BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Sistemi in vodenje (E2)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Janko Černetič, "Človeku in družbi ustrezna avtomatizacija", Elektroteh. vestn., vol. 69, no. 5, str. 298-304, 2002. [COBISS.SI-ID 17379879]

2. Nadja Hvala, Darko Vrečko, Olga Burica, M. Stražar, Meta Levstek, "Simulation study supporting wastewater treatment plant upgrading", Water sci. technol., vol. 46, str. 325-332, 2002. [COBISS.SI-ID 16993319]

3. Vladimir Jovan, "The specifics of production scheduling in process manufacturing", Elektroteh. vestn., vol. 69, str. 305-310, 2002. [COBISS.SI-ID 17419815]

4. Đani Juričić, Mina Žele, "Robust detection of sensor faults by means of a satistical test", Automatica (Oxf.), vol. 38, str. 737-742, 2002. [COBISS.SI-ID 16762407]

5. Gregor Kandare, Jörg Wallaschek, "Derivation and validation of a mathematical model for traveling wave ultrasonic motors", Smart mater. struc., vol. 11, str. 565-574, 2002. [COBISS.SI-ID 16920103]

6. Gregor Klančar, Đani Juričić, Rihard Karba, "Robust fault detection based on compensation of the modelling error", Int. J. Syst. Sci., vol. 33, no. 2, str. 97-105, 2002. [COBISS.SI-ID 2553428]

7. Juš Kocijan, Gregor Žunič, Stanko Strmčnik, Damir Vrančić, "Fuzzy gain-scheduling control of a gas-liquid separation plant implemented on a PLC", International journal of control, vol. 75, str. 1082-1091, 2002. [COBISS.SI-ID 17085735]

8. Andrej Rakar, Đani Juričić, "Primerjava metod aproksimativnega sklepanja pri izolaciji napak - simulacijska študija", Elektroteh. vestn., vol. 69, str. 120-127, 2002. [COBISS.SI-ID 17300007]

9. Andrej Rakar, Đani Juričić, "Diagnostic reasoning under conflicting data : the application of the transferable belief model", J. process control, vol. 12, str. 55-67, 2002. [COBISS.SI-ID 16376359]

10. Stanko Strmčnik, "A virtual organisation for exchange of knowledge and transfer of technology", International journal of technology transfer and commercialisation, vol. 1, str. 313-326, 2002. [COBISS.SI-ID 16950311]

11. Damir Vrančić, Stanko Strmčnik, Đani Juričić, "MOMI nastavitvena metoda za filtriran PID regulator", Elektroteh. vestn., letn. 69, št. 1, str. 52-59, 2002. [COBISS.SI-ID 2687316]

12. Darko Vrečko, Nadja Hvala, Juš Kocijan, "Wastewater treatment benchmark : What can be achieved with simple control?", Water sci. technol., vol. 45, str. 127-134, 2002. [COBISS.SI-ID 16751399]

1.04 Strokovni članek

1. Andrej Rakar, Đani Juričić, Miha Menard, Stanko Strmčnik, "Sistem za odkrivanje napak na polindustrijski napravi procesa predpriprave dimnih plinov", Avtomatika, let. 4, št. 22, str. 29-33, 2002. [COBISS.SI-ID 17019175]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. Lena Mårtensson, Janko Černetič, "IFAC 2002 milestone report on social impact of automatic", V: Plenary papers, survey papers and milestones, 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Barcelona, Spain, 21th-26th July, 2002, E. F. Camacho, ur., L. Basáñez, ur., J. A. de la Puente, ur., [S.l.], IFAC, 2002, str. 219-226. [COBISS.SI-ID 16877095]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Kristjan Ažman, Drago Matko, "Na znanju temelječe zaznavanje puščanja", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 421-422. [COBISS.SI-ID 18896935]

2. Blaže Banko, Juš Kocijan, "Uporaba Gaussovih procesov za identifikacijo nelinearnih sistemov", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 323-326. [COBISS.SI-ID 16997415]

3. Uroš Benko, "Application of sound analysis in diagnosing collector motors", V: Advances in supervision and control systems young generation viewpoint : proceedings of the 3rd International PhD Workshop, October 1-4, 2002, Strunjan, Slovenia, Andrej Rakar, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 8-15. [COBISS.SI-ID 17134375]

