BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Center za informatiko in zunajšolsko izobraževanje (CT1)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Helena Jeriček, "Internet i ovisnost o internetu u Sloveniji", Medijska istraživanja, vol. 8, no. 1, str. 85-101, 2002. [COBISS.SI-ID 17411879]

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. Jana Kalin, "Ravnatelj in razrednik pred ogledalom novega profesionalizma", Sodob. pedagog., vol. 53, str. 150-166, 2002. [COBISS.SI-ID 16817191]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Pavel Golob, Žiga Knap, "Različni pristopi k definiranju pojma "informacija"", V: Aktualn'ie problem'i filosofii, cosiologii i politologii, èkonomiki i psihologii. vipusk 5 : material'i meždunarodnoj naučnoj studenčesko-aspirantskoj konferencii, aprel' 2002g. Perm, 2002, Perm, Perskij universitet, 2002, str. 55-58. [COBISS.SI-ID 17341479]

2. Pavel Golob, Žiga Knap, "Poskusi definiranja pojma informacije", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 79-80. [COBISS.SI-ID 17132839]

3. Helena Jeriček, "Zasvojenost z internetom", V: Aktualn'ie problem'i filosofii, cosiologii i politologii, èkonomiki i psihologii. vipusk 5 : material'i meždunarodnoj naučnoj studenčesko-aspirantskoj konferencii, aprel' 2002g. Perm, 2002, Perm, Perskij universitet, 2002, str. 81-90. [COBISS.SI-ID 17341991]

4. Helena Jeriček, "Autopoiesis in skupnost", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 93-95. [COBISS.SI-ID 17133095]

5. Jana Kalin, "The role of the teacher inside the curricular reform of the educational system in Slovenia", V: Curriculum theory, practice and active learning in changing societies : the II International Conference, September 12-14, 2002, University of Tartu, Toomas Tenno, ur., Tartu (Estonia), University Press, 2002, str. 72-79. [COBISS.SI-ID 16966695]

6. Urban Kordeš, "Konstruktivizem kot stvar izbire", V: Aktualn'ie problem'i filosofii, cosiologii i politologii, èkonomiki i psihologii. vipusk 5 : material'i meždunarodnoj naučnoj studenčesko-aspirantskoj konferencii, aprel' 2002g. Perm, 2002, Perm, Perskij universitet, 2002, str. 75-80. [COBISS.SI-ID 17341735]

7. Urban Kordeš, "Artificial simulation of living processes and its conditions", V: Evrističeskie funkcii naučnoj filosofii : mežvuzovskij sborenik naučnih trudov : [10-11 aprelja, 2002, Perm], (Novie idei v filozofiji, vipusk 11), Perm, Permskii universitet, 2002, str. 240-248. [COBISS.SI-ID 17045287]

8. Urban Kordeš, "Autopoiesis - an alternative view to the representationist perspective", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 77-78. [COBISS.SI-ID 17132583]

9. Urban Kordeš, "Science from the participatory position", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 96-98. [COBISS.SI-ID 17133351]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Jana Kalin, "How to stimulate the professional development of teachers with experiential learning", V: Experiential learning: cultural & ethical dilemmas : ICEL 2002, 1 to 5 July, 2002, Faculty of Law, Ljubljana, Slovenia, final programme [and] book of abstracts, Ljubljana, ICEL, 2002, str. 25. [COBISS.SI-ID 16966951]

2. Jana Kalin, "Ravnatelj in razrednik", V: Ravnatelj in šolska avtonomija : znanstveno - strokovni posvet, Čateške Toplice, 17. in 18. januar 2002 : [teze znanstveno-strokovnega posveta Ravnatelj in šolska avtonomija, Čateške Toplice, 17. in 18. januar 2002], Metod Resman, ur., Ljubljana, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2002, str. 98-100. [COBISS.SI-ID 16533799]

3. Jana Kalin, "What kind of teachers do we need and what kind of them we educate?", V: Teacher education as a social mission: a key to the future : conference proceedings, The Fourth International Conference on Teacher Education, [Tel-Aviv, Israel], June 23-27, 2002, [S.l., s.n.], 2002, vol. 1, str. 276. [COBISS.SI-ID 16817959]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Urban Kordeš, "Nujna zveznost sveta", V: Prestop : spominski zbornik Iztoka Sakside - Saxa, Jože Vogrinc, ur., Andreja Končan, ur., Jana S. Rošker, ur., Amanda Saksida, ur., V Ljubljani, Oddelek za sociologijo kulture, Filozofska fakulteta, 2000, str. 117-140. [COBISS.SI-ID 17342247]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Žiga Knap, Problemy sociologii v Slovenijii : invited talk, Perm, Permskii Gosudarstvenny Universitet, 13.10.2002. [COBISS.SI-ID 17013543]

2. Žiga Knap, Vvedenie v analitičeskuju filosofiju : invited lectures (10 hours), Perm, Permskii Gosudarstvenny Universitet, 13.10.2002. [COBISS.SI-ID 17013799]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Prevajalec

1. Janez Vrečko, "Čertomir - pobeždënnyj na vojne i pobeditel' v ljubvi : Janez Vrečko", V: Filologičeskie zametki : sbornik statej, Aleksandra Derganc, Andreja Eržen, Janez Vrečko, Blaž Podlesnik, Jana S. Rošker, Miha Javornik, Janja Urbas, M. P. Kotjurova, ur., I. N. Ščukina, ur., Perm, Permskij universitet, Kollektiv avtorov, 2002, str. 179-197. [COBISS.SI-ID 19089762]

Pisec recenzij

1. Marko Stevanović, Škola i stvaralaštvo, (Biblioteka pedagogika), Labin, MediaDesign, 2002. [COBISS.SI-ID 16817447]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av