BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (E1)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Fajko Bajrović, Janez Sketelj, Marko Jug, Iztok Gril, Igor B. Mekjavić, "The effect of hyperbaric oxygen treatment on early regeneration of sensory axons after nerve in the rat", J. peripher. nerv. syst., vol. 7, str. 141-148, 2002. [COBISS.SI-ID 17168167]

2. Petra Golja, Ola Eiken, Samuel Rodman, Brane Širok, Igor B. Mekjavić, "Core temperature circadian rhythm during 35 days horizontal bed rest : presented at 23rd Annual Gravitational Physiology meeting, Stockholm, Sweden, June 2-7, 2002", Journal of gravitational physiology, vol. 9, str. 187-188, 2002. [COBISS.SI-ID 17305895]

3. Petra Golja, Igor B. Mekjavić, "Učinek hipoksije na prekrvljenost kože pri človeku", Med. razgl., vol. 41, str. 169-171, 2002. [COBISS.SI-ID 17252903]

4. Petra Golja, Igor B. Mekjavić, Kazimir Drašlar, "Vpliv hipoksije na vedenjsko termoregulacijo - laboratorijski poskusi", Med. razgl., let. 41, str. 127-134, 2002. [COBISS.SI-ID 17252135]

5. Miro Gradišar, Gortan Resinovič, Miroljub Kljajić, "Evaluation of algorithms for one-dimensional cutting", Comput. oper. res., vol. 29, no. 9, str. 1207-1220, Aug. 2002. [COBISS.SI-ID 12622310]

6. Ralf-Peter Jaime, Zlatko Matjačić, Kenneth Hunt, "Paraplegic standing supported by FES-controlled ankle stiffness", IEEE trans. neural syst. rehabil. eng., vol. 10, str. 239-248, 2002. [COBISS.SI-ID 17373735]

7. Polona Jaki, Ola Eiken, Igor B. Mekjavić, "Visual function after 35 days horizontal bed rest : presented at the 23rd Annual Gravitational Physiology Meeting, Stockholm, Sweden, June 2-7,2002", Journal of gravitational physiology, vol. 9, str. 31-32, 2002. [COBISS.SI-ID 17305383]

8. Alan Kacin, Igor B. Mekjavić, Samuel Rodman, Roger Kolegard, Ola Eiken, "Influence of active recovery following prolonged bed rest on the static exercise pressor response : presented at 23rd Annual Gravitational Physiology meeting, Stockholm, Sweden, June 2-7, 2002", Journal of gravitational physiology, vol. 9, str. 91-92, 2002. [COBISS.SI-ID 17305639]

9. Miroljub Kljajić, "System approach to modeling of complex systems with special regard to interorganizational systems", V: Acta systemica, (Acta systemica, Vol. 2, No. 1), George Eric Lasker, ur., Windsor (Ontario), International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, cop. 2002, str. 47-51. [COBISS.SI-ID 3460371]

10. Nives Klopčar, Jadran Lenarčič, "Primerjava robotskega ramenskega obroča z ramenskim obročem pri človeku", Elektroteh. vestn., letn. 69, št. 1, str. 40-45, 2002. [COBISS.SI-ID 2686804]

11. Nives Klopčar, Jadran Lenarčič, "Human versus robotic shoulder motion", Journal of advanced computational intelligence, vol. 5, str. 294-299, 2002. [COBISS.SI-ID 17130279]

12. Otmar Kugovnik, Matej Supej, Bojan Nemec, "Transversal drag forces during the ball's flight", Kinesiology (Zagreb), vol. 34, no. 1, str. 23-28, 2002. [COBISS.SI-ID 1523121]

13. Jadran Lenarčič, "Some considerations on the self-motion curves of a planar 3R manipulator", CIT. J. Comput. Inf. Technol., vol. 10, str. 125-131, 2002. [COBISS.SI-ID 17041447]

14. Igor B. Mekjavić, "Alu folija kot pripomoček za toplotno zaščito podhlajenih : da ali ne", Med. razgl., let. 41, str. 187-193, 2002. [COBISS.SI-ID 17253671]

15. Igor B. Mekjavić, "Ventilacija podhlajenih : mouth-to-mouth or bag-valve-mask? : usta na usta ali dihalni balon?", Med. razgl., let. 41, str. 195-199, 2002. [COBISS.SI-ID 17253927]

