BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Odsek za reaktorsko tehniko (R4)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Robert Bergant, Iztok Tiselj, "Vpliv Prandtlovega števila na turbulentni prenos toplote ob ravni steni", Stroj. vestn., letn. 48, št. 12, str. 696-706, 2002. [COBISS.SI-ID 5768219]

2. Leon Cizelj, Heinz Riesch-Oppermann, "Modelling the early development of secondary side stress corrosion cracks in steam generator tubes using incomplete random tessellation", Nucl. Eng. Des., vol. 212, str. 21-29, 2002. [COBISS.SI-ID 16610855]

3. Marko Čepin, "Optimization of safety equipment outage improves safety", Reliab. eng. syst. saf., vol. 77, str. 71-80, 2002. [COBISS.SI-ID 16847911]

4. Marko Čepin, Sebastián Martorell, "Evaluation of allowed outage time considering a set of plant configurations", Reliab. eng. syst. saf., vol. 78, str. 259-266, 2002. [COBISS.SI-ID 17188647]

5. Marko Čepin, Borut Mavko, "A dynamic fault tree", Reliab. eng. syst. saf., vol. 75, 2002, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 16490279]

6. Gregor Černe, Stojan Petelin, Iztok Tiselj, "Numerical errors of the volume-of-fluid interface tracking algorithm", Int. j. numer. methods fluids, vol. 38, str. 329-350, 2002. [COBISS.SI-ID 16445223]

7. Andrej Horvat, Ivan Catton, "Analiza vezanega prenosa toplote v hladilniku elektronskega čipa", Stroj. vestn., letn. 48, št. 9, str. 482-490, 2002. [COBISS.SI-ID 5592091]

8. Marko Kovač, Igor Simonovski, Leon Cizelj, "Vpliv zrnate strukture na elasto-plastični odziv polikristalnega skupka", Stroj. vestn., letn. 48, št. 11, str. 580-590, 2002. [COBISS.SI-ID 5641499]

9. Matjaž Leskovar, Borut Mavko, "Izviren kombiniran večfazni model mešalne faze eksplozije pare", Stroj. vestn., letn. 48, št. 8, str. 438-448, 2002. [COBISS.SI-ID 5589787]

10. Matjaž Leskovar, Borut Mavko, "Simuliranje izotermnega QUEOS preskusa mešalne faze eksplozije pare Q08", Stroj. vestn., letn. 48, št. 8, str. 449-458, 2002. [COBISS.SI-ID 5590299]

11. Andrej Prošek, Francesco D'Auria, Borut Mavko, "Review of quantitative accuracy assessments with fast Fourier transform based methods (FFTBM)", Nucl. Eng. Des., vol. 217, str. 179-206, 2002. [COBISS.SI-ID 16911655]

12. Igor Simonovski, Miha Boltežar, Janez Gradišek, Edvard Govekar, Igor Grabec, Anton Kuhelj, "Bispectral analysis of the cutting process", Mech. syst. signal process., letn. 16, št. 6, str. 1093-1104, 2002. [COBISS.SI-ID 5138203]

13. Stefan Weyer, Andreas Frohlich, Heinz Riesch-Oppermann, Leon Cizelj, Marko Kovač, "Automatic finite element meshing of planar Voronoi tessellations", Eng. fract. mech., vol. 69, str. 945-958, 2002. [COBISS.SI-ID 16777511]

1.04 Strokovni članek

1. Borut Mavko, "Neperspektivnost je le navidezna", Delo (Ljubl.), 11. marec, str. 7, 2002. [COBISS.SI-ID 16705831]

2. Borut Mavko, "Podiplomsko izobraževanje slovenskih jedrskih strokovnjakov", EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., vol. 1, str. 1, 2002. [COBISS.SI-ID 16610599]