4. Boštjan Čečko, Juš Kocijan, Igor Škrjanc, "Diskretno vodenje nelinearnega bioreaktorja", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 245-248. [COBISS.SI-ID 16997671]

5. Janko Černetič, Stanko Strmčnik, Dietrich Brandt, "Revisiting the social impact of automation", V: Plenary papers, survey papers and milestones, 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, Barcelona, Spain, 21th-26th July, 2002, E. F. Camacho, ur., L. Basáñez, ur., J. A. de la Puente, ur., [S.l.], IFAC, 2002, str. 155-166. [COBISS.SI-ID 16876839]

6. Benjamin Čokan, Juš Kocijan, "Some realisation issue of fuzzy gain-scheduling controllers : a robotic manipulator case study : [presented at the 6th On-line World Conference on Soft Computing in Industrial Applications, September 10-24, 2001 on the Internet]", V: Soft computing and industry : recent applications, Rajkumar Roy, ur., New York, Springer, 2002, str. 191-199. [COBISS.SI-ID 16998183]

7. Boštjan Hauptman, "Batch scheduling in TiO[sub]2 production", V: Advances in supervision and control systems young generation viewpoint : proceedings of the 3rd International PhD Workshop, October 1-4, 2002, Strunjan, Slovenia, Andrej Rakar, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 47-54. [COBISS.SI-ID 17133607]

8. Boštjan Hauptman, "Razporejanje šarž pranja gela pri proizvodnji TiO[sub]2", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 257-260, 2002. [COBISS.SI-ID 17038375]

9. Vladimir Jovan, "The specifics of production scheduling in process industries", V: IEEE ICIT'02 : 2002 IEEE International Conference on Industrial Technology "Productivity reincarnation through robotics & automation" : 11-14 December 2002, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, Piscataway, IEEE, 2002, zv. 2, str. 1049-1054. [COBISS.SI-ID 17251623]

10. Đani Juričić, Mina Žele, "Robust detection of faults in command inputs", V: Preprints of the 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control : 21st-26th July, 2002, Barcelona, Spain, E. F. Camacho, ur., L. Basáñez, ur., J. A. de la Puente, ur., [S.l.], IFAC, 2002, 7 str. [COBISS.SI-ID 16987943]

11. Gregor Kandare, "Modelling and design of process control software", V: Advances in supervision and control systems young generation viewpoint : proceedings of the 3rd International PhD Workshop, October 1-4, 2002, Strunjan, Slovenia, Andrej Rakar, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 55-60. [COBISS.SI-ID 17134631]

12. Meta Levstek, Olga Burica, M. Stražar, Nadja Hvala, "Primerjava vzporednega delovanja pilotnih sistemov za odstranjevanje dušika", V: Zbornik referatov s posvetovanja, Slovenski kemijski dnevi 2002, Maribor, 26. in 27. september 2002, Peter Glavič, ur., Darinka Brodnjak-Vončina, ur., Maribor, FKKT, 2002, str. 133-138. [COBISS.SI-ID 17023527]

13. Vardan Mkrttchian, Dietrich Brandt, Janko Černetič, Hasmik Yeranosyan, "Framework for effective implementation of advanced technology in Armenia", V: Preprints of the 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control : 21st-26th July, 2002, Barcelona, Spain, E. F. Camacho, ur., L. Basáñez, ur., J. A. de la Puente, ur., [S.l.], IFAC, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 16877351]

14. Bojan Nemec, "Testing of cross-country ski shoes using an industrial robot", V: Environmental ergonomics X : ICEE 2002, papers from the 10th International Conference on Environmental Ergonomics, Fukuoka, Japan, September 23-27, 2002, [S.l.], ICEE, 2002, str. 511-514. [COBISS.SI-ID 17164327]

15. Andrej Rakar, "Hybrid modelling of electrical motors for diagnostic purposes", V: Advances in supervision and control systems young generation viewpoint : proceedings of the 3rd International PhD Workshop, October 1-4, 2002, Strunjan, Slovenia, Andrej Rakar, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 91-98. [COBISS.SI-ID 17134887]

16. Andrej Rakar, "Mehko modeliranje elektromotorjev za potrebe odkrivanja napak", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 299-302. [COBISS.SI-ID 17018919]

