BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Odsek za tanke plasti in površine (F3)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Miha Čekada, Peter Panjan, Marijan Maček, Petr Šmíd, "Comparison of structural and chemical properties of Cr-based hard coatings", Surf. coat. technol., vol. 151-152, str. 31-35, 2002. [COBISS.SI-ID 16591655]

2. Miha Čekada, Peter Panjan, Igor Urankar, Boris Navinšek, "Karakterizacija mehanskih lastnosti keramičnih tankih plasti", Mater. tehnol., let. 36, št. 5, str. 289-294, 2002. [COBISS.SI-ID 17094439]

3. Irena Kozjek-Škofic, Sašo Šturm, Miran Čeh, Nataša Bukovec, "CeO[sub]2 thin films obtained by sol-gel deposition and annealed in air or argon", Thin solid films, vol. 422, no. 1/2, str. 170-175, 2002. [COBISS.SI-ID 24717573]

4. Jyrki Lappalainen, Darinka Kek, Harry L. Tuller, "Investigation of Pt/Si/CeO[sub]2/Pt MOS structure by impedance spectroscopy", Mater. Res. Soc. symp. proc., str. R5.1.1-R5.1-11, 2002. [COBISS.SI-ID 17099815]

5. Miran Mozetič, Anton Zalar, Jacek Jagielski, Iztok Arčon, Peter Panjan, "Characterization of NiAl thin layers by AES and EXAFS", Surf. interface anal., vol. 34, no. 1, str. 365-368, 2002. [COBISS.SI-ID 66786]

6. Boris Navinšek, Peter Panjan, Miha Čekada, D. T. Quinto, "Interface characterization of combination hard/solid lubricant coatings by specific methods", Surf. coat. technol., vol. 154, str. 194-203, 2002. [COBISS.SI-ID 16682791]

7. Matjaž Torkar, Vojteh Leskovšek, Borivoj Šuštaršič, Peter Panjan, "Failure of tools for metallic powder compaction", Eng fail. anal., vol. 9, str. 213-219, 2002. [COBISS.SI-ID 324191]

8. E. Wanzenberg, F. Tietz, L. G. J. Haart, Darinka Kek, Peter Panjan, D. Stöver, "Reactive sputtering deposition and electrochemical characterisation of thin solid electrolyte membranes for solid oxide fuel cells", Ionics (Kiel), vol. 8, str. 142-148, 2002. [COBISS.SI-ID 16714791]

1.04 Strokovni članek

1. Uroš Cvelbar, Miran Mozetič, Miha Čekada, "Teorija rasti kovinskih oksidnih plasti", Vakuumist, let. 22, št. 4, str. 8-13, 2002. [COBISS.SI-ID 17319719]

2. Miha Čekada, "Pravopisno ustrezen zapis imen jam", Naše jame, let. 44, str. 71-78, 2002. [COBISS.SI-ID 17486631]

3. Miha Čekada, "Poročilo o stanju Katastra jam JZS", Naše jame, let. 44, str. 191-193, 2002. [COBISS.SI-ID 17486887]

4. Miha Čekada, "Najdaljše in najglobje jame v Sloveniji", Naše jame, let. 44, str. 193-196, 2002. [COBISS.SI-ID 17487143]

5. Miha Čekada, "Uporaba profilometra pri analizi površin in tankih plasti", Vakuumist, let. 22, št. 2/3, str. 40-41, 2002. [COBISS.SI-ID 17104935]

6. Miha Čekada, Peter Panjan, "Diamantu podobne ogljikove (DLC) plasti", Vakuumist, let. 22, št. 4, str. 14-16, 2002. [COBISS.SI-ID 17320999]

7. Peter Panjan, "Nekaj napotkov za mehansko pripravo površine vzorcev za metalografske preiskave in podlag za nanos vakuumskih tankih plasti", Vakuumist, let. 22, št. 1, str. 25-26, 2002. [COBISS.SI-ID 16791847]

8. Peter Panjan, "Nanašanje trdnih zaščitnih prevlek s katodnim lokom", Vakuumist, let. 22, št. 2/3, str. 25-28, 2002. [COBISS.SI-ID 17037095]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Peter Panjan, R. Kirn, Mirko Soković, "Improvement of dies casting tools with duplex tratment", V: Proceedings of the 11th International scientific conference Achievements in mechanical & materials engineering, AMME`2002, Gliwice-Zakopane, Poland, December 15-18, 2002, Leszek A. Dobrzañski, ur., Gliwice, Organising committee of the International scientific conference, Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2002, str. 409-412. [COBISS.SI-ID 5526811]

2. Mirko Soković, Janez Kopač, Leszek A. Dobrzanski, Marcin Adamiak, Peter Panjan, "Wear behaviour on PVD-coated end mill cutters in high-speed machining", V: Proceedings, TMT 2002, 6th International Research/Expert Conference Trends in the Development Machinery and Associated Technology, Neum, BiH, 18-22 September 2002, Safet Brdarević, ur., Sabahudin Ekinović, ur., Ramon Compamys Pascual, ur., Joan Calvet Vivancos, Zenica, Faculty of mechanical engineering, 2002, str. 51-54. [COBISS.SI-ID 5353499]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Miha Čekada, Peter Panjan, "Uporaba profilometra pri analizi površin in tankih plasti", V: Zbornik sažetaka, Vakuumska znanost i tehnika - 9. Međunarodni sastanak, Trakošćan, 15. maja 2002, Nikola Radić, ur., Zagreb, Hrvatsko vakuumsko društvo, 2002, str. 9. [COBISS.SI-ID 16760871]

