BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Znanstveno informacijski center (ZIC)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Marijan Ribarič, Luka Šušteršič, "Framework for finite alternative theories to a quantum field theory", Fiz. B (Zagreb), vol. 11, str. 161-174, 2002. [COBISS.SI-ID 17377575]

1.05 Poljudni članek

1. Alenka Štante, "Anketa o knjižnici - ZIC dosegla svoj namen", Novice - IJS (Tisk. izd.), št. 95, str. 20-21, april 2002. [COBISS.SI-ID 16785447]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. Marijan Ribarič, Luka Šušteršič, "Qualitative properties of an equation of motion of a classical point charge : comment", Phys. lett., Sect. A, vol. 295, str. 318-319, 2002. [COBISS.SI-ID 16766759]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Alenka Štante, Anketa o uporabi specialne knjižnice na "Institutu Jožef Stefan" : študija o uporabnikih, (IJS delovno poročilo, 8583), 2002. [COBISS.SI-ID 16902183]

2. Alenka Štante, Vpliv biblioterapije na razvoj osebnosti, (IJS delovno poročilo, 8601), 2002. [COBISS.SI-ID 16902439]

3. Alenka Štante, Znanstveno informacijski center - virtualna knjižnica Instituta "Jožef Stefan", (IJS delovno poročilo, 8602), 2002. [COBISS.SI-ID 17108775]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av