BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Christopher H. Barclay, Tomaž Skapin, (9 avtorjev), "Reactivity of fluorinated [gamma]-alumina and [beta]-aluminium(III) fluoride surfaces towards hydrogen halides and tert-butyl chloride", Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, str. 40-47, 2002. [COBISS.SI-ID 16482087]

2. Primož Benkič, Zoran Mazej, Boris Žemva, "A new crystal modification of chromium tetrafluoride : [beta]-CrF[sub]4 : in memoriam Karel Lutar", Angew. Chem. (Int. ed., Print), vol. 41, str. 1398-1399, 2002. [COBISS.SI-ID 16711719]

3. Primož Benkič, Ana Rahten, Adolf Jesih, Lj. Pejov, "Crystal structure and vibrational spectra of hydrazinium [sup](2+) aquatetrafluoroindate(III), N[sub]2H[sub]6(InF[sub]4H[sub]2O)[sub]2", J. chem. crystallogr., vol. 32, str. 227-235, 2002. [COBISS.SI-ID 17178663]

4. Primož Benkič, Melita Tramšek, Boris Žemva, "[Ca(XeF[sub]2)[sub]n](AsF[sub]6)[sub]2:(n = 4,2.5):the first coordination compounds of Ca[sup](2+) with XeF[sub]2 ligand", Solid state sci., vol. 4, str. 1425-1434, 2002. [COBISS.SI-ID 17243175]

5. Heinz Berndt, Hamid Bozorg Zadeh, Erhard Kemnitz, Mahmood Nickkho-Amiry, Martina Pohl, Tomaž Skapin, John M. Winfield, "The properties of platinum or palladium supported on [Beta]-aluminium trifluoride or magnesium difluoride : catalysts for the hydrodechlorination of 1, 1-dichlorotetrafluoroethane", J. mater. chem., vol. 12, str. 3499-3507, 2002. [COBISS.SI-ID 17176615]

6. Vinay Gupta, Tsuyoshi Nakajima, Boris Žemva, "Raman scattering study of graphite fluorides : presented at First International Symposium on Nanocarbons, Nov. 14-16, 2001, Nagano", Mol. cryst. liq. cryst. sci. technol., A Mol. cryst. liq. cryst., vol. 386, str. 25-31, 2002. [COBISS.SI-ID 17232167]

7. Haijun Hao, Boris Žemva, (8 avtorjev), "Access to the structures of fluoromagnesium compounds : synthesis and structural characterization of the [Beta]-diketiminato magnesium fluoride [{CH(CMeNAr)[sub]2}Mg([mu]-F)(THF)][sub]2[times]toluene", J. fluorine chem., vol. 115, str. 143-147, 2002. [COBISS.SI-ID 17123367]

8. Zvonko Jagličić, Janez Pirnat, Zvonko Trontelj, Janko Lužnik, Zoran Mazej, Carlos J. Gómez-García, Eugenio Coronado, "Magnetic study of paramagnetic compounds M(AsF[sub]6)[sub]2 (M = Co, Mn) and Co(AsF[sub]6)[sub]2 [times] 2L (L = AsF[sub]3, SbF[sub]3, SO[sub]2)", Acta chim. slov., 49, str. 221-228, 2002. [COBISS.SI-ID 16807207]

9. Zoran Mazej, "Room temperature syntheses of MnF[sub]3, MnF[sub]4 and hexafluoromanganete(IV) salts of alkali cations", J. fluorine chem., vol. 114, str. 75-80, 2002. [COBISS.SI-ID 16641319]

10. Zoran Mazej, "Room temperature synthesis of lanthanoid tetrafluorides (LnF[sub]4, Ln = Ce,Pr,Tb)", J. fluorine chem., vol. 118, str. 127-129, 2002. [COBISS.SI-ID 17123623]

11. Zoran Mazej, Alain Tressaud, Jacques Darriet, "Magnetic properties of some lanthanoid fluoroarsenates and fluoroborates", Acta chim. slov., vol. 49, str. 203-208, 2002. [COBISS.SI-ID 16806951]