1.05 Poljudni članek

1. Marko Čepin, "Prihaja četrta generacija jedrskih reaktorjev : (Prvih) 50 let jedrske energetike", Delo (Ljubl.), 14.januar, 2002. [COBISS.SI-ID 16602919]

2. Marko Čepin, "Jedrsko gorivo v velikosti teniških žog : krogelnoplastni modularni reaktor", Delo (Ljubl.), str. 10, Znanost, 22.4.2002. [COBISS.SI-ID 16777767]

3. Irena Mele, "O postopku izbora lokacije za odlagališče NSRAO", Raopis (Tisk. izd.), no. 12, str. 3-5, december 2002. [COBISS.SI-ID 18370343]

4. Samo Podgornik, Romana Jordan-Cizelj, "Priložnost tudi za naše raziskovalce : Znanastvenoraziskovalna dejavnost v Natu", Delo (Ljubl.), let. 44, št. 231, str. 9 (Znanost - Scientia), 7. Okt. 2002. [COBISS.SI-ID 520780]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. Ljubo Fabjan, "Licensing over the lifecycle of krško NPP", V: Licensing over the lifecycle of nuclear power plants : report of a regional workshop, Vilnius, Lithuania, 17-21 June 2002 : working material, (TC report RER/9/061), Vienna, IAEA, 2002, 12 str. [COBISS.SI-ID 17214247]

2. Borut Mavko, Iztok Parzer, Andrej Horvat, "Recent CAMP activities in Slovenia", V: Fall 2001 CAMP Meeting : Alexandria, VA, USA, October 31st-November 1st, 2002, Washington, US NRC, 2002, 31 str. [COBISS.SI-ID 17114919]

3. Borut Mavko, Iztok Parzer, Boštjan Končar, "Recent CAMP activities in Slovenia", V: Proceedings of the conference, Spring 2002, CAMP Meeting, 13th-15th, 2002, Bratislava, Slovakia, Bratislava, Nuclear Regulatory Authority of Slovak Republic, Slovak Nuclear Society, 2002, 37 str. [COBISS.SI-ID 16792871]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Robert Bergant, Iztok Tiselj, "Vpliv Prandtlovega števila pri numeričnih simulacijah turbulentnega prenosa toplote", V: Zbornik del, Kuhljevi dnevi '02, Ribno pri Bledu, 26.-27. september 2002, Leopold Škerget, ur., Jure Marn, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za mehaniko, 2002, str. 95-102. [COBISS.SI-ID 17019687]

2. Robert Bergant, Iztok Tiselj, Gad Hetsroni, "Near-wall turbulent heat transfer at Prandtl numbers 1 to 54", V: 2002 ASME International Mechanical Enginering Congress and Exposition : November 17-22, 2002, New Orleans, Louisiana, New York, ASME, 2002, 9 str. [COBISS.SI-ID 17160743]

3. D. Bestion, Andrej Prošek, Borut Mavko, (19 avtorjev), "Eropean project for future advances in sciences and technology for nuclear engineering Thermal-Hydraulics (EUROFASTNET)", V: FISA 2001, EU research in reactor safety : Euratom framework programme 1998-2002, Key action "Nuclear fission" : Mid-term symposium on shared-cost and concerted actions, Luxembourg, 12-14 November, 2001, (EUR, 20281 EN), G. Van Goethem, ur., Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2002, str. 591-599. [COBISS.SI-ID 16491303]

4. Leon Cizelj, Igor Kovše, "Short intergranular cracks between randomly oriented anisotropically-elastic grains", V: Proceedings, 4th CNS International STEAM Generator Conference, May 5-8, 2002, Toronto, Ontario, Canada, [S.l.], Canadian Nucler Society, 2002, 12 str. [COBISS.SI-ID 17094951]

5. Leon Cizelj, H. reisch-Oppermann, "Towards growth model for short intergranular cracks in elastoplastic polycrystalline aggregate", V: Fontevraud 5 : international symposium : contribution of Materials Investigation to the Resolution of Problems Encountered in Pressurized Water reactors : 23-27 september 2002 [Fontevraud], Fontevraud, SFEN, 2002, zv. 1, str. 196-203. [COBISS.SI-ID 17020455]

