BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Laboratorij za odprte sisteme in mreže (E5)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Arso Savanović, Dušan Gabrijelčič, Borka Jerman-Blažič, Stamatis Karnouskos, "An active networks security architecture", Informatica (Ljublj.), vol. 26, no. 2, str. 211-221, 2002. [COBISS.SI-ID 16871463]

1.05 Poljudni članek

1. Aleksej Jerman-Blažič, "Jutrišnji poslovni spletni jezik : EBXML", Delo (Ljubl.), str. 10, Informacijska tehnologija, 8.4.2002. [COBISS.SI-ID 16778535]

2. Aleksej Jerman-Blažič, "Logika EU", Delo (Ljubl.), str. 10, Informacijska tehnologija, 13.5.2002. [COBISS.SI-ID 16779047]

3. Aleksej Jerman-Blažič, "Z miško nad sovražnika : vojaške simulacije", Moj mikro (Slov. izd.), let. 18, št. 2, str. 64-65, 2002. [COBISS.SI-ID 16581415]

4. Aleksej Jerman-Blažič, "IPv6 : internet na četrto potenco", Monitor (Ljubl.), let. 12, str. 38-43, 2002. [COBISS.SI-ID 17047847]

5. Aleksej Jerman-Blažič, "Varnost IP : nove tehnologije", Monitor (Ljubl.), let. 12, str. 40-44, 2002. [COBISS.SI-ID 16819239]

6. Aleksej Jerman-Blažič, "Guten morgen, Linux!", PC mag. (Slov. izd.), let. 1, str. 87-89, 2002. [COBISS.SI-ID 16778791]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. Borka Jerman-Blažič, "Electronic commerce and security", V: ASNAS : workshop on Advanced security technologies in networking for newly associated states, May 27-29, 2002, Bucharest, Romania, 2002, Bucharest, Univesity Politehnica, Human Resources Training Center, 2002, 34 str. [COBISS.SI-ID 16794407]

2. Borka Jerman-Blažič, "Prednosti in slabosti plačilnih sistemov na spletu : (plačevanje na spletu od A do Ž)", V: Net@conference.si : internet konferenca, Ljubljana, GV izobraževanje, 2002, 10 str. [COBISS.SI-ID 16468775]

3. Tomaž Klobučar, "Electronic signature legislation", V: ASNAS : workshop on Advanced security technologies in networking for newly associated states, May 27-29, 2002, Bucharest, Romania, 2002, Bucharest, Univesity Politehnica, Human Resources Training Center, 2002, 15 str. [COBISS.SI-ID 16794919]

4. Tomaž Klobučar, "Secure WWW", V: ASNAS : workshop on Advanced security technologies in networking for newly associated states, May 27-29, 2002, Bucharest, Romania, 2002, Bucharest, Univesity Politehnica, Human Resources Training Center, 2002, 36 str. [COBISS.SI-ID 16794663]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Dušan Gabrijelčič, Arso Savanović, Borka Jerman-Blažič, "Towards security architecture for future active IP networks", V: Advanced communications and multimedia security : IFIP TC6/TC11 Sixth Joint Working Conference on Communications and Multimedia Security, September 26-27, 2002, Portorož, Slovenia, (International federation for information processing, 100), Borka Jerman-Blažič, ur., Tomaž Klobučar, ur., Boston, Kluwer, 2002, str. 183-195. [COBISS.SI-ID 16907815]

2. Janja Jakončič-Faganel, "Prva in naslednja generacija elektronskih testov", V: Mednarodna izobraževalna računalniška konferenca MIRK 2002 : 16. maj - 18. maj 2002, OŠ Cirila Kosmača Piran : [zbornik], Borut Čampelj, ur., Alenka Makuc, ur., Zvonka Labernik, ur., 1. natis, Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Služba za EU programe, MIRK - Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Piran, Osnovna šola Cirila Kosmača, 2002, str. 175-178. [COBISS.SI-ID 16821543]

3. Janja Jakončič-Faganel, Gorazd Vrabič, "Odprto posredovanje učnih gradiv med visokošolskimi institucijami v Evropi - izkušnja projekta UNIVERSAL", V: Mednarodna izobraževalna računalniška konferenca MIRK 2002 : 16. maj - 18. maj 2002, OŠ Cirila Kosmača Piran : [zbornik], Borut Čampelj, ur., Alenka Makuc, ur., Zvonka Labernik, ur., 1. natis, Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Služba za EU programe, MIRK - Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Piran, Osnovna šola Cirila Kosmača, 2002, str. 179-182. [COBISS.SI-ID 16821799]

4. Aleksej Jerman-Blažič, "Provision of QOS in premium IP networks", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik D 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenia, Marjan Heričko, ur., Matjaž Jurič, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Cene Bavec, ur., Ivan Rozman, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 247-250. [COBISS.SI-ID 17052967]