17. Iztok Špacapan, Juš Kocijan, Tadej Bajd, "Vodenje invalidskega vozička z mehko logiko", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 365-368. [COBISS.SI-ID 16997927]

18. Dejan Tinta, "Vibration analysis of vacuum cleaner motors", V: Advances in supervision and control systems young generation viewpoint : proceedings of the 3rd International PhD Workshop, October 1-4, 2002, Strunjan, Slovenia, Andrej Rakar, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 112-118. [COBISS.SI-ID 17134119]

19. Dejan Tinta, "Odkrivanje napak na sesalnih enotah", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 303-306. [COBISS.SI-ID 17137703]

20. Damir Vrančić, "Tuning of decoupling controller by using MOMI method", V: Advances in supervision and control systems young generation viewpoint : proceedings of the 3rd International PhD Workshop, October 1-4, 2002, Strunjan, Slovenia, Andrej Rakar, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 126-135. [COBISS.SI-ID 17133863]

21. Damir Vrančić, Ivan Ganchev, Đani Juričić, "Tuning the cascade control systems by means of magnitude optimum", V: Conference proceedings, The 4th Asian Control Conference, September 25-27, 2002, Singapore, [Singapore], Causal Productions, 2002, str. 2156-2161. [COBISS.SI-ID 17246503]

22. Damir Vrančić, Ivan Ganchev, Jukka Lieslehto, "Tuning multivariable controllers by using magnitude optimum approach", V: Conference proceedings, The 4th Asian Control Conference, September 25-27, 2002, Singapore, [Singapore], Causal Productions, 2002, str. 2162-2167. [COBISS.SI-ID 17246759]

23. Damir Vrančić, Juš Kocijan, Stanko Strmčnik, "Improving PID controller disturbance rejection by means of magnitude optimum", V: Conference proceedings, The 4th Asian Control Conference, September 25-27, 2002, Singapore, [Singapore], Causal Productions, 2002, str. 2140-2145. [COBISS.SI-ID 17247015]

24. Darko Vrečko, Nadja Hvala, Bengt Carlsson, "Feedforward-feedback control of an activated sludge process-a simulation study", V: Enviro 2002 : a unique approach to a unique environment, IWA 3rd World Water Congress, 7-12 April 2002 Melbourne, Australia, [S.l., s.n.], 2002, 8 str. [COBISS.SI-ID 16756007]

25. Darko Vrečko, Nadja Hvala, Samo Gerkšič, "Prediktivno vodenje študijskega primera čistilne naprave z linearnim modelom", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 201-204. [COBISS.SI-ID 17024039]

26. Sebastjan Zorzut, Giovanni Godena, Vladimir Jovan, "Metodologija izgradnje sistema vodenja z uporabo integriranega sistema Siemens Simatic PCS7", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 285-288. [COBISS.SI-ID 17036839]

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. Janko Černetič, "Special section on automated systems based on human skills and knowledge : preface", Control Engineering Practice, vol. 10, str. 559, 2002. [COBISS.SI-ID 16877607]

2. Janko Petrovčič, Juš Kocijan, "Predgovor", V: Praktični vidiki uporabe gradnikov v sistemih vodenja, Janko Petrovčič, Juš Kocijan, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2002, str. I-II. [COBISS.SI-ID 17091111]

1.22 Intervju

1. Stanko Strmčnik, "Avtomatizacija se umika integraciji", Finance, št. 239, str. 19, 2002. [COBISS.SI-ID 17202215]

1.25 Drugi članki ali sestavki

1. Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, "Programska orodja za razvoj nadzornih sistemov", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 10 str. [COBISS.SI-ID 18801703]

2. Gregor Dolanc, "Programska orodja za nadzor procesov z osebnimi računalniki : vaja", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 1 str. [COBISS.SI-ID 18139175]

3. Giovanni Godena, "Metrika programske opreme", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 11. do 15. oktober 2004, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Matjaž Colnarič, Tomaž Dogša, Andrej Rakar, Matjaž Ostroveršnik, Igor Steiner, Jure Lukač, Boštjan Hauptman, Denis Trček, Saša Sokolić, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Gašper Mušič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 20 str. [COBISS.SI-ID 18799399]