6. Leon Cizelj, Heinz Riesch-Oppermann, "Short intergranular cracks in elasto-plastic polycristalline aggregate", V: Nuclear Energy, Engineering today the power for tomorrow, ICONE-10, Tenth International Conference on Nuclear Engineering, April 14-18, 2002, Arlington, New York, ASME, 2002, 2002. [COBISS.SI-ID 16708903]

7. Marko Čepin, "Risk based optimization of safety equipment testing and maintenance schedules", V: Conference proceedings, PSAM6, 6th International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management, 23-28 June 2002, San Juan, Puerto Rico, USA, [S.l.], Elsevier, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 16847655]

8. Marko Čepin, "Evaluation of allowed outage time based on probabilistic safety assessment", V: International Topical Meeting on Probabilistic Safety Assessment, October 6-9, 2002, Detroit, Michigan, La Grange Park, American Nuclear Society, cop. 2002, str. 597-602. [COBISS.SI-ID 17074983]

9. Marko Čepin, "Risk based optimization of schedule of safety equipment outages : presented at 2002 Winter Meeting of the American Nuclear Society, November 17-21, 2002 Washington", Trans. Am. Nucl. Soc., vol. 87, str. 100-102, 2002. [COBISS.SI-ID 17163047]

10. Marko Čepin, "Izračun dovoljenega časa izklopa na osnovi tveganja", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 373-376. [COBISS.SI-ID 16994855]

11. M. Giot, Iztok Tiselj, (11 avtorjev), "Two-phase flow water hammer transients and induced loads on materials and structures of nuclear power plants (Wahaloads)", V: FISA 2001, EU research in reactor safety : Euratom framework programme 1998-2002, Key action "Nuclear fission" : Mid-term symposium on shared-cost and concerted actions, Luxembourg, 12-14 November, 2001, (EUR, 20281 EN), G. Van Goethem, ur., Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2002, str. 176-187. [COBISS.SI-ID 16491559]

12. Andrej Horvat, Ivan Catton, "Modeling of forced convection in an electronic device heat sink as porous media flow", V: 2002 ASME International Mechanical Enginering Congress and Exposition : November 17-22, 2002, New Orleans, Louisiana, New York, ASME, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 17166887]

13. Andrej Horvat, Ivan Catton, "Modeling of conjugate heat transfer using Galerkin approach", V: Compact heat exchangers, a festschrift on the 60th birthday of Ramesh K. Shah : proceedings of the International Symposium on Compact Heat Exchangers, Grenoble, August 24, 2002, Gian Piero Celata, ur., Pisa, Edizioni ETS, 2002, str. 191-196. [COBISS.SI-ID 16911143]

14. Andrej Horvat, Massimiliano Rizzi, Ivan Catton, "Numerical investigation of chip cooling using volume averaging technique", V: Heat transfer VII : advanced computational methods in heat transfer, (Computational studies, vol. 4), Seventh International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer [Kassandra, Halkidiki, Greece, 22-24 April, 2002], Bengt Sundén, ur., Carlos Alberto Brebbia, ur., Southampton, Boston, WIT, cop. 2002, str. 373-382, 2002. [COBISS.SI-ID 16722983]

15. Romana Jordan-Cizelj, Ivan Vrbanić, Borut Mavko, "Uncertainty analysis of fault tree parameters", V: International Topical Meeting on Probabilistic Safety Assessment, October 6-9, 2002, Detroit, Michigan, La Grange Park, American Nuclear Society, cop. 2002, str. 450-454. [COBISS.SI-ID 17074727]