16. Igor B. Mekjavić, Klemen Rogelj, Maja Radobuljac, Ola Eiken, "Inhalation of warm and cold air does not influence brain stem or core temperature in normothermic humans", J Appl Physiol, vol. 93, str. 65-69, 2002. [COBISS.SI-ID 16805159]

17. Igor B. Mekjavić, Klemen Rogelj, Maja Radobuljac, Ola Eiken, "Splošna podhladitev : does inhalation rewarming provide a thermal increment to the nervous systems? : ali inhalacijsko zdravljenje pomaga pri ogrevanju osrednjega živčnega sistema?", Med. razgl., let. 41, str. 135-142, 2002. [COBISS.SI-ID 17252647]

18. Igor B. Mekjavić, Martin Tomšič, Samuel Rodman, "Merjenje toplotne izolacije gorniških čevljev", Med. razgl., let. 41, str. 183-186, 2002. [COBISS.SI-ID 17253415]

19. Bojan Nemec, Leon Žlajpah, "Force control of redundant robots in unstructured environment", IEEE trans. ind. electron. (1982), vol. 49, str. 233-240, 2002. [COBISS.SI-ID 16505895]

20. Bojan Nemec, Leon Žlajpah, "Experiments with force control of redundant robots in unstructured environment using minimal null-space formulation", Journal of advanced computational intelligence, vol. 5, str. 263-268, 2002. [COBISS.SI-ID 17130023]

21. Damir Omrčen, Bojan Nemec, "Meritev gibanja kolena z industrijskim robotom - avtomatska kompenzacija gravitacije prijemala", Stroj. vestn., vol. 48, str. 87-97, 2002. [COBISS.SI-ID 16821031]

22. Alenka Papler, Robert Leskovar, Miroljub Kljajić, "Interaktivno večkriterijsko razporejanje proizvodnje", Organizacija (Kranj), let. 35, št. 4, str. 256-261, apr. 2002. [COBISS.SI-ID 3352083]

23. Blaž Rodič, Miroljub Kljajić, "Programski agenti za povezovanje distribuiranih splošnih simulacijskih orodij", Organizacija (Kranj), letn. 35, št. 9, str. 589-593, nov. 2002. [COBISS.SI-ID 3573011]

24. Matej Supej, Otmar Kugovnik, Bojan Nemec, "New advances in racing slalom technique", Kinesiol. slov., letn. 8, št. 1, str. 25-29, 2002. [COBISS.SI-ID 1623473]

25. Matej Supej, Otmar Kugovnik, Bojan Nemec, "Novi pogledi na slalomsko tekmovalno tehniko - biomehanika nove slalomske tehnike", Šport (Ljublj.), letn. 50, št. 1, str. 29-34, 2002. [COBISS.SI-ID 1403825]

26. Matej Supej, Otmar Kugovnik, Bojan Nemec, "Kako biti najhitrejši v veleslalomu na svetovnem pokalu", Šport (Ljublj.), letn. 50, št. 4, str. 9-13, 2002. [COBISS.SI-ID 1684657]

27. Andrej Škraba, Miroljub Kljajić, "Analiza dinamike skupinskega odločitvenega procesa ob uvedbi povratne zanke", Organizacija (Kranj), letn. 35, št. 7, str. 415-422, sept. 2002. [COBISS.SI-ID 3469331]

28. Bogomir Vrhovec, Jurij Gorjanc, Igor B. Mekjavić, "Hipoksična soba v Ratečah", Med. razgl., let. 41, str. 177-181, 2002. [COBISS.SI-ID 17253159]

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. Tadej Bajd, Matjaž Mihelj, Zlatko Matjačić, "The biomechanics of standing and balancing in paralyzed people", Cellular & molecular biology letters, vol. 7, no. 1, str. 74-77, 2002. [COBISS.SI-ID 2710356]

2. Jurij Gorjanc, Igor B. Mekjavić, Polona Jaki, Janez Gorjanc, "Zdravljenje zmrzlin s hiberbarično oksigenacijo - poročilo z odprave Si.mobil Ski Everest 2000", Med. razgl., let. 41, str. 211-214, 2002. [COBISS.SI-ID 17254695]

