BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Odsek za raziskave sodobnih materialov (K9)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Anatoli Belous, Oleg Ovchar, Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "Abnormal behavior of the dielectric parameters of Ba[sub](6-x)Ln[sub](8+2x/3)Ti[sub](18)O[sub](54) (Ln=LA-Gd) solid solutions", J. appl. phys., vol. 92, str.3917-3922, 2002. [COBISS.SI-ID 17375271]

2. Mihael Drofenik, Darko Makovec, Igor Zajc, Hans T. Langhammer, "Anomalous grain growth in donor-doped barium titanate with excess barium oxide", J. Am. Ceram. Soc., vol. 85, str. 653-660, 2002. [COBISS.SI-ID 16601639]

3. Mihael Drofenik, Andrej Žnidaršič, "Tailoring MnZn-ferrite grain boundaries on the nano-scale : selected papers from YUCOMAT IV, 4th Yugoslav Materials Research Society Conference, September 10-14,2001, Herceg Novi, Serbia and Montenegro", Mater. sci. forum, vol. 413, str. 71-74, 2002. [COBISS.SI-ID 17127207]

4. Mihael Drofenik, Andrej Žnidaršič, Aljoša Košak, "Magnetic properties of liquid-phase-assisted sintered MnZn ferrites", Sci. sinter., vol. 34, str. 33-39, 2002. [COBISS.SI-ID 16784935]

5. Leon Farber, Matjaž Valant, Mehmet Ali Abkas, Peter K. Davies, "Cation ordering in Pb[sub](Mg(1/3)Nb[sub](2/3))O[sub]3-Pb(Sc(1/2)Nb[sub](1/2))O[sub]3 (PMN-PSN)solid solutions", J. Am. Ceram. Soc., vol. 85, str. 2319-2324, 2002. [COBISS.SI-ID 17375527]

6. Matjaž Kristl, Mihael Drofenik, Ljubo Golič, "Synthesis and structure of hydroxylammonium fluorosilicates", Acta chim. slov., vol 49, 2, str. 243-250, june 2002. [COBISS.SI-ID 7169046]

7. Darko Makovec, Nina Ule, Mihael Drofenik, "Chemical reactions between BaTiO3 ceramic and fluorine-containing atmosphere", Acta chim. slov., vol 49, 2, str. 229-241, june 2002. [COBISS.SI-ID 7168534]

8. Irena Pribošič, Darko Makovec, Mihael Drofenik, "Positive temperature coefficient of resistivity effect in Pb-doped KNbO[sub]3", J. mater. res., vol. 17, str. 2989-2992, 2002. [COBISS.SI-ID 17256487]

9. Zoran Samardžija, Darko Makovec, Miran Čeh, "Quantitative WDXS microanalysis of bismuth-based BaBi[sub]4Ti[sub]4O[sub](15) perovskites doped with Nb and Fe", Mikrochimica acta, vol. 139, str. 159-163, 2002. [COBISS.SI-ID 16961831]

10. Srečo D. Škapin, Danilo Suvorov, "Phase relations in the La[sub]2O[sub]3-TiO[sub]2-Al[sub]2O[sub]3 systems", Sci. sinter., vol. 34, str. 57-61, 2002. [COBISS.SI-ID 16852263]

11. Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "A stoichiometric model for sillenites", Chem. mater., vol. 14, str. 3471-3476, 2002. [COBISS.SI-ID 17375783]

12. Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "Synthesis and characterization of a new sillenite compound-Bi[sub](12)(B[sub](0.5)P[sub](0.5))O[sub](20)", J. Am. Ceram. Soc., vol. 85, str. 355-358, 2002. [COBISS.SI-ID 16608295]

13. Andrej Žnidaršič, Mihael Drofenik, "Modern development trends in high-performance soft ferrites", Inf. MIDEM, letn .32, št. 2, str. 95-99, junij 2002. [COBISS.SI-ID 7502614]

14. Andrej Žnidaršič, Mihael Drofenik, "Ferrite material improves high frequency magnetics", PCIM power electron. syst., vol. 28, no. 5, str. 48-54, 2002. [COBISS.SI-ID 16963111]

1.04 Strokovni članek

1. Matjaž Kristl, Mihael Drofenik, "Sonokemija - uporaba ultrazvoka pri kemijskih reakcijah", Kem. šoli, letn. 14, št. 3, str. 24-26, okt. 2002. [COBISS.SI-ID 7500566]