16. Ivo Kljenak, Borut Mavko, "Simulation of aerosol behavior in a saturated atmosphere with the contain code", V: Nuclear Energy, Engineering today the power for tomorrow, ICONE-10, Tenth International Conference on Nuclear Engineering, April 14-18, 2002, Arlington, New York, ASME, 2002, 8 str. [COBISS.SI-ID 16777255]

17. Ivo Kljenak, Borut Mavko, "Simulation of Phebus FPT1 containment phenomena with the CONTAIN code : presented at 2002 Winter Meeting of the American Nuclear Society, November 17-21, 2002, Washinton", Trans. Am. Nucl. Soc., vol. 87, str. 201-202, 2002. [COBISS.SI-ID 17162791]

18. Ivo Kljenak, Goon Cherl Park, Borut Mavko, Taeho Lee, "Bubble-tracking modeling of subcooled nucleate boiling in a vertical annulus", V: Heat transfer 2002 : proceedings of the Twelfth International Heat Transfer Conference, Grenoble, France, August 18-23, 2002, Jean Taine, ur., [S.l.], Elsevier, 2002, str. 767-772. [COBISS.SI-ID 16911399]

19. Boštjan Končar, Borut Mavko, "Modelling of wall evaporation rate in RELAP5 code to simulate vapor growth in subcooled flow boiling at low pressure", V: Jahrestagung Kerntechnik 2002 : edited by Deutsches Atomforum e. V., (Tagungsbericht proceedings), Annual Meeting on Nuclear Technology 2002, 14.-16. Mai 2002, Stuttgart, Bonn, INFORUM, Verlag, 2002, str. 51-54. [COBISS.SI-ID 16776999]

20. Boštjan Končar, Borut Mavko, "Modeling of local two-phase flow parameters in upward subcooled flow boiling with the CFX-4.3 code", V: Technical meeting on Use of Computational Fluid Dynamics (CFD) codes for Safety Analysis of Reactor Systems, including containment : 11-14 November 2002, Pisa, Italy, Vienna, IAEA, 2002, 9 str. [COBISS.SI-ID 19145255]

21. Boštjan Končar, Borut Mavko, "Modeling of lateral distribution of bubble diameter in upward boiling flow : presented at 2002 Winter Meeting of the American Nuclear Society, November 17-21, 2002, Washington", Trans. Am. Nucl. Soc., vol. 87, str. 241-242, 2002. [COBISS.SI-ID 17163303]

22. Marko Kovač, Igor Simonovski, Leon Cizelj, "Vpliv zrnate strukture na elasto-plastični odziv polikristalnega skupka", V: Zbornik del, Kuhljevi dnevi '02, Ribno pri Bledu, 26.-27. september 2002, Leopold Škerget, ur., Jure Marn, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za mehaniko, 2002, str. 203-210. [COBISS.SI-ID 17020199]

23. Božidar Krajnc, Iztok Parzer, "Analyzing operator actions to gain time in loss of AC power with subsequent loss secondary heat sink accident", V: Conference proceedings, 4th International Conference Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, 16-20 June 2002, Dubrovnik, Croatia, Zagreb, Croatian Nuclear Society, 2002, 8 str. [COBISS.SI-ID 18703655]

24. R. Krieg, Leon Cizelj, (13 avtorjev), "Limit strains for severe accident conditions", V: FISA 2001, EU research in reactor safety : Euratom framework programme 1998-2002, Key action "Nuclear fission" : Mid-term symposium on shared-cost and concerted actions, Luxembourg, 12-14 November, 2001, (EUR, 20281 EN), G. Van Goethem, ur., Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2002, str. 306-317. [COBISS.SI-ID 16491815]

25. Iztok Parzer, "RELAP5/MOD3.3 simulation of MSIV closure events in a two-loop PWR : presented at 2002 Winter Meeting of the American Nuclear Society, November 17-21, 2002, Washinton", Trans. Am. Nucl. Soc., vol. 87, str. 202-203, 2002. [COBISS.SI-ID 17162279]

