BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Odsek za inženirsko keramiko (K6)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Aleš Dakskobler, Tomaž Kosmač, I-Wei Chen, "Paraffin-based process for producing layered composites with cellular microstructures", J. Am. Ceram. Soc., vol. 85, str. 1013-1015, 2002. [COBISS.SI-ID 16741159]

2. Varužan Kevorkijan, Tomaž Kosmač, Kristoffer Krnel, "Spontaneous reactive infiltration of porous ceramic preforms with Al-Mg and Mg in the presence of both magnesium and nitrogen - new experimental evidence", Mater. manuf. process., vol. 17, no. 3, str. 307-322, 2002. [COBISS.SI-ID 7250710]

3. Kristoffer Krnel, Tomaž Kosmač, "Reactivity of aluminum nitride powder in aqueous silicon nitride and silicon carbide slurries", J. Am. Ceram. Soc., vol. 85, str. 484-486, 2002. [COBISS.SI-ID 16740647]

4. Saša Novak, Goran Dražić, "Analytical electron microscopy study of green ceramic formed from aqueous suspensions using the hydrolysis-assisted solidification process", J. Am. Ceram. Soc., vol. 85, str. 264-266, 2002. [COBISS.SI-ID 16469031]

5. Saša Novak, Tomaž Kosmač, "Preparation of alumina ceramics from aqueous suspensions employing the hydrolysis of aluminum nitride", J. mater. res., vol. 17, str. 445-450, 2002. [COBISS.SI-ID 16600871]

6. Saša Novak, Tomaž Kosmač, Kristoffer Krnel, Goran Dražić, "Principles of the hydrolysis assisted solidification (HAS) process for forming ceramic bodies from aqueous suspension", J. Eur. Ceram. Soc., vol. 22, str. 289-295, 2002. [COBISS.SI-ID 16353063]

7. Saša Novak, Srečo Maček, Goran Dražić, "Spremljanje strjevanja keramičnih in cementnih suspenzij z impedančno spektroskopijo", Mater. tehnol., vol. 36, str. 227-231, 2002. [COBISS.SI-ID 17097511]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Mitjan Kalin, Saša Novak, Jože Vižintin, "Wear and friction behavior of alumina ceramics in aqueous solutions with different pH", V: 10th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2002, Stockholm, Sweden, June 9-12, 2002, (Trita-MKK, 2002/03), Stockholm, Royal Institute of Technology (KTH), 2002, 10 str. [Kalin 65o.pdf]. [COBISS.SI-ID 5250075]

2. Varužan Kevorkijan, Tomaž Kosmač, Kristoffer Krnel, "Preparation of Mg MMC composites by reactive infiltration of ceramic preforms", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, del 2, str. 792-797. [COBISS.SI-ID 7434774]

3. Tomaž Kosmač, "The failure of surface-treated Y-TZP dental ceramics", Key eng. mater., vol. 223, str. 181-186, 2002. [COBISS.SI-ID 16588327]

4. Saša Novak, Jena Cilenšek, Tomaž Kosmač, "Študij hidrolize AlN v keramičnih suspenzijah s pomočjo dimanične diferenčne kalorimetrije (DSC)", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. 839-844. [COBISS.SI-ID 17027879]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Spomenka Kobe, Saša Novak, Boris Arzenšek, Paul J. McGuiness, "Mehanske lastnosti plasto magnetov", V: [Program in knjiga povzetkov], 10. Konferenca o materialih in tehnologijah, 13.-15. november 2002, Portorož, Slovenija, [Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2002], str. 88. [COBISS.SI-ID 259242]

2. Spomenka Kobe, Saša Novak, Paul J. McGuiness, Z. Yuan, "Rheological properties of coated RE-TM powders", V: Rare earth magnets and their applications : workshop programme, Seventeenth International Workshop, August 18-22, 2002, Newark, Delaware, USA, University of Delaware, 2002, str. 88. [COBISS.SI-ID 17391655]

3. Tomaž Kosmač, Aleš Dakskobler, "Layered aluminum titanate-alumina composites with cellular microstructure", V: Annual meetings abstracts : [Cruisin' to St. Louis], 104th Annual Meeting & Exposition, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, Westerville, The American Ceramic Society, 2002, str. 141. [COBISS.SI-ID 17297959]