4. Giovanni Godena, "Praktična predstavitev programske opreme za vodenje šaržnih procesov", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 6 str. [COBISS.SI-ID 18139687]

5. Giovanni Godena, "Načela načrtovanja programske opreme", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 10 str. [COBISS.SI-ID 18139943]

6. Giovanni Godena, "Proces razvoja programske opreme", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 10 str. [COBISS.SI-ID 18137895]

7. Giovanni Godena, "Programska oprema za vodenje šaržnih procesov", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 10 str. [COBISS.SI-ID 18140199]

8. Giovanni Godena, "Programski jeziki za sisteme realnega časa", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 10 str. [COBISS.SI-ID 18138919]

9. Giovanni Godena, "Metrika programske opreme", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 20 str. [COBISS.SI-ID 18138663]

10. Giovanni Godena, "Domensko inženirstvo", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 24 str. [COBISS.SI-ID 18138407]

11. Boštjan Hauptman, "Programska oprema za razvrščanje", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 12 str. [COBISS.SI-ID 18140711]

12. Boštjan Hauptman, "Standard za programiranje programirljivih logičnih krmilnikov IEC 61131-3 : opis in praktična predstavitev", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 23 str. [COBISS.SI-ID 18139431]

13. Vladimir Jovan, "Uvod v programsko opremo za vodenje procesov", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 14 str. [COBISS.SI-ID 18137639]

14. Gregor Kandare, "Sistemska analiza : vaja", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 2 str. [COBISS.SI-ID 18140455]

15. Gregor Kandare, "Sistemska analiza in specificiranje", V: Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 8 str. [COBISS.SI-ID 18138151]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

1. Janko Petrovčič, Juš Kocijan, Praktični vidiki uporabe gradnikov v sistemih vodenja, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2002. [COBISS.SI-ID 120198144]

2.05 Drugo učno gradivo

1. Vladimir Jovan, Giovanni Godena, Gregor Kandare, Gregor Dolanc, Boštjan Hauptman, Mitja Bizjak, Alenka Žnidaršič, Giovanni Godena, ur., Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 18137383]

2. Juš Kocijan, Elementi za avtomatiko in robotiko : gradivo za laboratorijske vaje, 3. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2002. [COBISS.SI-ID 116399360]

3. Drago Matko, Đani Juričić, Sodobni postopki vodenja sistemov : študijsko gradivo za tečaj, Ljubljana, 3. do 7. junij 2002, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za elektrotehniko, 2002. [COBISS.SI-ID 2750292]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Marko Feigl, Samo Gerkšič, Damir Vrančić, Juš Kocijan, Robert E. King, Anna A. Stathaki, Mincho Hadjinski, Ventsislav Asenov, Kosta Boshnakov, Report on control algorithm agents implementation in C code : (ASPECT project), (IJS delovno poročilo, 8588), 2002. [COBISS.SI-ID 16798503]

2. Samo Gerkšič, Gregor Dolanc, Miha Božiček, Report on RTM testing in C (with FGSC) : ASPECT project, (IJS delovno poročilo, 8649), 2002. [COBISS.SI-ID 17045543]

3. Giovanni Godena, Metrika programske opreme v domeni vodenja procesov, (IJS delovno poročilo, 8566), 2002. [COBISS.SI-ID 16703015]

4. Giovanni Godena, Preslikava iz notacije ProcGraph v kodo krmilnikov, (IJS delovno poročilo, 8565), 2002. [COBISS.SI-ID 16703271]

5. Giovanni Godena, ProcGraph - postopkovno usmerjena grafična notacija za specificiranje programske opreme za vodenje procesov, (IJS delovno poročilo, 8564), 2002. [COBISS.SI-ID 16704295]

6. Dejan Gradišar, Vladimir Jovan, Povezava med programsksimi orodji Preactor SMC in GOSOFT 2000, (IJS delovno poročilo, 8641), 2002. [COBISS.SI-ID 17045799]

7. Alexandra Grancharova, Tor Arne Johansen, Juš Kocijan, Wolfram Ebert, Outline for the implementation of explitic model predictive control of gas-liquid separation plant : (MAC project), (IJS delovno poročilo, 8558), 2002. [COBISS.SI-ID 16631591]