26. Andrej Prošek, "Code accuracy evaluation of BETHSY experiments using FFTBM and SARBM", V: Jahrestagung Kerntechnik 2002 : edited by Deutsches Atomforum e. V., (Tagungsbericht proceedings), Annual Meeting on Nuclear Technology 2002, 14.-16. Mai 2002, Stuttgart, Bonn, INFORUM, Verlag, 2002, str. 81-84. [COBISS.SI-ID 16776743]

27. Andrej Prošek, "Accuracy assessment of IAEA-SPE-4 predictions with improved FFTBM : presented at 2002 Winter Meeting of the American Nuclear Society, November 17-21, 2002, Washigton", Trans. Am. Nucl. Soc., vol. 87, str. 199-201, 2002. [COBISS.SI-ID 17162023]

28. Andrej Prošek, Borut Mavko, Francesco D'Auria, "Results of FFTBM applications", V: Conference proceedings, 4th International Conference Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, 16-20 June 2002, Dubrovnik, Croatia, Zagreb, Croatian Nuclear Society, 2002, 7 str. [COBISS.SI-ID 16808999]

29. Igor Simonovski, Marko Kovač, Leon Cizelj, "Določitev korelacijske dolžine v stohastičnem materialnem modelu", V: Zbornik del, Kuhljevi dnevi '02, Ribno pri Bledu, 26.-27. september 2002, Leopold Škerget, ur., Jure Marn, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za mehaniko, 2002, str. 219-226. [COBISS.SI-ID 17019943]

30. Aljaž Škerlavaj, Ivo Kljenak, "Simulation of the HDR E11.2 hydrogen mixing experiment with the CONTAIN code", V: Nuclear Energy, Engineering today the power for tomorrow, ICONE-10, Tenth International Conference on Nuclear Engineering, April 14-18, 2002, Arlington, New York, ASME, 2002, 10 str. [COBISS.SI-ID 16709159]

31. Aljaž Škerlavaj, Borut Mavko, Ivo Kljenak, "Simulation of hydrogen distribution integral experiment with the CONTAIN code : presented at 2002 Winter Meeting of the American Nuclear Society, November 17-21, 2002, Washington", Trans. Am. Nucl. Soc., vol. 87, str. 197-198, 2002. [COBISS.SI-ID 17162535]

32. Iztok Tiselj, Janez Gale, Iztok Parzer, "Two-fluid model for analysis of water-hammer transient in elastic pipes : presented at 2002 Winter Meeting of the American Nuclear Society, November 17-21, 2002, Washington", Trans. Am. Nucl. Soc., vol. 87, str. 239-241, 2002. [COBISS.SI-ID 17160999]

33. Iztok Tiselj, Andrej Horvat, "Accuracy of the operator splitting technique for two-phase flow with stiff source terms", V: Fluids 2002 : 2002 ASME Joint U.S.-European Fluids Engineering Conference, July 14-18, 2002,Montreal, Quebec, Canada, [S.l.], ASME International, 2002, 7 str. [COBISS.SI-ID 16910887]

34. Andrija Volkanovski, Anton Čauševski, "On gas versus nuclear power for tomorrow world", V: [Transactions] : Youth, future, nuclear, International Youth Nuclear Congress 2002, [16-20 April] 2002, Daejeon, Korea, Daejeon, The IYNC Committee, 2002, str. 104, 2002. [COBISS.SI-ID 19765543]

35. Ivan Vrbanić, Romana Jordan-Cizelj, "Uncertainty analysis of component failure model parameters in PSA : a case study", V: Conference proceedings, PSAM6, 6th International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management, 23-28 June 2002, San Juan, Puerto Rico, USA, [S.l.], Elsevier, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 16848167]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Marko Čepin, "Optimization of test and maintenance schedules", V: [Transactions] : Youth, future, nuclear, International Youth Nuclear Congress 2002, [16-20 April] 2002, Daejeon, Korea, Daejeon, The IYNC Committee, 2002, str. 155. [COBISS.SI-ID 16776487]

