. Franc Novak, Design for testability : (skripta), Ljubljana, Jozef Stefan Institute, 2005. [COBISS.SI-ID 19045927]

2. Franc Novak, High level synthesis : (lecture slides), Ljubljana, Jozef Stefan Institute, 2005. [COBISS.SI-ID 19063335]

3. Franc Novak, Reconfigurable computing : (lecture slides), Ljubljana, Jozef StefanIinstitute, 2005. [COBISS.SI-ID 19063079]

4. Franc Novak, Sequential system diagnosis : (skripta), Ljubljana, Jozef Stefan Institute, 2005. [COBISS.SI-ID 19037991]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Roman Čuk, Borut Žalik, Franc Novak, Pregled algoritmov konstrukcije Delaunayeve triangulacije s prebirno premico, (IJS delovno poročilo, 9136), 2005. [COBISS.SI-ID 18920487]

2. Marko Mali, Franc Novak, Hardware implementation of AES algorithm, (IJS delovno poročilo, 9146), 2005. [COBISS.SI-ID 18989095]

3. Mariusz Wegrzyn, Franc Novak, A new proposal of a non-quasi-static small-signal model of INTRINSIC MOS transistor, (IJS delovno poročilo, 9185), 2005. [COBISS.SI-ID 19123751]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

1. Gregor Papa, 75 let športnega društva Sokol Bežigrad : Radio Glas Ljubljane, oddaja Ljubljana - mestu naproti, 4.11.2005. [COBISS.SI-ID 21221415]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. S. Vesković-Bukudur, Drago Torkar, Saša Novak, Viscosity prediction of ceramic-paraffine suspensins by artificial neural networks : presented at PIM2005, Powder Injection Molding, An International Conference on the Powder Injection Molding of Metals, Ceramics, and Carbides, March 21-23,2005, San Diego, California, 2005. [COBISS.SI-ID 18968871]

3.25 Druga izvedena dela

1. Member of the editorial board: Jurij Šilc, Applied parallel and distributed computing, (Advances in computation, Vol. 16), New York, Nova Science, 2005. [COBISS.SI-ID 19278375]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Bogdan Filipič, ur., Marjan Mernik, ur., Gregor Papa, ur., Zbornik povzetkov delavnic "Algoritmi po vzorcih iz narave" v študijskem letu 2004/2005 : Ljubljana, september 2005, Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005. [COBISS.SI-ID 21529639]

2. Informatica, Gams Matjaž (odgovorni urednik 1990-), Torkar Drago (urednik 2003-), Novak Franc (član uredniškega odbora 2003-), Luštrek Mitja (urednik 2005-), Ljubljana, Slovensko društvo Informatika, 1977-, ISSN 0350-5596. [COBISS.SI-ID 746244]

3. Journal of Electrical Engineering, Novak Franc (član uredniškega odbora 1999-), Bratislava, The Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University of Technology, The Institute of Electrical engineering of the Slovak Academy of Sciences, 1993-, ISSN 1335-3632. [COBISS.SI-ID 4255766]

Pisec recenzij

1. Engineering applications of artificial intelligence, Korošec Peter (pisec recenzij 2005-), Swansea, Pineridge Press, 1988-, ISSN 0952-1976. [COBISS.SI-ID 25396224]

2. IEEE transactions on reliability, Novak Franc (pisec recenzij 2002-), New York, N.Y., Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1963-, ISSN 0018-9529. [COBISS.SI-ID 2901519]

3. Information sciences, Novak Franc (pisec recenzij 2000-), New York, North-Holland, 1968-, ISSN 0020-0255. [COBISS.SI-ID 25613056]

4. Journal of electronic testing, Novak Franc (pisec recenzij 1994-), Boston, Dordrecht, London, Kluwer Academic Publishers, 1990-, ISSN 0923-8174. [COBISS.SI-ID 10086149]

5. Measurement science & technology, Novak Franc (pisec recenzij 2004-), Bristol, IOP Publishing, 1990-, ISSN 0957-0233, http://www.iop.org. [COBISS.SI-ID 6000901]

6. Microprocessors and microsystems, Novak Franc (pisec recenzij 1997-), Guildford, Surrey, Butterworth Scientific Ltd, 1976, ISSN 0141-9331. [COBISS.SI-ID 5029898]

7. Journal of systems architecture, Robič Borut (pisec recenzij 1996-), Trobec Roman (pisec recenzij 1997-), Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Tokyo, Elsevier, 1996-, ISSN 1383-7621. [COBISS.SI-ID 2687254]

8. CIT. Journal of Computing and Information Technology, Šilc Jurij (pisec recenzij 1997-), Zagreb, University Computing Centre, 1993-, ISSN 1330-1136. [COBISS.SI-ID 1473052]

9. Informatica, Šilc Jurij (pisec recenzij 1997-), Trobec Roman (pisec recenzij 1997-), Trček Denis (pisec recenzij 2003-), Ljubljana, Slovensko društvo Informatika, 1977-, ISSN 0350-5596. [COBISS.SI-ID 746244]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 9. 7. 2008 Spletni mojster: av