3. Polona Jaki, Igor B. Mekjavić, Jurij Gorjanc, "Višinska retinopatija - poročilo z odprave Si.mobil Ski Everest 2000", Med. razgl., let. 41, str. 215-217, 2002. [COBISS.SI-ID 17254951]

4. Igor B. Mekjavić, Polona Jaki, Jurij Gorjanc, "Vpliv hipoksije na vedenjsko termoregulacijo - poročilo z odprave Si.mobil Ski Everest 2000", Med. razgl., let. 41, str. 219-223, 2002. [COBISS.SI-ID 17255207]

1.04 Strokovni članek

1. Stanko Strmčnik, "Šest kritičnih dejavnikov uspešnosti", Gospod. vestn., let. 51, št. 41, str. 104-106, 2002. [COBISS.SI-ID 17112103]

1.05 Poljudni članek

1. Petra Golja, "Potosi : majhno mesto, velik pekel : svetovna kulturna dediščina", Gea (Ljublj.), letn. 12, št. 1, str. [30]-33, jan. 2002. [COBISS.SI-ID 13445179]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. Igor B. Mekjavić, "Temperature set point versus operating point", V: Proceedings, 7th Annual Congress of the European College of Sport Science, Athens, 24-28 July, 2002, Maria Koskolou, ur., Nickos Geladas, ur., Vassilis Klissouras, ur., Athens, European College of Sport Science, 2002, vol. 2, str. 1066. [COBISS.SI-ID 16891175]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Darrin C. Bentivegna, Aleš Ude, Christopher G. Atkeson, Gordon Cheng, "Humanoid robot learning and game playing using PC-based vision", V: Proceedings, IROS 2002, 2002 IEEE/RSJ Intrnational Conference on Intelligent Robots and Systems, September 30 - October 4, 2002, EPFL Lausanne, Switzerland, [S.l., s.n.], 2002, str. 2449-2454. [COBISS.SI-ID 17059111]

2. Igor Bernik, Miroljub Kljajić, "Uporaba simulacijskih modelov za večkriterijsko razporejanje z evolutivnim računanjem", V: Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo, 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. - 29. marec 2002, Goran Vukovič, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 839-846. [COBISS.SI-ID 3336723]

3. Igor Bernik, Miroljub Kljajić, Mojca Bernik, "Use of simulation and visualization in multi criteria scheduling optimization with genetic algorithms", V: Proceedings of the 3rd WSEAS International Conference on Neural Networks and Applications (NNA '02), Fuzzy Sets and Fuzzy Systems (FSFS '02), Evolutionary Computation (EC '02), Interlaken, Switzerland, February 11-14, 2002, Ales Grmela, ur., Nikos Mastorakis, ur., [S. l.], WSEAS, 2002, 5 str. [COBISS.SI-ID 3292691]

4. Uroš Breskvar, Miroljub Kljajić, "Sprejemanje naročil s podporo genetskih algoritmov", V: Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo, 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. - 29. marec 2002, Goran Vukovič, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 847-852. [COBISS.SI-ID 3338003]

5. O. Eiken, M. J. Tipton, R. Kölegård, B. Lindborg, Igor B. Mekjavić, "Motion illness decreases the capacity to tolerate gravitational forces in humans", V: Environmental ergonomics X : ICEE 2002, papers from the 10th International Conference on Environmental Ergonomics, Fukuoka, Japan, September 23-27, 2002, [S.l.], ICEE, 2002, str. 331-332. [COBISS.SI-ID 17010215]

6. Petra Golja, J. M. Dalzell, M. Creaby, M. J. Barwood, C. Iliff, M. J. Tipton, Igor B. Mekjavić, "The effects of acute hypoxia on skin temperature in a cold, thermoneutral and warm environment", V: Proceedings, 7th Annual Congress of the European College of Sport Science, Athens, 24-28 July, 2002, Maria Koskolou, ur., Nickos Geladas, ur., Vassilis Klissouras, ur., Athens, European College of Sport Science, 2002, vol. 1, str. 267. [COBISS.SI-ID 16890919]

7. Alan Kacin, Igor B. Mekjavić, Samuel Rodman, Roger Kolegard, Ola Eiken, "Influence of active recovery following prolonged bed rest on the static exercise pressor response", V: Proceedings, 7th Annual Congress of the European College of Sport Science, Athens, 24-28 July, 2002, Maria Koskolou, ur., Nickos Geladas, ur., Vassilis Klissouras, ur., Athens, European College of Sport Science, 2002, vol. 1, str. 110. [COBISS.SI-ID 16890663]