2. Miha Čekada, Peter Panjan, Marijan Maček, Petr Šmid, "Primerjava strukturnih in kemijskih lastnosti trdih prevlek na osnovi Cr", V: Zbornik povzetkov, 8. mednarodni znanstveni sestanek Vakuumska znanost in tehnika, Brdo pri Kranju, 23. maj 2001, Lidija Irmančnik-Belič, ur., Ljubljana, Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2001, str. 15. [COBISS.SI-ID 16761127]

3. J. Hertz, J. Lappalainen, Darinka Kek, T. Stefanik, H. Tuller, Progress towards an all thin film fuel cell for portable power generation : 202nd Meeting,P1 - Micropower and Microdevices, October 20-25, 2002, Salt Lake City, Ut, 2002, [S.l.], The Electrochemical Society. [COBISS.SI-ID 17104423]

4. Vincenc Nemanič, Marko Žumer, Bojan Zajec, "Določevanje deleža vodika v spektrih devterija", V: Zbornik sažetaka, Vakuumska znanost i tehnika - 9. Međunarodni sastanak, Trakošćan, 15. maja 2002, Nikola Radić, ur., Zagreb, Hrvatsko vakuumsko društvo, 2002, str. 19. [COBISS.SI-ID 18285863]

5. Peter Panjan, Darinka Kek, Miha Čekada, F. Tietz, "Gorivne celice s tankoplastnim elektrolitom na osnovi YSZ", V: Zbornik sažetaka, Vakuumska znanost i tehnika - 9. Međunarodni sastanak, Trakošćan, 15. maja 2002, Nikola Radić, ur., Zagreb, Hrvatsko vakuumsko društvo, 2002, str. 28. [COBISS.SI-ID 16760615]

6. H. L. Tuller, J. Lappalainen, Darinka Kek, "Impedance analysis of thin mixed conductors : [invited talk]", V: Annual meetings abstracts : [Cruisin' to St. Louis], 104th Annual Meeting & Exposition, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, Westerville, The American Ceramic Society, 2002, str. 161. [COBISS.SI-ID 16751143]

7. H. Tuller, J. Lappalainen, T. Stefanek, J. hertz, Darinka Kek, Thin films : application to solid oxide fuel cells : 202nd Meeting, R1-Solid-State Ionic Devices III, October 20-25, 2002, Salt Lake City, Ut, [S.l.], The Electrochemical Society, 2002. [COBISS.SI-ID 17104679]

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

1. Miha Čekada, "Pregled člankov v Vakuumistu 1981-2001", Vakuumist, letn. 22, št. 1, str. 29-33, 2002. [COBISS.SI-ID 16770599]

1.25 Drugi članki ali sestavki

1. Peter Panjan, "Nova naprava za nanos keramičnih trdih prevlek", Vakuumist, let. 22, št. 4, str. 30-33, 2002. [COBISS.SI-ID 17334567]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

1. Tatjana Berce, Uroš Cvelbar, Miha Kocmur, Janez Kovač, Marta Klanjšek Gunde, Ludvik Kumar, Peter Panjan, Miran Mozetič, Anton Zalar, Lea Županc Mežnar, Plazemske tehnologije za kompozitne kolektorje : poročilo za obdobje junij - december 2001, 2002. [COBISS.SI-ID 19463975]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

1. Member of the International organizing committee: Peter Panjan, PSE 2002, Eight International Conference on Plasma Surface Engineering, September 9-13,2002, Garmisch-Partenkirchen, 2002. [COBISS.SI-ID 17507111]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Jože Gasperič, Peter Panjan, ur., Nasveti za uporabnike vakuumske tehnike, Ljubljana, Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2002. [COBISS.SI-ID 121747456]

2. Materiali in tehnologije, Panjan Peter (član uredniškega odbora 2002-), Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2000-, ISSN 1580-2949, http://www.imt.si/materiali-tehnologije/. [COBISS.SI-ID 106193664]

3. Vakuumist, Panjan Peter (glavni in odgovorni urednik 1991-), Ljubljana, Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 1981-, ISSN 0351-9716, http://www2.arnes.si/~ljdvts/slo/arhiv.htm. [COBISS.SI-ID 16059650]

Avtor dodatnega besedila

1. Jože Gasperič, Peter Panjan, ur., Nasveti za uporabnike vakuumske tehnike, Ljubljana, Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2002. [COBISS.SI-ID 121747456]

Komentor pri magistrskih delih

1. Igor Urankar, Zaščita orodij za toplo preoblikovanje z zaščitnimi PVD-prevelkami : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Urankar], 2002. [COBISS.SI-ID 409951]

Komentor pri diplomskih delih

1. Roman Kirn, Zaščita orodij za tlačno litje Al in Al - zlitin s CrN (PVD) prevleko : diplomska naloga, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega strokovnega študija, 689), Ljubljana, [R. Kirn], 2002. [COBISS.SI-ID 5482523]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av