8. Boštjan Hauptman, Koordinacija izvajanja šarž v postopku pranja gela v Cinkarni Celje, (IJS delovno poročilo, 8597), 2002. [COBISS.SI-ID 16798247]

9. Juš Kocijan, Bojan Likar, Blaže Banko, Agathe Girard, Roderick Murray-Smith, Carl E. Rassmussen, Identification of pH neutralization process with neural networks and Gaussian process models : MAC project, (IJS delovno poročilo, 8575), 2002. [COBISS.SI-ID 16702503]

10. Juš Kocijan, Damir Vrančić, Douglas J. Leith, William E. Leithead, Non-linear controller design for combustion process : MAC project, (IJS delovno poročilo, 8574), 2002. [COBISS.SI-ID 16702759]

11. Peter Kosin, Matjaž Šubelj, Janko Petrovčič, Boštjan Hauptman, Giovanni Godena, Vodenje tehnološkega postopka Prvo in drugo pranje gela z reduktivno obdelavo v Cinkarni Celje : analiza potreb in koncept sistema vodenja : verzija 1.1, (Projekt, INEA-DP-65/2001), 2002. [COBISS.SI-ID 17249575]

12. Matjaž Mišič, Stanko Strmčnik, Janko Černetič, Ekonomika sistemov za avtomatizacijo ter informatizacijo v industriji, (IJS delovno poročilo, 8655), 2002. [COBISS.SI-ID 17055015]

13. Janez Paradiž, Primož Rojec, Alenka Žnidaršič, Vladimir Jovan, Analiza zahtev in zasnova koncepta celovitega informacijskega sistema v podjetju SVEA, (IJS delovno poročilo, 8658), 2002. [COBISS.SI-ID 17046567]

14. Darko Vrečko, Nadja Hvala, Marjeta Stražar, Meta Levstek, Olga Burica, Nastavljanje parametrov bioloških procesov z uporabo respirometra, (IJS delovno poročilo, 8652), 2002. [COBISS.SI-ID 17047079]

15. Sebastjan Zorzut, Giovanni Godena, Boris Mahnič, Analiza potreb za izvedbo proizvodnega nivoja sistema vodenja PVA lepil v podjetju MITOL - Tovarna lepil d.d. : osnutek na nadaljno analizo : verzija 1.0, (IJS delovno poročilo, 8559). [COBISS.SI-ID 17249319]

16. Mina Žele, Andrej Rakar, Dejan Tinta, Janko Petrovčič, Đani Juričić, Sistem za končno kontrolo kvalitete elektromotorjev : 1. delno poročilo, (IJS delovno poročilo, 8513-zaupno), 2002. [COBISS.SI-ID 16411687]

17. Alenka Žnidaršič, Vladimir Jovan, Opis proizvodnega informacijskega sistema za spremljanje proizvodnje v obratu furnirnice, Bohor, (IJS delovno poročilo, 8653), 2002. [COBISS.SI-ID 17046311]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

1. David Čuk, Mitja Bizjak, Marijan Vidmar, Giovanni Godena, Sebastjan Zorzut, Opis izmenjevalnih SQL tabel povezave ERP Navision - PS PVA v Mitol Sežana, (IJS deovno poročilo, 8700), verzija 9.00, 2002. [COBISS.SI-ID 17249063]

2. Giovanni Godena, Matjaž Šubelj, Peter Kosin, Jure Lukač, Tomaž Raznožnik, Pavel Blagotinšek, Slavko Cankar, Vladimir Vrečko, Dejan Ketiš, Zvone Marcen, Projekt Predmesanje in razklop v podjetju Cinkarna Celje d.d. : projekt izvedenih del, (IJS delovno poročilo, 8534), 2002. [COBISS.SI-ID 17250599]

3. Damjan Janežič, David Čuk, Marko Albič, Giovanni Godena, Vladimir Jovan, Miroslav Štrubelj, Igor Škrjanc, Dolores Kokanja, Vodenje fleksibilne linije S 500 l reaktorjem v podjetju MITOL d.d. : idejni projekt : verzija 2.3, (IJS delovno poročilo, 8699), 2002. [COBISS.SI-ID 17248807]