2. Srečo D. Škapin, Danilo Suvorov, Gorazd Škof, "Raziskave X7R-dielektrične keramike", Mater. tehnol., letn. 36, št. 5, str. 275-278, 2002. [COBISS.SI-ID 265130]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Irena Ban, Mihael Drofenik, "Raziskave v ternarnem sistemu Li2O-Nd2O3-Fe2O3", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, del 2, str. 851-858. [COBISS.SI-ID 7417622]

2. Boštjan Jančar, Peter K. Davies, Danilo Suvorov, Matjaž Valant, "Kationski red in mikrostruktura dielektrične keramike na osnovi sistema Ba(Zn[sub](1/3)Nb[sub](2/3))O[sub]3-Ba(Zn[sub](1/2)W[sub](1/2)O[sub]3", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. 808-813. [COBISS.SI-ID 17375015]

3. Aljoša Košak, Andrej Žnidaršič, Mihael Drofenik, "Priprava MnZn-feritnih prahov s precipitacijo v mikroemulziji", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, del 2, str. 778-783. [COBISS.SI-ID 7416598]

4. Matjaž Kristl, Mihael Drofenik, "Sinteze nanokristaliničnih kovinskih sulfidov in selenidov s sonokemijskimi reakcijami v nevodnem mediju", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, del 2, str. 859-864. [COBISS.SI-ID 7417878]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. A. G. Belous, O. V. Ovchar, Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "Temperature behavior of the dielectric parameters of barium lanthande tinanates", V: Programme & abstracts, MMA 2002, Microwave Materials and their Applications, 1-3 September, 2002, York, [S.l., s.n.], 2002, str. 45. [COBISS.SI-ID 17377063]

2. Mihael Drofenik, Darko Makovec, "Fluorine as a donor dopant in barium titanate", V: Annual meetings abstracts : [Cruisin' to St. Louis], 104th Annual Meeting & Exposition, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, Westerville, The American Ceramic Society, 2002, str. 151-152. [COBISS.SI-ID 17257255]

3. Mihael Drofenik, Andrej Žnidaršič, Darko Makovec, "Tailoring of MnZn-ferrite grain boudaries", V: Annual meetings abstracts : [Cruisin' to St. Louis], 104th Annual Meeting & Exposition, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, Westerville, The American Ceramic Society, 2002, str. 253. [COBISS.SI-ID 17257511]

4. Jyoti P. Guha, Danilo Suvorov, "Sintering characteristics, microstructure development and dielectric properties of BaTiO[sub]3 with simultaneous additions of Bi[sub]2O[sub]3 and TiO[sub]2 : [invited talk]", V: Electroceramics VIII - 2002 : abstract book, 8th International Conference on Electronic Ceramics and their Applications, August 25-28, 2002, [Rome, Italy], Rome, University of Rome "Tor Vergata", 2002. [COBISS.SI-ID 17412135]

5. S. Hemjinda, Darko Makovec, D. A. Payne, "Preparation and properties of ceramic dielectrics in the Ta[sub]2O[sub]5-TiO[sub]2", V: Program and abstract book, ECAPD-6, The 6th European Conference on Applications of Polar Dieletrics, September 2-5,2002, Aveiro (Portugal), Aveiro, Universidade de Aveiro, 2002, str. 71. [COBISS.SI-ID 17256743]

6. Boštjan Jančar, "Structural characteristics and dielectric properties of Ba(Zn[sub](1/3)Nb[sub](2/3)O[sub]3-Ba(Zn[sub](1/2)W[sub](1/2)O[sub]3", V: Abstracts : 2002 MRS spring meeting, April 1-5, 2002, San Francisco, CA, Materials Research Society, str. 114. [COBISS.SI-ID 16756263]

7. Aljoša Košak, Mihael Drofenik, "MnZn ferrites prepared by a microemulsion technique", V: Electroceramics VIII - 2002 : abstract book, 8th International Conference on Electronic Ceramics and their Applications, August 25-28, 2002, [Rome, Italy], Rome, University of Rome "Tor Vergata", 2002. [COBISS.SI-ID 17943079]

8. Darja Lisjak, "Synthesis and characterization of A-Sn-substituted (A = Zn, Ni, Co) BaM-hexaferrite powders and ceramics", V: Electroceramics VIII - 2002 : abstract book, 8th International Conference on Electronic Ceramics and their Applications, August 25-28, 2002, [Rome, Italy], Rome, University of Rome "Tor Vergata", 2002, str. 90. [COBISS.SI-ID 16943655]

