Bibliografija IJS za leto 2005
BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2005

Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Tanja Arh, Tanja Kocjan-Stjepanovič, Borka Jerman-Blažič, "Testiranje uporabniške prijaznosti na primeru izobraževalnega portala EducaNext", Organizacija (Kranj), letn. 38, št. 4, str. 183-189, 2005. [COBISS.SI-ID 19009831]

2. Tanja Arh, Vladislav Rajkovič, Borka Jerman-Blažič, "Tehnološko podprto izobraževanje - uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 38, 2005, št. 8), Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2005, str. 386-393. [COBISS.SI-ID 4495379]

3. Dušan Gabrijelčič, Borka Jerman-Blažič, Jurij F. Tasič, "Future active Ip netwoks security architecture", Comput. commun., vol. 28, str. 688-701, 2005. [COBISS.SI-ID 19064359]

4. Borka Jerman-Blažič, "Assessment of the ICT market development through study of web hosting servicesin a country", Organizacija (Kranj), let. 38, št. 10, str. 563-569, 2005. [COBISS.SI-ID 19547687]

5. Borka Jerman-Blažič, Tomaž Klobučar, "Privacy provision in e-learning standardized systems : status and improvements", Comput. stand. interfaces, vol. 27, str. 561-578, 2005. [COBISS.SI-ID 19047463]

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. Borka Jerman-Blažič, "Tehnike in tehnologije za varovanje zasebnosti v elektronskih komunikacijah : modeli zaščtite. 1. del", Varstvoslovje, let. 7, št. 2, str. 123-132, 2005. [COBISS.SI-ID 19717671]

2. Borka Jerman-Blažič, "Pregled tehnologij za varovanje zasebnosti v elektronskih komunikacijah : predstavitev in ocena njihove uporabnosti - PET. 2. del", Varstvoslovje, let. 7, št. 3, str. 227-243, 2005. [COBISS.SI-ID 19717927]

1.04 Strokovni članek

1. Aleksej Jerman-Blažič, "Verodostojen elektronski arhiv", Sistem (Ljubl.), str. 14-15, oktober 2005. [COBISS.SI-ID 19336743]

1.05 Poljudni članek

1. Tanja Arh, "PROLEARN - mreža odličnosti na področju tehnološko podprtnega usposabljanja in izobraževanja v podjetjihf", Novice - IJS (Tisk. izd.), št. 122, str. 18, december 2005. [COBISS.SI-ID 19503655]

2. Aleksej Jerman-Blažič, "Zlomljeno jedro digitalnega podpisa : informacijska varnost", Delo (Ljubl.), str. 18, Informacijska tehnologija, 11.3.2005. [COBISS.SI-ID 18919207]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. Borka Jerman-Blažič, "On cultural diversity and multilingualism on the Internet", V: Digital networks as structuring tools for the knowledge regions : From information society to internet governance and knowledge societies : International Conference, Castle of Namur, 4 March 2005,, Genève, Institut Jules-Destreé, 2005, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 18891303]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Tanja Arh, "Metodologija e-učenja za mala in srednja podjetja v podporo uveljavljanju koncepta vseživljenskega učenja", V: Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16. - 18. marec 2005 : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16 -18, 2005, Jindřich Kaluža, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2005, str. 174-181. [COBISS.SI-ID 18914087]

2. Tanja Arh, Vladislav Rajkovič, Borka Jerman-Blažič, "Tehnološko podprto izobraževanje - uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings, 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, 14. oktober 2005, Ljubljana, Slovenija = 8th International Multi-Conference Information Society IS 2005, 14th October, 2005, Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, Institut Jožef Stefan, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, [Kranj], Fakulteta za organizacijske vede, 2005, 11 str. [COBISS.SI-ID 4503315]

3. G. Hill, A. Kuchar, Borka Jerman-Blažič, J. Granat, C. Kolias, "Broadband opportunity in Europe's new member states", V: BBEurope 2005 : conference & exhibition, 12-14 December 2005, Bordeaux, France, 2005, 6 str. [COBISS.SI-ID 19640103]

4. Aleksej Jerman-Blažič, "Dolgoročno varno arhiviranje poslovnega gradiva", V: [Sistemi za upravljanje z dokumenti], [Posvetovanje] DOK_SIS 2005, Kranjska gora, 14.-16. september 2005, Milan Selan, ur., Stanko Čufer, ur., Marko Hartman, ur., Samo Maček, ur., Ljubljana, Media.doc, 2005, str. II-1-II-13. [COBISS.SI-ID 19321127]