8. Miroljub Kljajić, Uroš Breskvar, Igor Bernik, "Production planning using a simulation model and genetic algorithms", V: , str. 54-58. [COBISS.SI-ID 3364627]

9. Miroljub Kljajić, Tadeja Jere Lazanski, "System approach to modelling of complex systems with special regards to inter-organisational systems", V: Evolution and anticipation of living and social systems, Anticipatory decision and planning in economy, The anticipatory quantum biosphere, learning from nature : partial proceedings of CASYS '01, (International journal of computing anticipatory systems, Vol. 13), Fifth International Conference on Computing Anticipatory Systems, Liège, Belgium, August 13-18, 2001, Daniel M. Dubois, ur., Liège, CHAOS, cop. 2002, str. 211-225. [COBISS.SI-ID 3575571]

10. Miroljub Kljajić, Carlos A. Legna Verna, Andrej Škraba, "System dynamics model development of the Canary Islands for supporting strategic public decisions", V: Proceedings of the 20th International Conference of the System Dynamics Society, Palermo, Italy, July 28 - August 1, 2002, [Albany], System Dynamics Society, 2002, 16 str. [COBISS.SI-ID 3449107]

11. Nives Klopčar, Jadran Lenarčič, "Kinematic specifications of a humanoid shoulder motion", V: Proceedings, INES 2002, 6th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, May 26-28, 2002, Opatija, Croatia, Alen Lovrenčić, ur., J. Rudas, ur., Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Univeristy of Zagreb, 2002, str. 155-160. [COBISS.SI-ID 16769319]

12. Otmar Kugovnik, Matej Supej, Bojan Nemec, "Biomechanical measurements prove the new SL racing technique", V: Kinesiology : new perspectives : proceedings book, 3rd International scientific conference Kinesiology new perspectives, Opatija, Croatia, september 25-29, 2002, proceedings book, Dragan Milanović, ur., Franjo Prot, ur., Zagreb, Faculty of kinesiology, University of Zagreb, 2002, str. 701-704. [COBISS.SI-ID 1603505]

13. Ladislav Lenart, Janez Kušar, "Problem dolžine proizvodnega cikla", V: DSI 2002 : zbornik posvetovanja, Dnevi slovenske informatike = Slovenian Informatics Conference, Portorož, Slovenija, 17. - 19. april 2002, Sašo Novaković, ur., Ljubljana, Slovensko društvo Informatika, = Slovenian Society Informatika, 2002, str. 344-349. [COBISS.SI-ID 5213723]

14. Zlatko Matjačić, Kent Hunt, Henrik Gollee, Thomas Sinkjaer, "Functional FES supported standing in paraplegia : a review of a control approach", V: Proceedings, 1st FESnet Conference 2nd-3rd September 2002, University of Strathclyde, Glasgow, K. J. Hunt, ur., N. M. Coffield, ur., M. H. Granat, ur., 2002, str. 44-46. [COBISS.SI-ID 17373479]

15. Igor B. Mekjavić, Petra Golja, Michael J. Tipton, Ola Eiken, "The influence of prolonged simulated weightlessness on temperature regulation in humans", V: Environmental ergonomics X : ICEE 2002, papers from the 10th International Conference on Environmental Ergonomics, Fukuoka, Japan, September 23-27, 2002, [S.l.], ICEE, 2002, str. 21-23. [COBISS.SI-ID 17009703]

16. Damir Omrčen, "Measuring of knee movement using industrial robot", V: Proceedings, INES 2002, 6th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, May 26-28, 2002, Opatija, Croatia, Alen Lovrenčić, ur., J. Rudas, ur., Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Univeristy of Zagreb, 2002, str. 69-73. [COBISS.SI-ID 16780583]

17. Alun Rees, Clare Englin, Nigel A.S. Taylor, Mark Hetherington, Igor B. Mekjavić, Michael Tipton, "The nature of human adaptation to cold", V: Environmental ergonomics X : ICEE 2002, papers from the 10th International Conference on Environmental Ergonomics, Fukuoka, Japan, September 23-27, 2002, [S.l.], ICEE, 2002, str. 235-237. [COBISS.SI-ID 17009959]