9. Darja Lisjak, Mihael Drofenik, "The synthesis and characterisatin of Zn[sub]2U(Ba[sub]4Zn[sub]2Fe[sub](36)O[sub](60))", V: Abstracts, 47th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, MMM'02, Tampa, Florida, November 2002, [S.l., s.n.], 2002, str. 304. [COBISS.SI-ID 17167399]

10. Marjeta Maček, Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "Dielektrične lastnosti plagioklaznih feldsparov", V: [Program in knjiga povzetkov], 10. Konferenca o materialih in tehnologijah, 13.-15. november 2002, Portorož, Slovenija, [Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2002], str. 64. [COBISS.SI-ID 17247271]

11. Darko Makovec, Mihael Drofenik, Nina Ule, Hans Theo Langhammer, "Formation of potential barriers at the grain boudaries of highly donor-doped barium titanate ceramics prepared by sintering under reducing conditions", V: Electroceramics VIII - 2002 : abstract book, 8th International Conference on Electronic Ceramics and their Applications, August 25-28, 2002, [Rome, Italy], Rome, University of Rome "Tor Vergata", 2002, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 17256999]

12. Anton Meden, Marko Udovič, Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "The crystal structure of Bi[sub](14)Te[sub]2O[sub](27) from powder diffraction", V: Book of abstracts : [with] programme, Eleventh Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, Bohinj, Slovenia, 27-30 June 2002, Amalija Golobič, ur., Ivan Leban, ur., Anton Meden, ur., Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Laboratory of Inorganic Chemistry, 2002, str. 66. [COBISS.SI-ID 16818727]

13. Urša Pirnat, Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "Območje homogenosti tetragonalnega Bi[sub]3NbO[sub]7", V: [Program in knjiga povzetkov], 10. Konferenca o materialih in tehnologijah, 13.-15. november 2002, Portorož, Slovenija, [Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2002], str. 35. [COBISS.SI-ID 17377831]

14. Danilo Suvorov, Matjaž Valant, "Dielectric ceramics for LTCC technology : [invited talk]", V: Abstract book, X. World Round Table Conference on Sintering, Belgrade, Yugoslavia, 3-6 September 2002, [S.l., s.n.], 2002. [COBISS.SI-ID 17412647]

15. Danilo Suvorov, Matjaž Valant, "Sintering and microstructural characteristics in Bi-based LTCC systems : [invited talk]", V: Annual meetings abstracts : [Cruisin' to St. Louis], 104th Annual Meeting & Exposition, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, Westerville, The American Ceramic Society, 2002, str. 14. [COBISS.SI-ID 16851751]

16. Danilo Suvorov, Matjaž Valant, "Bismuth-based microwave dielectric ceramics", V: Programme & abstracts, MMA 2002, Microwave Materials and their Applications, 1-3 September, 2002, York, [S.l., s.n.], 2002, str. 44. [COBISS.SI-ID 17376807]

17. Srečo D. Škapin, Danilo Suvorov, "Diffusion studies in the ceramic - metal interfaces in the MLC's : [invited talk]", V: COST 525 : European concerted action on Advanced electroceramics: grain boundary engineering, Dielectric and Semiconductors Working Group Meeting, Genoa, May 11-14th, 2002, [S.l., s.n.], 2002, str. 23. [COBISS.SI-ID 16853287]

18. Marko Udovič, Anton Meden, Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "An investigation of substitutions in some sillenite structures", V: Book of abstracts : [with] programme, Eleventh Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, Bohinj, Slovenia, 27-30 June 2002, Amalija Golobič, ur., Ivan Leban, ur., Anton Meden, ur., Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Laboratory of Inorganic Chemistry, 2002, str. 65. [COBISS.SI-ID 16818215]

19. Marko Udovič, Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "Thermal decomposition of compounds from the Bi[sub]2O[sub]3-Te0[sub]2 system prepared in an oxygen atmosphere", V: Electroceramics VIII - 2002 : abstract book, 8th International Conference on Electronic Ceramics and their Applications, August 25-28, 2002, [Rome, Italy], Rome, University of Rome "Tor Vergata", 2002, str. 122. [COBISS.SI-ID 16963623]

20. Matjaž Valant, "Dielectric characterisation of low-temperature-sintered calcium germanates, silicates and telurates", V: Electroceramics VIII - 2002 : abstract book, 8th International Conference on Electronic Ceramics and their Applications, August 25-28, 2002, [Rome, Italy], Rome, University of Rome "Tor Vergata", 2002, str. 54. [COBISS.SI-ID 17376039]