5. Aleksej Jerman-Blažič, "Dynamic provision of QOS services in premium IP networks", V: Kakovost storitev : zbornik referatov, Trinajsta delavnica o telekomunikacijah, 18. in 19. november 2002, Brdo pri Kranju, Anton Kos, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2002, 7 str. [COBISS.SI-ID 17136935]

6. Borka Jerman-Blažič, "Semantic WEB technologies and intelligent learning space", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 89-93. [COBISS.SI-ID 17149479]

7. George Karetsos, Toshiaki Suzuki, Antonis Lazanakis, Spyros Denazis, Thomas Becker, Arso Savanović, Odysseas Pyrovolakis, "A framework for resource management in active nodes", V: Telecommunications/signal processing : proceedings, 8th International Conference on Advances in Communication and Control, COMCOM 8, June 25-29, 2001, Crete, Greece, William R. Wells, ur., New York, Optimization Software, Publications Division, [2002], str. 411-422. [COBISS.SI-ID 16736039]

8. Tomaž Klobučar, "Posredovanje učnega gradiva s sistemom UNIVERSAL", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 391-394. [COBISS.SI-ID 17022759]

9. Gašper Lavrenčič, Borka Jerman-Blažič, Aleksej Jerman-Blažič, "CADENUS security considerations", V: Advanced communications and multimedia security : IFIP TC6/TC11 Sixth Joint Working Conference on Communications and Multimedia Security, September 26-27, 2002, Portorož, Slovenia, (International federation for information processing, 100), Borka Jerman-Blažič, ur., Tomaž Klobučar, ur., Boston, Kluwer, 2002, str. 267-274. [COBISS.SI-ID 16908071]

10. Arso Savanović, Dušan Gabrijelčič, Borka Jerman-Blažič, "An active networks security architecture", V: Computers in telecomunnications, [25th International Convention, May 20-24, 2002, Opatija, Croatia], Stjepan Golubić, ur., Rijeka, MIPRO, 2002, str. 18-22. [COBISS.SI-ID 16764967]

11. Arso Savanović, Dušan Gabrijelčič, Borka Jerman-Blažič, "Flexible and secure future active IP networks", V: Next generations networks and beyond : [proceedings], International Telecommunications Symposium - VITEL 2002, May 13-14, 2002, Portorož, Slovenia, Miha Šubic, ur., Marko Jagodič, ur., Pavel Meše, ur., Ljubljana, Electrotechnical Society of Slovenia, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 16788007]

12. Arso Savanović, S. Karnouskos, Dušan Gabrijelčič, Franc Močilar, "A security architecture for future active IP networks", V: [Conference proceedings] : ECUMN'02, 2nd European Conference on Universal Multiservice Networks, April 8-10, 2002, Colmar, France\, Piscataway, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2002, str. 131-140. [COBISS.SI-ID 16699687]

13. Arso Savanović, Franc Močilar, Dušan Gabrijelčič, Borka Jerman-Blažič, "Generalised security framework for active networks", V: Telecommunications/signal processing : proceedings, 8th International Conference on Advances in Communication and Control, COMCOM 8, June 25-29, 2001, Crete, Greece, William R. Wells, ur., New York, Optimization Software, Publications Division, [2002], str. 1-10. [COBISS.SI-ID 16828455]

14. Gorazd Vrabič, "Ontologies in RDF/XML based e-learning applications", V: Proceedings, 25th International Convention, May 20-24, 2002, Opatija, Croatia, Petar Biljanović, ur., Karolj Skala, ur., Rijeka, MIPRO, 2002, str. 90-94. [COBISS.SI-ID 16764711]

1.22 Intervju

1. Borka Jerman-Blažič, "Zakon je preveč tehničen", Delo (Ljubl.), str. 9, Informacijska tehnologija, 3.6.2002. [COBISS.SI-ID 16779303]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

1. Marko Pavliha, Borka Jerman-Blažič, Maja Bogataj, Tomaž Klobučar, Sašo Matas, Patrick Vlačič, Krešo Puharič, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) : s komentarjem, 1. natis, Ljubljana, GV založba, 2002. [COBISS.SI-ID 116580096]

2.05 Drugo učno gradivo

1. Aleksej Jerman-Blažič, Distributed document management system architecture : architecture types and system functins for distributed document management system, L, Ljubljana, SETCCE, 2002. [COBISS.SI-ID 17534503]

2. Borka Jerman-Blažič, Aleksej Jerman-Blažič, Tomaž Klobučar, Matjaž Madžarač, Podatkvne komunikacije danes in jutri : Poljče pri Begunjah, 26.-29. november 2002, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, 2002. [COBISS.SI-ID 17453095]