5. Borka Jerman-Blažič, Tanja Arh, Matija Pipan, "Fostering cross border e-business cooperative enviroment through usage of web based education - the EU project focus SIAT", V: Web-based education : proceedings of the Fourth IASTED International Conference, February 21-23,2005, Grindelwald, Switzerland, V. Uskov, ur., Anaheim, Calgari, Zurich, IASTED, 2005, str. 634-638. [COBISS.SI-ID 18863399]

6. Borka Jerman-Blažič, Tanja Arh, Matija Pipan, Metka Tekavčič, "Introducing information security courses in web based education in an interregional cooperation", V: Success through information security knowledge : proceedings of the IFIP TC11 WG 11.8 Four World Conference Information Security Education, (WISE4), 18-20 May 2005, Moscow, Russia, Natalia Miloslavskaya, ur., Helen B. Armstrong, ur., Moscow, Moscow Engineering Physics Institute (State Univerity), 2005, str. 179-186. [COBISS.SI-ID 19067687]

7. Matija Pipan, "Methodologija testiranja uporabnosti izobraževalnega portala EducaNext", V: Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16. - 18. marec 2005 : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16 -18, 2005, Jindřich Kaluža, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2005, str. 340-346. [COBISS.SI-ID 18914343]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. Tanja Arh, Matija Pipan, "Uporaba IKT pri usposabljanju malih in srednjih podjetij ter brezposelnih", V: [Zbornik ], 10. mednarodna konferenca - MIRK'05, 19. - 21. maj 2005, Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Zvonka Labernik, ur., Matjaž Varšek, ur., Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Piran, Osnovna šola Cirila Kosmača, 2005, 6 str. [COBISS.SI-ID 19066919]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Borka Jerman-Blažič, "Comment valoriser les diversités culturelles et linguistiques, en renforçant le respect des valeurs, de l'éthique et de Droits de l'Homme dans l'espace numérique?", V: Prospective de l'Internet : les réseaux numériques comme outils structurants des territoires de la connaissance : digital networks as structuring tools for the knowledge regions, Marie-Anne Delahaut, ur., Namur, 2005, str. 123-135. [COBISS.SI-ID 19384359]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Stefan Brantner, Tomaž Klobučar, (15 avtorjev), Smart learning space description, (IJS delovno poročilo, 9180), 2005. [COBISS.SI-ID 19125031]

2. Peter Dolog, Tomaž Klobučar, (26 avtorjev), Schema final distribution/evaluation report, (IJS delovno poročilo, 9177), 2005. [COBISS.SI-ID 19124263]

3. Christian Hauser, Martin Neubauer, Stephen Butler, Stian Alapnes, Tomaž Klobučar, Kajetan Dolinar, Aleksej Jerman-Blažič, Daidalos pervasive systems privacy and security framework and mechanisms : tehnično poročilo projekta Daidalos (Designing Advanced Interfaces for the Delivery and Administration of Location Independent Optimised Personal Services), (IJS delovno poročilo, 9225), 2005, [S. l., s. n.]. [COBISS.SI-ID 19405863]

4. Karel Jezernik, Tanja Kocjan-Stjepanovič, Martin Terbuc, Matjaž Debevc, Jernej Otič, Janez Pogorelc, Borka Jerman-Blažič, Tanja Arh, Matija Pipan, Mirjana Oblak, Franz Pucher, Monika Vollman, Georg Lindsberger, Barbara Schantl, Fostering cross border e-business cooperative environment through usage of advanced networked e-learning and e-business services - FOCES SIAT : [za obdobje] februar 2004 - april 2005, (PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija - Avstrija 2002), Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005. [COBISS.SI-ID 9977878]

5. Tomaž Klobučar, Borka Jerman-Blažič, Katrin Borcea, Katja Liesebach, privacy and data protection in corporate e-learning : tehnično poročilo projekta PROLEARN, (IJS delovno poročilo, 9183), 2005. [COBISS.SI-ID 19125799]

6. Tomaž Klobučar, et al. (12 avtorjev), Search performance evaluation : tehnično poročilo projekta ELENA, (IJS delovno poročilo, 9181), 2005. [COBISS.SI-ID 19125287]

7. Tomaž Klobučar, Bernd Simon, Barbara Kieslinger, Zoltán Miklós, Sigrun Gunnarsdottir, Sofia Tsiortou, Project evaluation report : tehnično poročilo projekta ELENA, (IJS delovno poročilo, 9182), 2005. [COBISS.SI-ID 19125543]

8. Anne Lehouck, Borka Jerman-Blažič, (19 avtorjev), Critical issues in ICT standardization : ICT focus group, [S. l.], ICT Standard Board, 2005. [COBISS.SI-ID 19235623]

9. Chris Makemson, Borka Jerman-Blažič, Don Anderson, Keld Simonsen, Mats Linder, User requirements study and programming for standardisation in the field of character set technology : final report 1995-09-06, (CEN/TC304), 2005. [COBISS.SI-ID 18864679]