2. Iztok Tiselj, Robert Bergant, Gad Hetsroni, "DNS-LES of near-wall turbulent heat transfer at medium Prandtl numbers", V: AlChE 2002 Annual Meeting : technical program : 3-8 Nov. 2002, Indianapolis, USA, 2002. [COBISS.SI-ID 17144871]

1.25 Drugi članki ali sestavki

1. Borut Mavko, "Evropski projekt o podiplomskem izobraževanju na področju jedrske tehnike", EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., št. 4, str. 8, 2002. [COBISS.SI-ID 17230631]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.09 Magistrsko delo

1. Andrej Horvat, Calculation of conjugate heat transfer in a heat sink using volume averaging technique (VAT) : Masters's degree, Los Angeles, [A. Horvat], 2002. [COBISS.SI-ID 16911911]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. D. Bestion, Andrej Prošek, Borut Mavko, (20 avtorjev), Deliverable 1 of EUROFASTNET project, Review of industrial needs, Grenoble, CEA, 2002. [COBISS.SI-ID 16680487]

2. Leon Cizelj, Marko Kovač, Zoran Petrič, Ljubo Fabjan, Borut Mavko, Effects of grain structure on elastic-plastic behaviour of polycrystalline aggregate : Project LISSAC, 2nd Yearly Report, (IJS delovno poročilo, 8547), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16611111]

3. Leon Cizelj, Marko Kovač, Igor Simonovski, Zoran Petrič, Ljubo Fabjan, Borut Mavko, Elastic-plastic behavior of polycrystalline aggregate with stochastic arrangement of grains : project LISSAC : final report, (IJS delovno poročilo, 8667), 2002. [COBISS.SI-ID 17234471]

4. Leon Cizelj, Marko Kovač, Igor Simonovski, Zoran Petrič, Ljubo Fabjan, Borut Mavko, Elastic-plastic behavior of polycrystalline aggregate with stochastic arrangement of grains : project LISSAC : final report, short version, (IJS delovno poročilo, 8697), 2002. [COBISS.SI-ID 17234215]

5. Marko Čepin, Leon Cizelj, Ljubo Fabjan, Borut Mavko, Ocena zunanjih dogodkov, (IJS delovno poročilo, 8648, zaupno), 2002. [COBISS.SI-ID 17161511]

6. Ljubo Fabjan, Priročnik programa za zagotovitve kakovosti (PPZK-4), (IJS delovno poročilo, 8711), 2002. [COBISS.SI-ID 18741287]

7. Ljubo Fabjan, Leon Cizelj, Marko Čepin, Darko Kavšek, Ivo Kljenak, Romana Jordan-Cizelj, Borut Mavko, Iztok Parzer, Andrej Prošek, Matjaž Ravnik, Izjava za ponovno kritičnost NE Krško po remontu 2002 in menjavi goriva po zaključnem 18. gorivnem ciklu v NE Krško, (Poročilo, R4/LF-zv/77), 2002. [COBISS.SI-ID 16830247]

8. Ljubo Fabjan, Leon Cizelj, Marko Čepin, Darko Kavšek, Ivo Kljenak, Romana Jordan-Cizelj, Borut Mavko, Iztok Parzer, Andrej Prošek, Matjaž Ravnik, Izjava za ponovno obratovanje NE Krško po remontu 2002 in menjavi goriva po zaključnem 18. gorivnem ciklu v NE Krško, (Poročilo, R4/LF-zv/82), 2002. [COBISS.SI-ID 16829991]

9. Ljubo Fabjan, Leon Cizelj, Marko Čepin, Darko Kavšek, Ivo Kljenak, Romana Jordan-Cizelj, Borut Mavko, Iztok Parzer, Andrej Prošek, Matjaž Ravnik, Strokovna ocena remontnih del, posegov in preizkusov med zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško zaradi menjave goriva ob koncu 18. gorivnega cikla, (IJS delovno poročilo, 8628), 2002. [COBISS.SI-ID 16830759]