3. Borka Jerman-Blažič, Tomaž Klobučar, Markus Crnjak, Elektronski podpis in njegova uporaba : izobraževalni seminar s pravimi orodji : [6. februar 2002, Ljubljana], Ljubljana, [Institut Jožef Stefan], 2002. [COBISS.SI-ID 17452839]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Vana Kamtsiou, Lefteris Koutras, Janja Faganel, Alexandre Vassiliou, Gorazd Vrabič, Best practice guidelines Y1 : poročilo projekta UNIVERSAL, (IJS delovno poročilo, 8563), 2002. [COBISS.SI-ID 16634151]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. S. Brantner, Tomaž Klobučar, Gorazd Vrabič, (12 avtorjev), ELENA - creating a smart space for learning : poster presented at International Semantic Web Conference, ISWC 2002, June 9-12, 2002, Sardinia, Italy, 2002. [COBISS.SI-ID 17157671]

2. Aleksej Jerman-Blažič, Building trust in networking in newly associated states through the use of secure information society technologies (NASTEC) : presented at TELEBALT, 21-22 October, 2002, Vilnius, Lithuania, 2002. [COBISS.SI-ID 17156903]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

1. Aleksej Jerman-Blažič, Digitalni podpis : Dan infotehne, 2002, Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 17533991]

2. Borka Jerman-Blažič, E-policy and e-strategy in Slovenia : invited talk presented at UNECE/EU Joiny Expert Panel on E-Policy Development in Transition Economies in conjunction with the UNECE Team of Specialists on Internet Enterprise Development, 3-4 October 2002, brussels, 2002. [COBISS.SI-ID 17042983]

3. Borka Jerman-Blažič, Experience in leading and working in an international consortium : invited lecture at European Research 2002, 11-13 November 2002, Brussels, 2002. [COBISS.SI-ID 17157159]

3.25 Druga izvedena dela

1. Member of the program committee: Borka Jerman-Blažič, Virtual goods : [web conference], 2002. [COBISS.SI-ID 17453351]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Borka Jerman-Blažič, ur., Tomaž Klobučar, ur., Advanced communications and multimedia security : IFIP TC6/TC11 Sixth Joint Working Conference on Communications and Multimedia Security, September 26-27, 2002, Portorož, Slovenia, (International federation for information processing, 100), Boston, Kluwer, 2002. [COBISS.SI-ID 16907559]

Mentor pri magistrskih delih

1. Janja Jakončič-Faganel, Preverjanje znanja in kvalitete učnega materiala pri izobraževanju na daljavo : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Jakončič Faganel], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/jakoncic8.pdf. [COBISS.SI-ID 12789990]

2. Matjaž Siegl, Upravljanje znanja pri izvajanju podpore uporabnikom : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Siegl], 2002. [COBISS.SI-ID 12552422]

3. Aleksander Šinigoj, Security architecture and standards for efficient electronic commerce at the Faculty of Economics, Ljubljana : master's degree thesis, Ljubljana, [A. Šinigoj], 2002. [COBISS.SI-ID 12433894]

Mentor pri diplomskih delih

1. Gregor Kralj, Turistično gospodarstvo in internet : novi pristopi trženja in prodaje turističnih storitev : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Kralj], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kralj516.pdf. [COBISS.SI-ID 13145574]

2. Blaž Malenšek, Elektronsko bančništvo : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Malenšek], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/malensek473.pdf. [COBISS.SI-ID 13117158]

3. Mateja Perenič, Interaktivni mediji v tržnem komuniciranju : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Perenič], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/perenic474.pdf. [COBISS.SI-ID 13119974]

4. Matija Pipan, Elektronski plačilni sistemi na internetu : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Pipan], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pipan325.pdf. [COBISS.SI-ID 12863206]

5. Rok Planinc, Mrežno oglaševanje - korak naprej v spletnem oglaševanju : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Planinc], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/planinc221.pdf. [COBISS.SI-ID 12731110]

6. Špela Rakovec, Mobilne brezžične telekomunikacije kot indikator razvitosti gospodarske infrastrukture : primerjalna analiza med Slovenijo in članicami OECD : diplomsko delo, Ljubljana, [Š. Rakovec], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/rakovec515.pdf. [COBISS.SI-ID 13145318]

7. Denis Žlak, Pojav novih storitev v informacijski družbi in njihova ekonomska upravičenost : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Žlak], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zlak475.pdf. [COBISS.SI-ID 13120230]

Oseba, ki intervjuva

1. Gašper Lavrenčič, "Dinamični poslovni procesi", Delo (Ljubl.), str. 10, Informacijska tehnologija, 8.4.2002. [COBISS.SI-ID 16778279]

Pisec recenzij

1. IEEE communications magazine, Jerman Blažič Borka (pisec recenzij 2000-), New York, Communications Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1979-, ISSN 0163-6804. [COBISS.SI-ID 8531717]

2. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Part C, Applications and reviews, Jerman Blažič Borka (pisec recenzij 2000-), New York, NY, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998-, ISSN 1094-6977. [COBISS.SI-ID 18009605]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av