18. Blaž Rodič, Andrej Škraba, Miroljub Kljajić, "Uporaba agentov v modeliranju in simulaciji organizacijskih sistemov", V: Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo, 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. - 29. marec 2002, Goran Vukovič, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 853-858. [COBISS.SI-ID 3460883]

19. Andrej Škraba, Miroljub Kljajić, "Analiza dinamike skupinskega odločitvenega procesa ob uvedbi povratne zanke", V: Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo, 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. - 29. marec 2002, Goran Vukovič, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 881-886. [COBISS.SI-ID 3448083]

20. Aleš Ude, "High frame rate vision for interaction between humans and humanoid robots", V: Proceedings, 11th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2002, Balatonfüred, Hungary, June 30 - July 2, 2002, J. K. Tar, ur., Budapest, Budapest Polytechnic, 2002, str. 236-241. [COBISS.SI-ID 16990759]

21. Aleš Ude, Christopher G. Atkeson, "Probabilistic detection and tracking at high frame rates using affine warping", V: Proceedings, (International Conference on Pattern Recognition), 16th International Conference on Pattern Recognition, August 11-15, 2002, Québec City, QC, Canada, R... Kasturi, ur., D... Laurendeau, ur., C... Suen, ur., Los Alamitos (California), IEEE Computer Society, cop. 2002, vol. 2, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 16990503]

22. Leon Žlajpah, Bojan Nemec, "Kinematic control algorithms for on-line obstacle avoidance for redundant manipulators", V: Proceedings, IROS 2002, 2002 IEEE/RSJ Intrnational Conference on Intelligent Robots and Systems, September 30 - October 4, 2002, EPFL Lausanne, Switzerland, [S.l., s.n.], 2002, str. 1898-1903. [COBISS.SI-ID 17058855]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Hans E. Berg, Ola Eiken, Lucijan Miklavčič, Igor B. Mekjavić, "Loss in lower limb strength, muscle and bone mass in response to 5 weeks of experimental bed rest", V: Life in space for life on earth, (Abstracts, SP-501), 8th European Symposium on Life Sciences Research in Space [and] 23rd Annual International Gravitational Physiology Meeting, 2-7 June 2002, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, [S.l.], European Space Agency, 2002, str. 42. [COBISS.SI-ID 16785959]

2. Ola Eiken, Roger Kölegård, Bertil Lindborg, Igor Mekjavić, "Pressure distension in arteries and arterioles of human limbs as influenced by prolonged bed rest", V: Life in space for life on earth, (Abstracts, SP-501), 8th European Symposium on Life Sciences Research in Space [and] 23rd Annual International Gravitational Physiology Meeting, 2-7 June 2002, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, [S.l.], European Space Agency, 2002, str. 75. [COBISS.SI-ID 16786471]

3. Petra Golja, Ola Eiken, Samuel Rodman Oprešnik, Brane Širok, Igor B. Mekjavić, "Core temperature circadian rhythm during 35 days horizontal bed rest", V: Life in space for life on earth, (Abstracts, SP-501), 8th European Symposium on Life Sciences Research in Space [and] 23rd Annual International Gravitational Physiology Meeting, 2-7 June 2002, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, [S.l.], European Space Agency, 2002, str. 262. [COBISS.SI-ID 16787751]

4. Petra Golja, Ola Eiken, Samuel Rodman, Brane Širok, Igor B. Mekjavić, "Core temperature circadian rhythm during 35 days of horizontal bed rest", V: Life in space for life on earth, (Abstracts, SP-501), 8th European Symposium on Life Sciences Research in Space [and] 23rd Annual International Gravitational Physiology Meeting, 2-7 June 2002, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, [S.l.], European Space Agency, 2002, str. P187-P188. [COBISS.SI-ID 17259047]

5. Petra Golja, Michael J. Tipton, Igor B. Mekjavić, "Skin temperature responses to hypoxia : presented at Scientific Meeting held at Univesity of York, 17-19 December 2001", J. physiol., vol. 539P, str. 69P, 2002. [COBISS.SI-ID 16746023]