10. Alfred Hoeffler, Attila Bareith, Marko Čepin, Milan Patrick, Stephen Meyer, F. Michael, Manfred Simon, Jan Schuller, Jos Jehee, Peter Kafka, Promoting co-operation between the nuclear regulatory authorities of the European union and their counterparts in the 'applicant countries' of Central and Eastern Europe : first edition of the final project report, 2002. [COBISS.SI-ID 16555815]

11. Radojko Jaćimović, Peter Stegnar, Matjaž Ravnik, Darko Kavšek, Bojan Huzjan, Marko Rosman, Ljubo Fabjan, Bogdan Pucelj, Fast pneumatic transfer system for the TRIGA Mark II reactor, Ljubljana, Slovenia, (IJS delovno poročilo, 8682), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17254439]

12. Romana Jordan-Cizelj, Iztok Parzer, Uncertainty analysis of NEK IIE PSA component-related parameters, (IJS delovno poročilo, 8634), 2002. [COBISS.SI-ID 17151527]

13. Ivo Kljenak, Borut Mavko, OECD international standard problem No. 46 "PHEBUS" : simulation of FPT1 test containment phase with the CONTAIN computer code, (IJS delovno poročilo, 8614), 2002. [COBISS.SI-ID 17214503]

14. Ivo Kljenak, Borut Mavko, OECD International Standard Problem No. 46 "PHEBUS" : simulation of FPT1 test containment phase with the CONTAIN computer code, (IJS delovno poročilo, 8614), 2002. [COBISS.SI-ID 16809255]

15. Matjaž Leskovar, International standard problem No. 46 (Phebus FPT1) : simulation of Phebus FTP1 experiment bundle and circuit phase with the MELCOR 1.8.5 computer code, (IJS delovno poročilo, 8635), 2002. [COBISS.SI-ID 16885031]

16. Iztok Parzer, Andrej Krenker, Navodilo za uporabo programskih paketov SNAP in Xmgr5 pri modeliranju sistemov s programom RELAP5/MOD3.3, (IJS delovno poročilo, 8651), 2002. [COBISS.SI-ID 17137959]

17. Andrej Prošek, Ljubo Fabjan, Borut Mavko, Končna strokovna ocena spremembe Tehničnih specifikacij NEK zaradi spremembe št. 350-RC-L : Loose parts monitoring system, (IJS delovno poročilo, 8386), Izdaja 1, Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16652071]

18. Andrej Prošek, Borut Mavko, B. Kvizda, T. Kliment, Quantitative analysis of MCP trip transient by FFTBM, (IJS delovno poročilo, 8650), 2002. [COBISS.SI-ID 17032999]

19. Iztok Tiselj, Gregor Černe, WAHA code : results of benchmark test cases 1 and 2, (IJS delovno poročilo, 8620), 2002. [COBISS.SI-ID 16802855]

20. Iztok Tiselj, Gregor Černe, Iztok Parzer, Andrej Horvat, WAHA code : development of single phase code, (IJS delovno poročilo, 8619), 2002. [COBISS.SI-ID 16803367]

21. Iztok Tiselj, Gregor Černe, Iztok Parzer, Andrej Horvat, WAHA code : numerical method of WAHA code, (IJS delovno poročilo, 8618), 2002. [COBISS.SI-ID 16803111]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Romana Jordan-Cizelj, Human reliability assessment : presented at Research Co-ordination Meeting CRP to investigate appropriate methods and procedures to apply probabilistic safety assessment (PSA) techniques of large radiation sources, Vienna, 4.3.-8.3.2002, IAEA, 2002. [COBISS.SI-ID 16652327]