10. Zoltán Miklós, Tomaž Klobučar, (12 avtorjev), ELENA network, (IJS delovno poročilo, 9178), 2005. [COBISS.SI-ID 19124519]

11. Zoltán Miklós, Tomaž Klobučar, (14 avtorjev), ELENA network description, (IJS delovno poročilo, 9179), 2005. [COBISS.SI-ID 19124775]

12. Torvardur Kari Olafsson, Chris Makemson, Borka Jerman-Blažič, Don Anderson, Keld Simonsen, Mats Linder, Standards for providing multi-cultural functionality in IT systems : final report 1995-09-06, (CEN/TC304/PT01), 2005. [COBISS.SI-ID 18864935]

13. Bernd Simon, Tomaž Klobučar, (24 avtorjev), Consolidation interface specification, (IJS delovno poročilo, 9176), 2005. [COBISS.SI-ID 19124007]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Aleksej Jerman-Blažič, Revizijsko varni elektronski arhivi : Microsoftova NT konferenca 2005, 16.- 19. maj, Portorož, Slovenija, 2005. [COBISS.SI-ID 19067175]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

1. Borka Jerman-Blažič, The proposal evaluators view : Training seminar, The Project Circle, Technical, administrative, financial and legal aspects of FP6 project, preparation and completion, 27-28 January, 2005, Bratislava, Slovakia, European Commission, Information Society, Directorate-General, 2005. [COBISS.SI-ID 18969127]

3.25 Druga izvedena dela

1. Member of the Program committee: Borka Jerman-Blažič, CFP WEBIST-2005, International Conference on Web Information Systems and Technologies Miami, May 26-28, Miami, Florida, 2005. [COBISS.SI-ID 20675879]

2. Member of the Program Committee: Borka Jerman-Blažič, NWeSP'05, International Work Conference on Next Generation Web Services Practices, August 23-27,2005, Seoul, Korea, 2005. [COBISS.SI-ID 20647207]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor pri magistrskih delih

1. Alja Guček, Elektronsko poslovanje javne uprave (eUprava) in storitev eDohodnina : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Guček], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/gucek539.pdf. [COBISS.SI-ID 15570918]

2. Vladimir Ljevaja, Evalvacija orodij za avtomatsko testiranje telekomunikacijske opreme : magistrsko delo, Ljubljana, [V. Ljevaja], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/ljevaja2705.pdf. [COBISS.SI-ID 15930342]

3. Simon Olup, Analiza sodobnih spletnih rešitev in implementacija sistema za ravnanje z vsebinami (CMS) v Banki Koper : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Olup], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/brez_objave.htm. [COBISS.SI-ID 15945446]

Mentor pri diplomskih delih

1. Martin Anžel, Primerjava in ocena ponudbe elektronskega bančništva med Novo Ljubljansko banko d.d. in banko Bank Austria Creditanstalt d.d. : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Anžel], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/anzel2103.pdf. [COBISS.SI-ID 16055014]

2. Simon Demšar, Ugotavljanje tržne uspešnosti spletnih mest : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Demšar], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/demsar1678.pdf. [COBISS.SI-ID 15380198]

3. Davor Pavlić, Razvoj bančnih storitev z uporabo tehnologij elektronskega poslovanja : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Pavlić], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pavlic1697.pdf. [COBISS.SI-ID 15398630]

4. Anton Rajk, Reševanje sporov na daljavo v pogojih elektronskega poslovanja : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Rajk], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/rajk1737.pdf. [COBISS.SI-ID 15433446]

5. Jure Razinger, Elektronski časopisi in njihova vloga v informacijski družbi : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Razinger], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/razinger1752.pdf. [COBISS.SI-ID 15444198]

Komentor pri magistrskih delih

1. Darinka Ošlak, Varnost elektronskega poslovanja v slovenskem bančništvu : magistrsko delo, Ljubljana, [D. Ošlak], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/oslak430.pdf. [COBISS.SI-ID 15314150]

2. Suzana Verdel, Ocena poslovnih in tehnoloških tveganj mobilnega plačevanja : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Verdel], 2005, http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/brez_objave.htm. [COBISS.SI-ID 15611366]

Pisec recenzij

1. IEEE communications magazine, Jerman Blažič Borka (pisec recenzij 2000-), New York, Communications Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1979-, ISSN 0163-6804. [COBISS.SI-ID 8531717]

2. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Part C, Applications and reviews, Jerman Blažič Borka (pisec recenzij 2000-), New York, NY, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998-, ISSN 1094-6977. [COBISS.SI-ID 18009605]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 9. 7. 2008 Spletni mojster: av