BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji (SVPIS)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Rafael Martinčič, Denis Glavič-Cindro, Matjaž Korun, Bogdan Pucelj, Branko Vodenik, "Mobile radiological laboratories intercomparison measurements - Chernobyl 99", V: Radiation protection and health : proceedings, IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Dubrovnik, Croatia, 20-25 May 2001, Bogomil Obelić, ur., Zagreb, Croatian Radiation Protection Association, 2002, 8 str. [COBISS.SI-ID 16867367]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Radojko Jaćimović, Peter Stegnar, Matjaž Ravnik, Darko Kavšek, Bojan Huzjan, Marko Rosman, Ljubo Fabjan, Bogdan Pucelj, Fast pneumatic transfer system for the TRIGA Mark II reactor, Ljubljana, Slovenia, (IJS delovno poročilo, 8682), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17254439]

2. Zdravko Kreft, Matjaž Stepišnik, Bogdan Pucelj, Peter Stegnar, Poročilo o kondicioniranju Co-60 virov sevanja iz Železarne Jesenice, Blejska Dobrava, (IJS delovno poročilo, 8669), 2002. [COBISS.SI-ID 17196071]

3. Rafael Martinčič, Ljudmila Benedik, Marija Božnar, Drago Brodnik, Petra Dujmović, Marko Gerl, Denis Glavič-Cindro, Sandi Gobec, Zvone Grabnar, Zvonka Jeran, Matjaž Korun, Matjaž Mihelič, Uroš Miklavžič, Primož Mlakar, Marijan Nečemer, Bogdan Pucelj, Marjan Ravnikar, Urška Repinc, Mirko Ribič, Emil Sosič, Janja Smrke, Barbara Svetek, Janja Vaupotič, Tim Vidmar, Branko Vodenik, Benjamin Zorko, Marija Žele, Stojan Žigon, Meritve radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško : poročilo za leto 2001, (IJS delovno poročilo, 8515), 2002. [COBISS.SI-ID 16705575]

4. Rafael Martinčič, Bogdan Pucelj, Dušan Žigon, Ekološki laboratorij z mobilno enoto : specializirana enota Civilne zaščite R Slovenije : poročilo za leto 2001, (IJS delovno poročilo, 8573), 2002. [COBISS.SI-ID 16702247]

5. Bogdan Pucelj, E. Bašić, T. Breznik, Zdravko Kreft, M. Stepišnik, Meritve radioaktivnosti v okolici Reaktorskega centra IJS : poročilo za leto 2001, (IJS delovno poročilo, 8586), 2002. [COBISS.SI-ID 16799527]

6. Bogdan Pucelj, Zdravko Kreft, Radiološki pregled delovnega mesta po prelomu tritijeve ploščice, (IJS delovno poročilo, 8703), 2002. [COBISS.SI-ID 17196583]

7. Bogdan Pucelj, Zdravko Kreft, Thomas Breznik, Kontrolne meritve kontaminacije kovinskih konstrukcij v NEK, (IJS delovno poročilo, 8673), 2002. [COBISS.SI-ID 17154343]

8. Matjaž Ravnik, Bogdan Glumac, Bogdan Pucelj, Marjan Kromar, Independent evaluation of the reports 751900/SIE/RE/1007, 751900/SIE/RE/1008, 751900/SIE/RE/1025 and 751900/FRA/RE/2507, (IJS delovno poročilo, 8611), Izdaja 1, Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17303079]

9. Matjaž Stepišnik, Bojan Huzjan, Marko Rosman, Bogdan Pucelj, Peter Stegnar, Embalaža za izrabljene zaprte vire, (IJS delovno poročilo, 8608), 2002. [COBISS.SI-ID 17195559]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av