6. Alan Kacin, Igor B. Mekjavić, Roger Kölegård, Ola Eiken, "Influence of prolonged bed rest on the exercise response", V: Life in space for life on earth, (Abstracts, SP-501), 8th European Symposium on Life Sciences Research in Space [and] 23rd Annual International Gravitational Physiology Meeting, 2-7 June 2002, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, [S.l.], European Space Agency, 2002, str. 142. [COBISS.SI-ID 16787239]

7. Miroljub Kljajić, Carlos A. Legna Verna, Andrej Škraba, "System dynamics model development of the Canary Islands for supporting strategic public decisions", V: Proceedings of the 20th International Conference of the System Dynamics Society, Palermo, Italy, July 28 - August 1, 2002, Pål I. Davidsen, ur., Albany (New York), System Dynamics Society, cop. 2002, str. 87. [COBISS.SI-ID 3448595]

8. Roger Kölegård, Igor B. Mekjavić, Bertil Lindborg, Igor Mekjavić, "Distensibility of limb veins as influenced by prolonged bed rest", V: Life in space for life on earth, (Abstracts, SP-501), 8th European Symposium on Life Sciences Research in Space [and] 23rd Annual International Gravitational Physiology Meeting, 2-7 June 2002, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, [S.l.], European Space Agency, 2002, str. 77. [COBISS.SI-ID 16786727]

9. Ladislav Lenart, "Separable programming in optimal control problem", V: Operations research 2002, Conference program, International Conference on Operations Research, Sept. 2 - Sept. 5, 2002, Klagenfurt, Universität Klagenfurt, 2002, str. 105. [COBISS.SI-ID 17245991]

10. Igor B. Mekjavić, Petra Golja, Michael J. Tipton, Ola Eiken, "The influence of prolonged bed rest on temperature regulation", V: Life in space for life on earth, (Abstracts, SP-501), 8th European Symposium on Life Sciences Research in Space [and] 23rd Annual International Gravitational Physiology Meeting, 2-7 June 2002, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, [S.l.], European Space Agency, 2002, str. 60. [COBISS.SI-ID 16786215]

11. Andrej Škraba, Miroljub Kljajić, "Impact of feedback loop on group decision process when applying system dynamics simulators", V: Operations research 2002, Conference program, International Conference on Operations Research, Sept. 2 - Sept. 5, 2002, Klagenfurt, Universität Klagenfurt, 2002, str. 137. [COBISS.SI-ID 3450899]

12. Matjaž Veselko, Bojan Nemec, Tomaž Randl, Damir Omrčen, "Mathematical model of the porcine knee", V: Abstract book, SICOT/SIROT 2002 from 22 world congress, [San Diego, SORELC, 2002], str. 67. [COBISS.SI-ID 15049945]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Igor Bernik, Miroljub Kljajić, Mojca Bernik, "Use of simulation and visualization in multi criteria scheduling optimization with genetic algorithms", V: Recent advances in simulation, computational methods and soft computing, (A series of reference books and textbooks), Nikos E. Mastorakis, ur., [S. l.], WSEAS Press, cop. 2002, str. 246-250. [COBISS.SI-ID 3291411]

2. Miroljub Kljajić, Igor Bernik, Uroš Breskvar, "Večkriterijska optimizacija razporejanja pri planiranju proizvodnje z uporabo simulacije in genetskih algoritmov", V: Organizacija in management : [izbrana poglavja], Jože Florjančič, ur., Björn Paape, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 183-196. [COBISS.SI-ID 3585043]

3. Jadran Lenarčič, Michael Stanišić, Eric Schearer, "Humanoid humeral pointing kinematics", V: Advances in robot kinematics : theory and applications, Jadran Lenarčič, ur., Federico Thomas, ur., Dordrecht, Boston, London, Kluwer, cop. 2002, str 79-88. [COBISS.SI-ID 16981799]

4. Alenka Papler, Robert Leskovar, Miroljub Kljajić, "Oblikovanje sistema za interaktivno večkriterijsko razporejanje proizvodnje", V: Organizacija in management : [izbrana poglavja], Jože Florjančič, ur., Björn Paape, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 297-306. [COBISS.SI-ID 3574547]

5. Andrej Škraba, Miroljub Kljajić, Robert Leskovar, "Vloga simulacijskih scenarijev v sistemu za podporo skupinskemu odločanju", V: Organizacija in management : [izbrana poglavja], Jože Florjančič, ur., Björn Paape, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 197-210. [COBISS.SI-ID 3574291]

