BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Odsek za računalniške sisteme (E7)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Uroš Kač, "IEEE 1149.1 standard: a widely supported design for testability technology", Inf. MIDEM, let. 32, str. 123-129, 2002. [COBISS.SI-ID 17112871]

2. Uroš Kač, Robert Sedevčič, Franc Novak, Anton Biasizzo, "Linux-based experimental boundary scan environment", Microprocess. microsyst., vol. 26, str. 199-206, 2002. [COBISS.SI-ID 16952103]

3. Maisaa Khalil, Chantal Robach, Franc Novak, "Diagnosis strategies for hardware or software systems", J. electron. test., vol. 18, str. 241-251, 2002. [COBISS.SI-ID 16713511]

4. Peter Korošec, Jurij Šilc, Borut Robič, "An experimental study of an ant-colony algorithm for the mesh-partitioning problem", Parallel and distributed computing practices, vol. 5, str. 313-320, 2002. [COBISS.SI-ID 18987559]

5. Barbara Koroušić-Seljak, "Timetable construction using general heuristic techniques", J. Elektr. Eng., vol. 53, str. 61-69, 2002. [COBISS.SI-ID 16713255]

6. Sebastian Krivograd, Borut Žalik, Franc Novak, "TriMeDeC tool for preparing visual teaching materials based on triangular networks", Comput. appl. eng. educ., vol. 10, str. 144-154, 2002. [COBISS.SI-ID 17187111]

7. Sebastian Krivograd, Borut Žalik, Franc Novak, "Triangular mesh decimation and undecimation for engineering data modelling", Inf. MIDEM, letn. 32, št. 3, str. 219-223, september 2002. [COBISS.SI-ID 7705622]

8. Gregor Papa, Jurij Šilc, "Chip design based on genetic approach", J. Elektr. Eng., vol. 53, str. 76-80, 2002. [COBISS.SI-ID 16712999]

9. Gregor Papa, Jurij Šilc, "Automatic large-scale integrated circuit synthesis using allocation-based scheduling algorithm", Microprocess. microsyst., vol. 26, str. 139-147, 2002. [COBISS.SI-ID 16579623]

10. Drago Torkar, Nikola Pavešić, Simon Dobrišek, "Upravljanje robotskim manipulatorom vidnom i govornom informacijom", vol. 21-22, str. 23-34, 2002. [COBISS.SI-ID 19495975]

11. Theo Ungerer, Borut Robič, Jurij Šilc, "Multithreaded processors", Comput. j., vol. 45, str. 320-348, 2002. [COBISS.SI-ID 16725287]

1.04 Strokovni članek

1. Aleš Dobnikar, Alenka Žužek, "Integracija e-storitev z uporabo digitalnih potrdil overitelja na centru vlade za informatiko", Okno uprave, let. 3, št. 6, str. 12-13, 2002. [COBISS.SI-ID 17272359]

2. Robert Sedevčič, "Izvedba gonilnikov v OS Linux", Monitor (Ljubl.), let. 12, št. 1, str. 134-137, 2002. [COBISS.SI-ID 16664871]

3. Robert Sedevčič, "Izvedba znakovnega gonilnika v OS Linux", Monitor (Ljubl.), let. 12, št. 3, str. 112-114, 2002. [COBISS.SI-ID 16665127]

4. Robert Sedevčič, "Izdelava programskih prevajalnikov", Monitor (Ljubl.), let. 12, št. 6, str. 118-121, 2002. [COBISS.SI-ID 16780327]

1.05 Poljudni članek

1. Robert Sedevčič, Uroš Kač, Anton Biasizzo, "Svoboda v pravem pomenu besede : aktualnost prostega programja", Delo (Ljubl.), str. 12, Znanost, 30. dec. 2002. [COBISS.SI-ID 17206055]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Florence Azaïs, Pascal Nouet, Michel Renovell, Uroš Kač, Franc Novak, "Disign of an IEEE 1149.4 test chip extended ABM functionality", V: Informal digest, IMSTW'02, 8th IEEE International Mized Signal Testing Workshop, 18-21 June 2002, Montreaux, Switzerland, [S.l.], IEEE Computer Society, 2002, str. 153-159. [COBISS.SI-ID 17282855]