12. L. Pejov, V. M. Petruševski, Ana Rahten, Adolf Jesih, Tomaž Skapin, "The phonon-assisted proton transfer between hydrazinium cations in (N[sub]2H[sub]5)[sub]2HMF[sub]6[times]2H[sub]2O (M[belong]{Ga, Al, Fe}) type compounds, FT IR and quantum theoretical study", J. mol. struct., vol. 604, str. 1-7, 2002. [COBISS.SI-ID 16339495]

13. Maja Ponikvar, Boris Pihlar, Boris Žemva, "Potentiometric determination of antimony in metal(II) hexafluoroantimonates(V)", Talanta (Oxford), vol. 58, str. 803-810, 2002. [COBISS.SI-ID 17145895]

14. Maja Remškar, Aleš Mrzel, Adolf Jesih, Francis Lévy, "Metal-alloyed NbS[sub]2 nanotubes synthesized by the self-assembly of nanoparticles", Adv. mater. (Weinh.), vol. 14, str. 680-684, 2002. [COBISS.SI-ID 16870695]

15. Andrej Stergaršek, Robert Kocjančič, "Development of a cyanide content measurement method in salt metls for steel hardening using Raman spectroscopy", Acta chim. slov., vol. 49, str. 377-386, 2002. [COBISS.SI-ID 16810535]

16. Melita Tramšek, Primož Benkič, Alenka Turičnik, Gašper Tavčar, Boris Žemva, "Coordination compounds with XeF[sub]2, AsF[sub]3 and HF as ligands to metal ions : a review of reaction systematics, Raman spectra and metal fluoro-ligand polyhedra", J. fluorine chem., vol. 114, str. 143-148, 2002. [COBISS.SI-ID 16741927]

17. Melita Tramšek, Primož Benkič, Boris Žemva, "[M(XeF[sub]2)[sub]3](AsF[sub]6[sub])2 (M=Pb, Sr) : the the first coordination compounds of M2[sub]+ with XeF[sub]2 ligand", Solid state sci., vol. 4, str. 9-14, 2002. [COBISS.SI-ID 16446247]

18. Melita Tramšek, Boris Žemva, "Higher fluorides of nickel : syntheses and some properties of Ni[sub]2F[sub]5", Acta chim. slov., vol. 49, str. 209-220, 2002. [COBISS.SI-ID 16807719]

19. Alenka Turičnik, Primož Benkič, Boris Žemva, "Ba(SbF[sub]6)[sub]2[times]5XeF[sub](2+) : first xenon(II) compound with barium., Synthesis, vibrational spectra, and crystal structure", Inorg. chem., vol. 41, str. 5521-5524, 2002. [COBISS.SI-ID 17063207]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. Zoran Mazej, "Fotokemijske sinteze binarnih in ternarnih fluoridov v brezvodnem vodikovem fluoridu", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. 784-790. [COBISS.SI-ID 17004071]

2. Boris Žemva, "Štirideset let kemije žlahtnih plinov : zgodovina, glavni dosežki, pogled v prihodnost", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. VIII-XIII. [COBISS.SI-ID 17004327]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Primož Benkič, Melita Tramšek, Alenka Turičnik, "Kovinski kationi kot akceptorji elektrodonorskih molekul", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. 826-829. [COBISS.SI-ID 17005095]

2. Maja Ponikvar, Boris Žemva, "Kemijska analiza spojine TlF[sub]3AsF[sub]5", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. 756-761. [COBISS.SI-ID 17004839]

3. Andrej Stergaršek, Robert Kocjančič, Marko Gerbec, "Vodenje industrijskega procesa z vzporednim majhnim procesom", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. 499-505. [COBISS.SI-ID 17004583]