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. Jadran Lenarčič, Feserico Thomas, "Preface", V: Advances in robot kinematics : theory and applications, Jadran Lenarčič, ur., Federico Thomas, ur., Dordrecht, Boston, London, Kluwer, cop. 2002, str. XIII. [COBISS.SI-ID 16981543]

2. Imre J. Rudas, Leon Žlajpah, "Special issue on Selected papers INES2000", Journal of advanced computational intelligence, vol. 5, str. 247, 2002. [COBISS.SI-ID 17136679]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

1. Peter Dovč, Andrej Kranjc, Jadran Lenarčič, Darja Mihelič, Janez Sketelj, Slavko Splichal, Danilo Zavrtanik, Boštjan Žekš, "Ali imamo v Sloveniji res preveč magistrov in doktorjev znanosti?", Delo (Ljubl.), leto 44, str. 31, 5. okt. 2002. [COBISS.SI-ID 20040493]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.09 Magistrsko delo

1. Nives Klopčar, Analiza kinematike ramenskega obroča pri človeku : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Klopčar], 2002. [COBISS.SI-ID 2695252]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Ola Eiken, B. Lindborg Kölegård, Igor B. Mekjavić, Petra Golja, H. E. Berg, Alan Kacin, Samuel Rodman, B. Sirok, Polona Jaki, The Valdoltra bed-rest study : effects of 35 days of horizontal bed rest on the function of peripheral blood vessels, the thermoregulatory system and on the function and structure of the muskuloskeletal system, (Scientific report, FOI-R-0748-SE), 2002. [COBISS.SI-ID 17271079]

2. Ola Eiken, Roger Kölegård, Igor B. Mekjavić, Exercise pressor-response and relaxed G-tolerance as influenced by physical fitness, (Scientific report, FOI-R-0230-SE), 2002. [COBISS.SI-ID 17235239]

3. Ola Eiken, Roger Kölegård, Igor B. Mekjavić, Exercise pressor-response and relaxed G-tolerance as influences by physical fitness, (Scientific report, FOI-R-0717-SE), Umeå, Swedisch Defence Research Agency, 2002. [COBISS.SI-ID 17575719]

4. Juš Kocijan, Gaussian process model based predictive control, (IJS delovno poročilo, 8710), 2002. [COBISS.SI-ID 17238311]

5. Anton Ružić, Specifikacija zahtev in možnih izvedb naloge "Avtomatizirana celica za strego stiskalnice in zlaganje pladnjev v proizvodnji magnetov", (IJS delovno poročilo, 8582), 2002. [COBISS.SI-ID 17380647]

6. Bogomir Vrhovec, Navodila za uporabo nadzornega programa za generator dušika Cooling 4.10, (IJS delovno poročilo, 8545), 2002. [COBISS.SI-ID 16704551]

2.24 Patent

1. Aleš Ude, Christopher G. Atkeson, Computer-implemented method and computer-executable program for automatically adapted a parametric kinematic model to the size a human actor for motion capture : Japanese patent no. 2002-235128, Japan Patent Office, 2002. [COBISS.SI-ID 18372903]

2. Aleš Ude, Christopher G. Atkeson, A subsampling method and a computer-executable program for real-time blob detection and tracking in an image based on affine warping : Japanese patent no. 2002-234243, Japan Patent Office, 2002. [COBISS.SI-ID 18372647]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Jadran Lenarčič, The kinematic performance of the human shoulder and the development of a humanoid shoulder complex : [invited talk] Aerospace and Mechanical Engineering Department Seminar, Notre Dame, University of Notre Dame, 5 March 2002. [COBISS.SI-ID 16698663]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Ola Eiken, Igor B. Mekjavić, The Valdoltra bed rest study : presented at "Space medicine and physiology", June 15, 2002, Valdoltra Orthopaedic Hospital, Ankaran, Slovenia, 2002. [COBISS.SI-ID 16803879]

2. Petra Golja, Ola Eiken, Samuel Rodman, Brane Širok, Igor B. Mekjavić, Core temperature circadian rhythm during 35 days horizonztal bed rest : poster presented at "Space medicine and physiology", June 15, 2002, Valdoltra Orthopaedic Hospital, Ankaran, Slovenia, 2002. [COBISS.SI-ID 16804647]