4. Tomaž Kosmač, Aleš Dakskobler, "Sintering and grain growth in lanthanum doped alpha-alumina", V: Annual meetings abstracts : [Cruisin' to St. Louis], 104th Annual Meeting & Exposition, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, Westerville, The American Ceramic Society, 2002, str. 244. [COBISS.SI-ID 17298215]

5. Tomaž Kosmač, Aleš Dakskobler, "Fabrication of layered composites with cellular microstructures", V: SHAPING II : proceedings of the Second International Conference on Shaping of Advanced Ceramics, Gent, belgium, october 24-26, 2002, Jan Luyten, ur., Jean-Pierre Erauw, ur., Mol, Flemish Institute for Technology Reseacrh, 2002, str. 365. [COBISS.SI-ID 17182247]

6. Tomaž Kosmač, Saša Novak, Goran Dražić, "Sintering and microstructure of HAS-formed Y-TZP bodies", V: Annual meetings abstracts : [Cruisin' to St. Louis], 104th Annual Meeting & Exposition, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, Westerville, The American Ceramic Society, 2002, str. 245. [COBISS.SI-ID 17298471]

7. Saša Novak, Tomaž Kosmač, "SiC- based ceramics prepared by the hydrolysis assisted solidification (HAS) process", V: SHAPING II : proceedings of the Second International Conference on Shaping of Advanced Ceramics, Gent, belgium, october 24-26, 2002, Jan Luyten, ur., Jean-Pierre Erauw, ur., Mol, Flemish Institute for Technology Reseacrh, 2002, str. 55. [COBISS.SI-ID 17137447]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. Milan Ambrožič, Gorazd Planinšič, Erik Karič, Samo Kralj, Mitja Slavinec, Aleksander Zidanšek, Fizika, narava, življenje, Učbenik za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2000. [COBISS.SI-ID 108544512]

2.08 Doktorska disertacija

1. Aleš Dakskobler, Ceramic composites with corrugated microstructure : ph. d. thesis, Ljubljana, [A. Dakskobler], 2002. [COBISS.SI-ID 122274560]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Tomaž Kosmač, Aleš Dakskobler, Darko Eterovič, Kristoffer Krnel, Keramični zavorni lončki, (IJS delovno poročilo, 8623), 2002. [COBISS.SI-ID 17368615]

2. Tomaž Kosmač, Jaroslav Slunečko, Termična izolacija na osnovi anorganskih izolacijskih materialov, 2002. [COBISS.SI-ID 17369639]

3. Saša Novak, Natalija Petkovič, Aleš Dakskobler, Kristoffer Krnel, Tomaž Kosmač, Tomislav Pustotnik, Darko Eterovič, Increasing the performance of total hip replacement prosthesis through functionally graded material innovation and design : dip coating technique, (IJS delovno poročilo, 8718), 2002. [COBISS.SI-ID 17238055]

4. Saša Novak, Stojana Veskovič-Bukudur, Razvoj keramične suspenzije v višjo vsebnostjo suhe snovi : zaključno poročilo (januar-julij 2002), (IJS delovno poročilo, 8330), 2002. [COBISS.SI-ID 15700775]

2.24 Patent

1. Tomaž Kosmač, Kristoffer Krnel, Postopek zaščite prahu AlN pred razkrajanjem v vlažni atmosferi ali vodnem mediju : patent št. SI 20813 A, 2002, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino. [COBISS.SI-ID 17373991]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Tomaž Kosmač, Fabrication of layered composites with cellular microstructures : invited talk, Michigan, Michigan Technological University, 2 May 2002. [COBISS.SI-ID 17297703]

2. Tomaž Kosmač, Y-TZP dental posts with a core for aesthetic restoration of endodontically treated teeth - a production rationale : invited talk, Bayreuth, Germany, University Bayreuth, 27 Aug. 2002. [COBISS.SI-ID 17297447]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Mitjan Kalin, Saša Novak, Jožef Vižintin, Lubrication of alumina ceramics in water with different pH values : poster presented at Gordon research conference GRC 2002 on Tribology, Roger Williams University, Rhode Island, USA, 4-9 Aug 2002, 2002. [COBISS.SI-ID 5296923]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Mentor pri doktorskih disertacijah

1. Aleš Dakskobler, Ceramic composites with corrugated microstructure : ph. d. thesis, Ljubljana, [A. Dakskobler], 2002. [COBISS.SI-ID 122274560]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av