2. Uroš Kač, Franc Novak, "Experimental test infrastructure supporting IEEE 1149.4 standard", V: ETW'02 : 7th IEEE European Test Workshop, Corfu, Greece, May 26-29, 2002 : informal digest, Los Alamitos, IEEE Computer Society Press, cop. 2002, str. 211-212. [COBISS.SI-ID 16951847]

3. Uroš Kač, Franc Novak, Florence Azaïs, Pascal Nouet, Michel Renovell, "Implementation of an experimental IEEE 1149.4 mixed-signal test chip", V: BTW02 : informal digest of 1st IEEE International Board Test Workshop, Baltomore, USA, October 10-11, 2002, [S.l.], IEEE Computer Society, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 17282343]

4. Barbara Koroušić-Seljak, "An evolutionary approach to the school timetabling problem", V: Proceedings of the 3rd WSEAS International Conference on Neural Networks and Applications (NNA '02), Fuzzy Sets and Fuzzy Systems (FSFS '02), Evolutionary Computation (EC '02), Interlaken, Switzerland, February 11-14, 2002, Ales Grmela, ur., Nikos Mastorakis, ur., [S. l.], WSEAS, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 16592679]

5. Barbara Koroušić-Seljak, "Solving the schol timetabling problem by using a Hopfield-type neural network and a genetic algorithm", V: Proceedings, INES 2002, 6th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, May 26-28, 2002, Opatija, Croatia, Alen Lovrenčić, ur., J. Rudas, ur., Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Univeristy of Zagreb, 2002, str. 243-248. [COBISS.SI-ID 17488423]

6. Gregor Papa, Jurij Šilc, "Evolutionary synthesis algorithm - genetic operators tuning", V: Proceedings of the 3rd WSEAS International Conference on Neural Networks and Applications (NNA '02), Fuzzy Sets and Fuzzy Systems (FSFS '02), Evolutionary Computation (EC '02), Interlaken, Switzerland, February 11-14, 2002, Ales Grmela, ur., Nikos Mastorakis, ur., [S. l.], WSEAS, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 16592423]

7. Gregor Papa, Jurij Šilc, "Sočasno razvrščanje operacij in dodeljevane enot v postopku načrtovanja integriranih vezij", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 73-76. [COBISS.SI-ID 17016871]

8. Žiga Ramšak, Uroš Kač, Franc Novak, "Eksperimentalno okolje, osnovano na vodilu CAN", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 55-58. [COBISS.SI-ID 17283111]

9. Jurij Šilc, Peter Korošec, Borut Robič, "An experimental evaluation of modified algorithms for the graph partitioning problem", V: Proceedings of the 17th International Symposium on Computer and Information Sciences : ISCIS XVII, October 28-30, 2002, Orlando, Florida, USA, Ilyas Cicekli, ur., Nihan Kesim Cicekli, ur., Erol Gelenbe, ur., Boca Raton [et al.], CRC Press, 2002, str. 120-124. [COBISS.SI-ID 17093415]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. Alenka Žužek, Aleš Dobnikar, "Integracija e-storitev in rešitve za e-arhiviranje", V: Sistemi za upravljanje z dokumenti, [Posvetovanje] DOK_SIS 2002, Portorož, Slovenija, 22.-24. maj 2002, Erih Skočir, ur., Ljubljana, Media.doc, 2002, str. 22-II-II-29. [COBISS.SI-ID 17272871]

2. Alenka Žužek, Aleš Dobnikar, "Arhiviranje digitalno podpisanih elektronskih dokumentov", V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 1. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 13. do 15. marca 2002, (Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, 1), Slavica Tovšak, ur., Maribor, Pokrajinski arhiv, 2002, letn. 1, št. 1, str. 269-277, 2002. [COBISS.SI-ID 560517]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Gregor Papa, Barbara Koroušić-Seljak, "Evolutionary method for a universal motor geometry optimization", V: Program & abstracts, Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics, September 24-27, 2002, Cracow, Poland, [S.l.], International Union of Theoretical and Applied Mechanics, 2002, str. 65-66. [COBISS.SI-ID 17017127]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Peter Korošec, Jurij Šilc, Borut Robič, "An ant-colony-optimization approach to the mesh-partitioning problem", V: Parallel numerics '02 : theory and applications, Roman Trobec, ur., Peter Zinterhof, ur., Marian Vajteršič, ur., Andreas Uhl, ur., Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", Salzburg, University, 2002, str. 123-132. [COBISS.SI-ID 17093671]