4. Melita Tramšek, Primož Benkič, Boris Žemva, "Interakcije Ca[sup](2+) kationa v spojinah fluoroarzenatov(V) z nekaterimi fluoroligandi", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. 722-725. [COBISS.SI-ID 17005351]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. Tomaž Ogrin, Alenka Mozer, Vida Kariž Merhar, "Tekoči dušik pri pouku : od ognja do sladoleda", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. 1013-1016. [COBISS.SI-ID 17005607]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. H. Bozorgzadeh, E. Kemnitz, M. Nickkho-Amiry, J. M. Winfield, Tomaž Skapin, "[[sup](36)Cl]-labelled HCl - a probe for surface hydroxyl groups", V: AGICHEM 2002 : lecture and poster abstracts, 6th International Conference on Inorganic Chemistry, Munich, Germany, April, 7-10, 2002, [S.l., s.n.], 2002, str. 45. [COBISS.SI-ID 17113383]

2. Rüdiger Mews, Enno Lork, Boris Žemva, "Hexafluoroarsenate As(F[sub]6)[sup]- : a versatile ligand", V: Abstracts of papers, 224th ACS National Meeting, August 18-22, 2002, Boston, MA, [S.l.], American Chemical Society, 2002. [COBISS.SI-ID 16916775]

3. Boris Žemva, Primož Benkič, Melita Tramšek, Alenka Turičnik, "Lewis acidity of Ca[sup](2+)Ca(AsF[sub]6)[sub]2, Ca(SbF[sub]6)[sub]2 : [invited talk]", V: Abstracts of papers, 224th ACS National Meeting, August 18-22, 2002, Boston, MA, [S.l.], American Chemical Society, 2002. [COBISS.SI-ID 16917031]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Marko Gerbec, Branko Kontić, "Application of the seveso II directive in Slovenia with the support of GIS", V: GIS for emergency preparedness and health risk reduction : [proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on GIS for Energency Preparedness and Health Risk Reduction, Budapest, Hungary, 22-25 April 2001], (NATO science series, series: IV, Earth and environmental sciences, vol. 11), David John Briggs, ur., Dordrecht, Boston, London, Kluwer, 2002, str. 193-203. [COBISS.SI-ID 17032487]

2. Branko Kontić, Marko Gerbec, David Briggs, "Uncertainty in the application of GIS for predictive health risk assessment for a radioactive waste repository in Slovenia", V: GIS for emergency preparedness and health risk reduction : [proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on GIS for Energency Preparedness and Health Risk Reduction, Budapest, Hungary, 22-25 April 2001], (NATO science series, series: IV, Earth and environmental sciences, vol. 11), David John Briggs, ur., Dordrecht, Boston, London, Kluwer, 2002, str. 77-97. [COBISS.SI-ID 17032231]

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. Alain Tressaud, Boris Žemva, "Editorial", Solid state sci., vol. 4, str. 1354, 2002. [COBISS.SI-ID 17372455]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Marko Gerbec, Branko Kontić, Poročilo o razvrstitvi vira tveganja za Lek d.d. - lokacija Trimlini 2D, Lendava, (IJS delovno poročilo, 8661), 2002. [COBISS.SI-ID 17155367]

2. Marko Gerbec, Branko Kontić, Poročilo o razvrstitvi vira tveganja za Lek d.d. - lokacija Vrovškova 57, Ljubljana, (IJS delovno poročilo, 8660), 2002. [COBISS.SI-ID 17155111]

3. Marko Gerbec, Branko Kontić, Poročilo o razvrstitvi vira tveganja za Lek d.d. - obrat Veterina MVM Lipovci, (IJS delovno poročilo, 8659), 2002. [COBISS.SI-ID 17154855]

4. Marko Gerbec, Branko Kontić, Poročilo o razvrstitvi vira tveganja za Lek d.d., Kolodvorska 27, 1234 Mengeš, (IJS delovno poročilo, 8677), 2002. [COBISS.SI-ID 17195303]

5. Marko Gerbec, Branko Kontić, Poročilo o razvrstitvi vira tveganja za Lek d.d., lokacija Perzonali 47, Prevalje, (IJS delovno poročilo, 8676), 2002. [COBISS.SI-ID 17194791]

6. Marko Gerbec, Branko Kontić, Poročilo o razvrstitvi vira tveganja za Lek d.d., PFU, lokacija Trimlini 2D, Lendava, (IJS delovno poročilo, 8674), 2002. [COBISS.SI-ID 17195047]