2. Iztok Tiselj, Influence of the thermal boundary condition on the turbulent transfer in the channel - DNS study : invited talk, Burlington, Vermont, University of Vermont, Department of Mechanical Engineering, 1 Nov. 2002. [COBISS.SI-ID 17138215]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Marko Čepin, Analiza sistemov : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17001255]

2. Marko Čepin, Analiza začetnih dogodkov in razvoj nezgodnih scenarijev : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17002279]

3. Marko Čepin, Koncept verjetnosti varnostnih analiz jedrskih elektrarn : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17000999]

4. Marko Čepin, Verjetnostne varnostne analize jedrskih elektrarn - koncept, analiza sistemov in razvoj nezgodnih scenarijev : tečaj B "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17001767]

5. Marko Čepin, Verjetnostne varnostne analize ob zaustavitvi elektrarne in verjetnostne varnostne analize za zunanje dogodke : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17001511]

6. Marko Čepin, Verjetnostne varnostne analize za zunanje dogodke in verjetnostne varnostne analize ob zaustavitvi elektrarne : tečaj B "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17002023]

7. Andrej Horvat, Iztok Tiselj, Modeling compressible flow in a variable cross-section duct : presented at Two-phase flow water hammer transients and induced loads on materials and structures of nuclear power plants plenary meeting, March 12-13,2002, Grenoble, France, 2002. [COBISS.SI-ID 17255719]

8. Andrej Horvat, Iztok Tiselj, Modeling of two-phase through abrupt-area change : presented at Two-phase flow water hammer transients and induced loads on materials and structures of nuclear power plants plenary meeting, October 10-11, 2002, Ljubljana, Slovenia, 2002. [COBISS.SI-ID 17255975]

9. Romana Jordan-Cizelj, Analiza človeškega faktorja : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 16950823]

10. Romana Jordan-Cizelj, Osnovni dogodki (viri podatkov in podatkovna analiza, analiza dogodkov s kupnim vzrokom) : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 16951591]

11. Romana Jordan-Cizelj, Osnovni dogodki ter vrednotenje, analiza in interpretacija rezultatov : tečaj B "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17000743]

12. Romana Jordan-Cizelj, Povezava med PSA nivojem 1 in PSA nivojem 2 : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17000487]

13. Romana Jordan-Cizelj, Povezava med PSA nivojem 1 in PSA nivojem 2 : tečaj B "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17000231]

14. Romana Jordan-Cizelj, Vrednotenje, analiza in interpretacija rezultatov : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 16951079]

15. Ivo Kljenak, Simulation of FPT1 test containment phase with the CONTAIN code : OECD International Standard Problem No. 46 Comparison Workshop, October 21-23,2002, Aix-en-Provence (France), 2002. [COBISS.SI-ID 17095719]

16. Matjaž Leskovar, MELCOR application at IJS : presented at MCAP 2002, MELCOR Cooperative Assessment Program Meeting, 9-10 May 2002, Albuquerque, New Mexico, USA, 2002. [COBISS.SI-ID 16778023]

17. Matjaž Leskovar, Simulation of the Phebus FPT1 experiment bundle and circuit part with two versions of MELCOR 1.8.5 : OECD International Standard Problem No. 46 Comparison Workshop, October 21-23,2002, Aix-en-Provence (France), 2002. [COBISS.SI-ID 17095207]

18. Iztok Parzer, Stanja poškodovanosti elektrarne : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 16963367]

19. Iztok Parzer, Stanja poškodovanosti elektrarne, težke nezgode : tečaj B "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 17020711]

20. Iztok Parzer, Težke nezgode : tečaj A "Verjetnostne varnostne analize za URSJV", Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Ljubljana, 2-5 september, 2002. [COBISS.SI-ID 16951335]

21. Andrej Prošek, Institut "Jozef Stefan" (IJS) proposals to NEURESIM : presented at NEURESIM Workshop, CEA Headquarters, July 9-10, 2002, Paris, France, 2002. [COBISS.SI-ID 16856103]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av