2. Barbara Koroušić-Seljak, "An evolutionary approach to the school timetabling problem", V: Advances in intelligent systems, fuzzy systems, evolutionary computation, (Artificial intelligence series), Ales Grmela, ur., Nikos E. Mastorakis, ur., [S. l.], WSEAS Press, 2002, str. 192-197. [COBISS.SI-ID 16533031]

3. Gregor Papa, Jurij Šilc, "Evolutionary synthesis algorithm - genetic operators tuning", V: Advances in intelligent systems, fuzzy systems, evolutionary computation, (Artificial intelligence series), Ales Grmela, ur., Nikos E. Mastorakis, ur., [S. l.], WSEAS Press, 2002, str. 256-261. [COBISS.SI-ID 16532775]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Branko Kaučič, Borut Žalik, Franc Novak, A contribution to number of edge guards for polyhedral terrains, (IJS delovno poročilo, 8567), 2002. [COBISS.SI-ID 16701991]

2. Sebastian Krivograd, Borut Žalik, Franc Novak, Triangular mesh decimation and undercimation for engineering data, (IJS delovno poročilo, 8568), 2002. [COBISS.SI-ID 16701735]

3. Gregor Papa, Odsečne spletne strani, (IJS delovno poročilo 8689), 2002. [COBISS.SI-ID 17194279]

2.24 Patent

1. Branislav Popović, Franc Novak, Janez Stare, Karel Rankel, 3D sensitive plate : international patent, no. WO0241129, München, European Patent Attorneys, 2002. [COBISS.SI-ID 17014311]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

1. Member of the editorial board: Jurij Šilc, Constructive methods for parallel programming, (Advances in computation, Vol. 10), New York, Nova Science, 2002. [COBISS.SI-ID 17621799]

2. Member of the editorial board: Jurij Šilc, Numerical solution of nonlinear elliptic problems via preconditioning operators: theory and applications, (Advances in computation, Vol. 11), New York, Nova Science, 2002. [COBISS.SI-ID 17621543]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Journal of Electrical Engineering, Novak Franc (član uredniškega odbora 1999-), Bratislava, The Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University of Technology, The Institute of Electrical engineering of the Slovak Academy of Sciences, 1993-, ISSN 1335-3632. [COBISS.SI-ID 4255766]

Pisec recenzij

1. IEEE transactions on reliability, Novak Franc (pisec recenzij 2002-), New York, N.Y., Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1963-, ISSN 0018-9529. [COBISS.SI-ID 2901519]

2. Information sciences, Novak Franc (pisec recenzij 2000-), New York, North-Holland, 1968-, ISSN 0020-0255. [COBISS.SI-ID 25613056]

3. Journal of electronic testing, Novak Franc (pisec recenzij 1994-), Boston, Dordrecht, London, Kluwer Academic Publishers, 1990-, ISSN 0923-8174. [COBISS.SI-ID 10086149]

4. Microprocessors and microsystems, Novak Franc (pisec recenzij 1997-), Guildford, Surrey, Butterworth Scientific Ltd, 1976, ISSN 0141-9331. [COBISS.SI-ID 5029898]

5. Journal of systems architecture, Robič Borut (pisec recenzij 1996-), Trobec Roman (pisec recenzij 1997-), Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Tokyo, Elsevier, 1996-, ISSN 1383-7621. [COBISS.SI-ID 2687254]

6. CIT. Journal of Computing and Information Technology, Šilc Jurij (pisec recenzij 1997-), Zagreb, University Computing Centre, 1993-, ISSN 1330-1136. [COBISS.SI-ID 1473052]

7. Informatica, Šilc Jurij (pisec recenzij 1997-), Trobec Roman (pisec recenzij 1997-), Ljubljana, Slovensko društvo Informatika, 1977-, ISSN 0350-5596. [COBISS.SI-ID 746244]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av