7. Marko Gerbec, Branko Kontić, Poročilo o razvrstitvi vira tveganja za Lek Kozmetika d.o.o., Trimlini 2D, Lendava, (IJS delovno poročilo, 8675), 2002. [COBISS.SI-ID 17194535]

8. Jože Šnajder, Maja Ponikvar, I. Jerman, Raziskave in biomonitoring s čebelami na vplivnem območju Termoeletrarne Šoštanj, (IJs delovno poročilo, 8645), 2002. [COBISS.SI-ID 17006375]

9. Boris Žemva, Maja Ponikvar, Mira Zupančič, Jože Šnajder, Analizno poročilo o vsebnosti žvepla v vzorcih medu iz vplivnega območja TE Šoštanj, 2001. [COBISS.SI-ID 17007143]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Boris Žemva, Forty years of noble gas chemistry : highlights and prospects : invited talk, Kyoto, University of Kyoto, 9 April 2002. [COBISS.SI-ID 16709927]

2. Boris Žemva, Forty years of noble gas chemistry : highlights and prospects : invited talk, Nagoya, Aichi Institute of Technology, Department of Applied Chemistry, 10 April 2002. [COBISS.SI-ID 16710183]

3. Boris Žemva, Forty years of noble gas chemistry : highlights and prospects : invited talk, Tokyo, Central Glass Co.,Ltd., Chemical Research Center Kawagoe City, 15 April 2002. [COBISS.SI-ID 16710439]

4. Boris Žemva, Forty years of noble gas chemistry : highlights and prospects : invited talk, Tsukuba, Research Center for Developing Fluorinated Greenhouse Gas Alternatives, 16 April 2002. [COBISS.SI-ID 16710695]

5. Boris Žemva, Forty years of noble gas chemistry : history, highlights and prospects : invited talk, Berlin, Humboldt Universität, 30 May 2002. [COBISS.SI-ID 16806439]

6. Boris Žemva, Forty years of noble gas chemistry : history, highlights and prospects : invited talk, Braunschweig, Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Technischen Universität, 4 Juny 2002. [COBISS.SI-ID 16806695]

7. Boris Žemva, New class of coordination compounds with XeF[sub]2, AsF[sub]3 and HF as ligands to metal ions : invited talk, Kyoto, Central Glass Co., Ltd., Chemical Researach Center in Kawagoe City, 15 April 2002. [COBISS.SI-ID 16710951]

8. Boris Žemva, New class of coordination compounds with XeF[sub]2, AsF[sub]3 and HF as ligands to metal ions : invited talk, Tsukuba, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Research Center for Developing Fluorinated Greenhouse Gas Alternatives, 15 April 2002. [COBISS.SI-ID 16711207]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Boris Žemva, ur., In honour of Neil Bartlett on the occasion of this 70th birthday and of the 40th anniversary of the discovery of noble gas compounds, (Solid state sciences, Vol. 4, no. 11-12, 2002). [COBISS.SI-ID 17372711]

2. Acta chimica slovenica, Žemva Boris (član uredniškega odbora 2001-), Ljubljana, Slovensko kemijsko društvo, =Slovenian Chemical Society, 1993-, ISSN 1318-0207, http://acta.chem-soc.si/. [COBISS.SI-ID 14086149]

3. Journal of fluorine chemistry, Žemva Boris (član uredniškega odbora 2001-), Lausanne, Elsevier, 1971-, ISSN 0022-1139. [COBISS.SI-ID 25742080]

4. Solid state sciences, Žemva Boris (član uredniškega odbora 1999-), Paris, Elsevier, 1999-, ISSN 1293-2558. [COBISS.SI-ID 14248487]

Komentor pri doktorskih disertacijah

1. Maja Ponikvar, Razvoj analiznih metod za določanje elementne sestave nekaterih koordinacijskih spojin z AsF[spodaj]5 in SbF[spodaj]5 : doktorska disertacija, Ljubljana, [M. Ponikvar], 2002. [COBISS.SI-ID 24690949]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av