Bibliografija IJS za leto 2005
BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2005

Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT3)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Mitja Jermol, Nada Lavrač, "Virtual learning community : a facilirator of knowledge transfer in collaborative networked organizations", V: Common innovation in e-learning, machine learning and humanoid approaches : Human system learning, who is in control? : proceedings of the Fifth International Conference on Human System Learning (ICHSL.5) = actes du cinquième Colloque International sur l'Apprentissage Personne Système (CAPS.5), 22-25 November 2005, Marrakech, Morocco, Paris, Europia, 2005, str. 11-20. [COBISS.SI-ID 19536423]

2. Nada Lavrač, Marko Bohanec, Aleksander Pur, Bojan Cestnik, Mitja Jermol, Tanja Urbančič, Marko Debeljak, Branko Kavšek, Tadeja Kopač, "Resource modeling and analysis of regional public health care data by means of knowledge technologies", V: Artificial intelligence in medicine : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artifical intelligence, 3581), 10th Conference on Artificial Intelligence in Medicine, AIME 2005, Aberdeen, UK, July 23-27, 2005, Silvia Miksch, ur., Jim Hunter, ur., Elpida Keravnou, ur., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, cop. 2005, vol. 3581, str. 414-418, 2005. [COBISS.SI-ID 19201831]

3. Nada Lavrač, Peter Ljubič, Mitja Jermol, Gregor Papa, "A decision support approach to modeling trust in networked organizations", V: Innovations in applied artificial intelligence : 18th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE 2005, Bari, Italy, June 22-24,2005 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 3533), Moonis Ali, ur., Floriana Esposito, ur., Berlin, Heidelberg, Springer, 2005, vol. 3533, str. 746-748, 2005. [COBISS.SI-ID 19126055]

4. Peter Ljubič, Nada Lavrač, Joël Plisson, Dunja Mladenić, Stefan Bollhalter, Mitja Jermol, "Automated structuring of company competencies in virtual organizations", V: Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba), Olga Markič, ur., Matjaž Gams, ur., Urban Kordež, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Marko Grobelnik, ur., Ivan Rozman, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2005, str. 190-193. [COBISS.SI-ID 19410727]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Gregor Erbach, Marko Grobelnik, Mitja Jermol, Brigitte Jörg, Hans Uszkoreit, "Network approaches to current research information systems", V: Innovation and knowledge economy: issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy), Paul Cunningham, ur., Miriam Cunningham, ur., Amsterdam [etc.], IOS Press, 2005, str. 1235-1242. [COBISS.SI-ID 19365415]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

1. Nada Lavrač, Mitja Jermol, Tanja Urbančič, Dunja Mladenić, New media and knowledge management : part of "New media and e-science" programme and "statistics" programme : fall semester, 2004/2005, (Postgraduate courses in new media and e-science), Ljubljana, Jožef Stefan International Postgraduate School, Jožef Stefan Institute, 2005. [COBISS.SI-ID 19040551]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Peter Ljubič, Nada Lavrač, Joël Plisson, Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, Stefan Bollhalter, Mitja Jermol, Automated structuring of company profile data : a step towards semi-automated ontology constructin : presented at Advanced Course on Knowledge Discovery, 2005, Ljubljana, Slovenia, 27 Juny - 5 July, 2005. [COBISS.SI-ID 19288615]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 9. 7. 2008 Spletni mojster: av