21. Matjaž Valant, Danilo Suvorov, "Stoichiometry of the sillenites", V: Annual meetings abstracts : [Cruisin' to St. Louis], 104th Annual Meeting & Exposition, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, Westerville, The American Ceramic Society, 2002, str. 4. [COBISS.SI-ID 16852007]

22. Matjaž Valant, Danilo Suvorov, Christian Hoffmann, "An NPO-type ceramic layer compatible with low-temperature co-firing technology", V: Programme & abstracts, MMA 2002, Microwave Materials and their Applications, 1-3 September, 2002, York, [S.l., s.n.], 2002, str. 54. [COBISS.SI-ID 17377319]

1.22 Intervju

1. Zofija Mazej Kukovič, Iztok Hrastel, Boštjan Žigon, Danilo Suvorov, Drago Dolinar, Boštjan Polajžer, "Nekaterim je že uspelo : kako zbližati znanost in industrijo", Delo (Ljubl.), leto 44, 2. dec. 2002. [COBISS.SI-ID 7865622]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Danilo Suvorov, Horst Ausserer, Matjaž Valant, Lutz Kirsten, TCC dependence on MLC design in ANT capacitors : Final report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovno poročilo, 8562), 2002. [COBISS.SI-ID 16626983]

2. Danilo Suvorov, Boštjan Jančar, Investigation of the multilayer varistor element : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Deutschlandsberg, Austria, (IJS delovno poročilo, IJS-DP 8630, confidential), 2002. [COBISS.SI-ID 16865319]

3. Danilo Suvorov, Boštjan Jančar, Microstructural investigation of the PZT-based Multilayer piezoelectric elements - samples 0150A-01 and F4 : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Deutschlandsberg, Austria, (IJS delovno poročilo, IJS-DP 8609, confidential), 2002. [COBISS.SI-ID 16865575]

4. Danilo Suvorov, Boštjan Jančar, Microstructural ivestigation of the multilayer ceramic capacitors : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Deutschlandsberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 8712), 2002. [COBISS.SI-ID 17202727]

5. Danilo Suvorov, Dimitrij Sušnik, J. Volčič, Uroš Kunaver, Borut Vičič, Raziskave in razvoj biorazgradljivih mineralnih vlaken - 2001 : poročilo o opravljenem razvojno-raziskovalnem delu v letu 2001, (IJS delovno poročilo, 8629), 2002. [COBISS.SI-ID 16865831]

6. Srečo D. Škapin, Investigation of Materials and processes in MLC manufacturing : Report on the research work according to the agreement between Jožef Stefan Institute, Ljubljana and EPCOS OHG, Deutschlandsberg, (IJS delovno poročilo, 8535), 2002. [COBISS.SI-ID 16525607]

7. Srečo D. Škapin, Danilo Suvorov, Investigation of Materials and processes in MLC manufacturing : BaTiO3 water suspension : literature survey on the research work according to the agreement between Jožef Stefan Institute, Ljubljana and EPCOS OHG, Deutschlandsberg, (IJS delovno poročilo, 8508), 2002. [COBISS.SI-ID 16525863]

8. Srečo D. Škapin, Danilo Suvorov, Investigations of materials and processes in MLC manufacturing, (IJS delovno poročilo, 8570, confidential), 2003. [COBISS.SI-ID 17407783]

9. Matjaž Valant, Marjeta Maček, Danilo Suvorov, Christian Hoffmann, Glass-free LTCC materials for microwave applications : 1 & 2 quarterly report on the research work according to the agreement between Jožef Stefan Institute and EPCOS for the period March 1 to September 2002, (IJS delovno poročilo, 8698-confidential), 2002. [COBISS.SI-ID 17250343]

10. Matjaž Valant, Danilo Suvorov, Christian Hoffmann, New LTCC materials for microwave applications II. : Final report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovno poročilo, 8561), 2002. [COBISS.SI-ID 16627239]

11. Matjaž Valant, Danilo Suvorov, Christian Hoffmann, Helmut Sommaariva, New LTCC materials for microwave applaications : Final report for the period March 1,2000 to February 28, 2001 on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovno poročilo, 8381), 2002. [COBISS.SI-ID 16627495]

12. Matjaž Valant, Danilo Suvorov, Christian Hoffmann, Helmut Sommaariva, Processing of AgTa[sub]xNb[sub](1-x)O[sub]3 based ceramics : Final report for the period March 1,2000 to February 28, 2001 on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovno poročilo, 8413), 2002. [COBISS.SI-ID 16627751]