3. Polona Jaki, Ola Eiken, Igor B. Mekjavić, Visual function after prolonged bed rest : poster presented at "Space medicine and physiology", June 15, 2002, Valdoltra Orthopaedic Hospital, Ankaran, Slovenia, 2002. [COBISS.SI-ID 16804391]

4. Alan Kacin, Samuel Rodman, Roger Kolegard, Ola Eiken, Igor B. Mekjavić, Influence of prolonged bed rest on the exercise pressor response : poster presented at "Space medicine and physiology", June 15, 2002, Valdoltra Orthopaedic Hospital, Ankaran, Slovenia, 2002. [COBISS.SI-ID 16804903]

5. Member of the International Program Committee: Igor B. Mekjavić, Environmental ergonomics X, 10th International Conference on Environmental Ergonomics, September 23-27,2002 Fukuoka, Japan, 2002. [COBISS.SI-ID 17009191]

6. President of scientific committee: Igor B. Mekjavić, The First Annual Potočnik & Rusjan memorial meeting, 1-5 September 2002, Institut Jožef Stefan Ljubljana : president of scientific committee, 2002. [COBISS.SI-ID 17013031]

7. Igor B. Mekjavić, G-tolerance in military pilots : [invited talk] The First Annual Potočnik & Rusjan Memorial meeting, 1-5 September 2002, Institut Jožef Stefan Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 17013287]

8. Igor B. Mekjavić, Thermoregulatory system : presented at "Space medicine and physiology", June 15, 2002, Valdoltra Orthopaedic Hospital, Ankaran, Slovenia, 2002. [COBISS.SI-ID 16804135]

9. Igor B. Mekjavić, Ola Eiken, Space medicine background and general introduction : presented at "Space medicine and physiology", June 15, 2002, Valdoltra Orthopaedic Hospital, Ankaran, Slovenia, 2002. [COBISS.SI-ID 16803623]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

1. Petra Golja, Igor B. Mekjavić, Učinek hipoksije na prekrvljenost kože : predavanje na 10. Ažmanovih dnevih, 10-11 maj, 2002, Bled, 2002. [COBISS.SI-ID 16746279]

2. Igor B. Mekjavić, Alu folija kot pripomoček za toplotno zaščito podhlajenega: DA ali NE? : predavanje na 10. Ažmanovih dnevih, 10-11 maj, 2002, Bled, 2002. [COBISS.SI-ID 16746535]

3. Igor B. Mekjavić, Ventilacija podhlajenih: usta na usta ali dihalni balon (laboratorijska študija) : predavanje na 10. Ažmanovih dnevih, 10-11 maj, 2002, Bled, 2002. [COBISS.SI-ID 16746791]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Jadran Lenarčič, ur., Federico Thomas, ur., Advances in robot kinematics : theory and applications, Dordrecht, Boston, London, Kluwer, cop. 2002. [COBISS.SI-ID 16981287]

2. Applied human science, Mekjavić Igor B. (član uredniškega odbora 1997-), Chiba, Tokyo, Japan Society of Physiological Anthropology, ISSN 1341-3473. [COBISS.SI-ID 16605991]

3. Ergonomics, Mekjavić Igor B. (član uredniškega odbora 1997-), London, Taylor & Francis, ISSN 0014-0139. [COBISS.SI-ID 3120911]

4. European journal of underwater and hyperbaric medicine, Mekjavić Igor B. (član uredniškega odbora 2000-), Mannheim, European Underwater and Baromedical Society, ISSN 1605-9204. [COBISS.SI-ID 16130343]

5. Journal of the human-environment system, Mekjavić Igor B. (član uredniškega odbora 1997-), Tokyo, Society of Human Enrironment System, ISSN 1345-1324. [COBISS.SI-ID 16591911]

6. Potapljač, Mekjavić Igor B. (član uredniškega odbora 2002-), Murska Sobota, Tiskarna AIP Praprotnik, 2002-, ISSN 1580-853X. [COBISS.SI-ID 117052928]

Mentor pri magistrskih delih

1. Nives Klopčar, Analiza kinematike ramenskega obroča pri človeku : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Klopčar], 2002. [COBISS.SI-ID 2695252]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av