Bibliografija IJS za leto 2005
BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2005

Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti (B2)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Beata Halassy, Maja Lang Balija, L. Habjanec, Igor Križaj, Jelka Tomašić, "The quantity of anti-ammodytoxin A IgG in theanimal serum might be an indication of its neutralisation potency against the long-nosed viper venom", V: Annual meeting of the Croatian Immunological Society 2005 : September 29 - October 02, 2005, Božava, Dugi otok, Rijeka, University of Rijeka, Faculy of Medicine, Department of Histology and Embryology, 2005, str. 57. [COBISS.SI-ID 19399463]

2. Nika Lovšin, Yong-Hui Zheng, Matija B. Peterlin, "Towards the physiological role of APOBEC3", V: Abstracts of papers presented at the 2005 meeting on Retroviruses : May 24 - May 29, 2005, New York, Paul Bieniasz, ur., James Cunningham, ur., arranged by Paul Bieniasz, James Cunningham, New York, Cold Spring Harbor Laboratory, 2005, str. 238. [COBISS.SI-ID 21836839]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Informatica medica slovenica, Petrovič Uroš (član uredniškega odbora 2005-), Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 1994-, ISSN 1318-2129, http://lsd.uni-mb.si/ims/. [COBISS.SI-ID 37756160]

Član komisije za zagovor

1. Janja Babič, Določanje lastnosti ribonukleaze A, vezane na monolitni nosilec, za odstranjevanje RNA iz vzorcev mikrobne plazmidne DNA : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Kuplenk], 2005. [COBISS.SI-ID 26972933]

2. Andrej Zupan, Vpliv modifikacije v področju [Beta]-strukture na encimsko delovanje modrasove netoksične fosfolipaze A[sub]2 : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Zupan], 2005. [COBISS.SI-ID 19015975]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 9. 7. 2008 Spletni mojster: av