2.23 Patentna prijava

1. Christian Hoffmann, Helmut Sommariva, Danilo Suvorov, Matjaž Valant, Dielectric ceramic material that contains silver, niobium and tantalate : US petent application no. 14219-015US1/P2000,0193USN, 2002. [COBISS.SI-ID 17408807]

2. Christian Hoffmann, Helmut Sommariva, Danilo Suvorov, Matjaž Valant, Microwave component comprising silver niobium tantalate containing dielectric ceramic base : US patent application no.14219-016US1/P2000,0195USN, 2002. [COBISS.SI-ID 17409063]

3. Helmut Sommariva, Danilo Suvorov, Matjaž Valant, Christian Hoffmann, Capacitor comprising a dielectric ceramic layer containing silver, niobium and tantalum : US patent application no. 14219-014US1/P2000,0194USN, 2002. [COBISS.SI-ID 17408551]

4. Matjaž Valant, Christian Hoffmann, Helmut Sommariva, Danilo Suvorov, Method for producting a ceramic silver niobium tantalate : US patent application no. 14219-013US1/P2000,0196USN, 2002. [COBISS.SI-ID 17408295]

2.24 Patent

1. Christian Hoffmann, Helmut Sommariva, Danilo Suvorov, Matjaž Valant, Ceramic material used in the electrical industry e.g. for producing dielectric resonators contains two different components having a perovskite structure containing silver on the A sites and niobium and tantalum on the B sites : Deutschen Patent No. DE10042350, Munchen, Epping Hermann & Fischer, 2002. [COBISS.SI-ID 16609063]

2. Andrej Žnidaršič, Mihael Drofenik, Darko Makovec, Postopek priprave feritne keramike s hidrotermalno reakcijo med oksidi in karbonati : patent št. 20940, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2002. [COBISS.SI-ID 17251111]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Darko Makovec, PTCR effect in highly donor-doped barium titanate ceramics : invited talk, Urbana, University of Illinois at Urbana, Department of Materials Science and Engineering, 14 Feb. 2002. [COBISS.SI-ID 17256231]

2. Matjaž Valant, Dielectric properties as a function of oxigen-sublattice structure : invited talk, Limoges, Université de Limoges, Faculté des Sciences, 2 Dec. 2002. [COBISS.SI-ID 17378087]

3. Matjaž Valant, Načrtovanje novih elektronskih materialov : vabljeno predavanje, Nova Gorica, Politehnika, 7.3.2002. [COBISS.SI-ID 16608551]

3.25 Druga izvedena dela

1. Člani programskega odbora: Valter Doleček, et al. (50 avtorjev), Slovenski kemijski dnevi, Maribor, 26. in 27. september 2002, Maribor, 2002. [COBISS.SI-ID 7435286]

2. Člani programskega odbora = Members of the programme committee: Monika Jenko, et al. (14 avtorjev), 10. konferenca o materialih in tehnologijah, Portorož, Slovenia, November 13-15,2002. [COBISS.SI-ID 18084647]

3. Members of the International advisory board: Marija Kosec, Danilo Suvorov, Electroceramics VIII 2002, 8th International Conference on Electronic Ceramics and their Applications, August 25-28, 2002, Rome, Italy, 2002. [COBISS.SI-ID 17300263]

4. Organiiral: Danilo Suvorov, COST 525 Dielectric and Semiconductors Working Group Meeting, 11-14 May 2002, Genoa, 2002. [COBISS.SI-ID 16881191]

5. Danilo Suvorov, Cruisin' to St. Louis, 104th Annual Meeting & Exposition of the American Ceramic Society, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, 2002. [COBISS.SI-ID 16881447]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

1. Materiali in tehnologije, Suvorov Danilo (pisec recenzij 2000-), Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2000-, ISSN 1580-2949, http://www.imt.si/materiali-tehnologije/. [COBISS.SI-ID 106193664]

2. Materials research bulletin, Suvorov Danilo (pisec recenzij 1999-), New York, Pergamon, 1966-, ISSN 0025-5408. [COBISS.SI-ID 25908480]

3. Journal of the European Ceramic Society, Suvorov Danilo (pisec recenzij 2002-), Lisjak Darja (pisec recenzij 2002-), Barking, Elsevier, 1989-, ISSN 0955-2219. [COBISS.SI-ID 6342151]

4. Journal of the American Ceramic Society, Valant Matjaž (pisec recenzij 1997-), Suvorov Danilo (pisec recenzij 1999-), Westerville, OH, etc., American Ceramic Society, 1918-, ISSN 0002-7820. [COBISS.SI-ID 5274117]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av