4. Peter Kosin, Matjaž Šubelj, Janko Petrovčič, Boštjan Hauptman, Giovanni Godena, Vodenje tehnološkega postopka Prvo in drugo pranje gela z reduktivno obdelavo v Cinkarni Celje : specifikacija zahtev in funkcij ter koncept sistema vodenja : verzija 1, (Projekt, INEA-DP-65/2001), 2002. [COBISS.SI-ID 17249831]

5. Franko Kranjc, Marijan Adam, Lilijana Kocjan Žorž, Boris Mahnič, Giovanni Godena, Sebastjan Zorzut, Bojan Kos, Branko Nikolič, Andrej Fajfar, Aleš Zajc, Integracija računalniškega sistema vodenja proizvodnje IJS-E2/INEA in informacijskega sistema Navision, v obratu PVA Lepil, MITOL, d.d. Sežana : idejna zasnova rešitev na ravni Navision, 2002. [COBISS.SI-ID 17250087]

6. Primož Pirnat, Peter Kosin, Matjaž Šubelj, Giovanni Godena, Pavel Blagotinšek, Vladimir Vrečko, Vinko Rakoš, Rekonstrukcija hlajenja kalcinata : specifikacija zahtev in funkcij ter koncept sistems vodenja : verzija 1.0, (Projekt, INEA-DP-23/02), 2002. [COBISS.SI-ID 17248551]

7. Sebastjan Zorzut, Giovanni Godena, Damjan Janežič, M. Bizjak, Specifikacija za izvedbo proizvodnega nivoja sistema vodenja proizvodnje PVA lepil v podjetju MITOL - Tovarna lepil d.d. : verzija 1.8, (IJS delovno poročilo, 8691), 2002. [COBISS.SI-ID 17248295]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

1. Bojan Musizza, Sinhronizacija med možgansko, srčno in respiratorno funkcijo kot indikator za globino anestezije : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Anete Stefanovske, univ. dipl. inž. el., Ljubljana, [B. Musizza], 2002. [COBISS.SI-ID 3417940]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Janko Černetič, Social impact of automation : invited talk, Waterford, Waterford Institute of Technology, 25 Sep. 2002. [COBISS.SI-ID 17054759]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Bojan Musizza, Janko Petrovčič, Fajko F. Bajrovič, Samo Ribarič, Aneta Stefanovska, Interactions between oscillations in brain activity and the cardio-respiratory system in anæsthesia - preliminary results, Siena (Italy), Meeting of the European Sudy Group of Cardiovascular Oscillations, April 19-22, 2002. [COBISS.SI-ID 3232852]

3.25 Druga izvedena dela

1. Programski koordinator tečaja: Giovanni Godena, Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 14. do 18. oktober 2002, 2002. [COBISS.SI-ID 18141223]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Janko Černetič, ur., Control engineering practice. Vol. 10, no. 5 : guest editor of special section on Automated systems based on human skills and knowledge, 2002. [COBISS.SI-ID 16877863]

2. Andrej Rakar, ur., Advances in supervision and control systems young generation viewpoint : proceedings of the 3rd International PhD Workshop, October 1-4, 2002, Strunjan, Slovenia, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002. [COBISS.SI-ID 121006336]

Mentor pri magistrskih delih

1. Iztok Špacapan, Vodenje invalidskega vozička na osnovi mehke logike in haptične informacije : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Špacapan], 2002. [COBISS.SI-ID 3247444]

Mentor pri diplomskih delih

1. Gregor Cundrič, Avtomatsko vodenje procesa odpreme cementa : diplomska naloga, Nova Gorica, [G. Cundrič], 2002. [COBISS.SI-ID 205563]

Komentor pri diplomskih delih

1. Boštjan Čečko, Vrednotenje hitrostne linearizacije za načrtovanje diskretnih nelinearnih sistemov vodenja : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Čečko], 2002. [COBISS.SI-ID 3017812]

2. Tomaž Kerin, Uglaševanje PID regulatorjev z uporabo občutljivostnih funkcij : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Kerin], 2002. [COBISS.SI-ID 3014228]

3. Bogdan Rojc, Krmilniki na osnovi osebnih računalnikov : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Rojc], 2002. [COBISS.SI-ID 3169876]

4. Matjaž Zadravec, Načrtovanje multivariabilnega sistema vodenja za proces zgorevanja na osnovi hitrostne linearizacije : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Zadravec], 2002. [COBISS.SI-ID 2988116]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av