BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Center za energetsko učinkovitost (CEU)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Primož Gspan, Mitja Kožuh, "Kako naj ocenjujemo toplotne razmere in kakovost zraka na delovnem mestu?", Delo + varnost, letnik 47, str. 67-74, 2002. [COBISS.SI-ID 16756519]

1.04 Strokovni članek

1. Tomaž Fatur, "Bomo tudi v Sloveniji kupovali energetsko varčne elektromotorje?", EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., zvezek 4, str. 30-32, 2002. [COBISS.SI-ID 17308199]

2. Tomaž Fatur, "Praogrami za varčevanje", Gospod. vestn., 15. april, str. 12, 2002. [COBISS.SI-ID 17266983]

3. Tomaž Fatur, Mihael Gabrijel Tomšič, "Izhodišča za ratifikacijo Kjotskega protokola", EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., zvezek 4, str. 24-25, 2002. [COBISS.SI-ID 17307943]

4. Barbara Petelin-Visočnik, "Raba energije v bolnišnicah", EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., leto 6, str. 30-37, 2002. [COBISS.SI-ID 16949031]

5. Barbara Petelin-Visočnik, "Milijoni puhtijo v nebo", Gospod. vestn., št. 13, str. 36-37, 2002. [COBISS.SI-ID 16947751]

6. Mihael Gabrijel Tomšič, "Odločitve o energiji : potratne ali trajnostne", Delo (Ljubl.), 29. julij, str. 10, 2002. [COBISS.SI-ID 16946215]

7. Mihael Gabrijel Tomšič, "Korak nazaj, zalet, skok naprej", Gospod. vestn., št. 41, str. 55, 2002. [COBISS.SI-ID 17340199]

8. Damjan Zagožen, "Z optimizacijo obratovanja do nižjih stroškov za električno energijo", EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., leto 6, str. 24-25, 2002. [COBISS.SI-ID 16759079]

9. Damjan Zagožen, Mihael Gabrijel Tomšič, Andreja Urbančič, "Nova uredba o CO[sub]2 taksi", EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., zvezek 5, str. 32-33, 2002. [COBISS.SI-ID 17308455]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. Hinko Šolinc, "Soproizvodnja v Sloveniji", V: 23. posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah, Kotnikovi dnevi, 21. in 22. marec 2002, Radenci, Maribor, Elektrotehniško društvo, 2002, str. 51-65. [COBISS.SI-ID 16800295]

2. Mihael Gabrijel Tomšič, Fouad Al-Mansour, Stane Merše, Hinko Šolinc, "Instrumenti za izboljšanje konkurenčnosti obnovljivih virov in soproizvodnje v Sloveniji", V: Daljinsko ogrevanje, hlajenje in oskrba s plinom v luči energetskega zakona : zbornik prispevkov, Franc Cimerman, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za daljinsko energetiko, 2002, str. 23-33. [COBISS.SI-ID 16795431]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Fouad Al-Mansour, "Izpopolnjen enostavni tehnično ekonomski model soproizvodnje toplote in električne energije", V: Komunalna energetika, 11. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, Slovenija, 14.-16. maj 2002, Jože Voršič, ur., V Mariboru, Univerza, 2002, 12 str. [COBISS.SI-ID 16757287]

2. Tomaž Fatur, "Energetsko varčni elektromotorji", V: Zbornik, Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost, 2002, str. 11-21, 2002. [COBISS.SI-ID 16795175]

3. Tomaž Fatur, Damjan Zagožen, "Demonstration projects for energy efficiency investments in the building and industry sector in Slovenia", V: Proceedings, CEERES, Central European energy efficiency and renewable energy sources, May 16-17, 2002, Bratislava, Bratislava, Ministry of economy, 2002. [COBISS.SI-ID 17335847]

4. Barbara Petelin-Visočnik, "Oskrba in raba energije v bolnišnicah", V: Komunalna energetika, 11. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, Slovenija, 14.-16. maj 2002, Jože Voršič, ur., V Mariboru, Univerza, 2002. [COBISS.SI-ID 16757031]

5. Mihael Gabrijel Tomšič, "How to justify and define a feed-in tariff_ : A debate and decisions in Slovenia", V: ENER Forum 3, (ENER Bulletin, 25.02), ENER Forum 3: Succesfully Promoting Renewable Energy Sources in Europe, Budapest, 6-7 June 2002, Budapest, European Network for Energy Research, 2002, str. 95-99. [COBISS.SI-ID 17383975]

6. Mihael Gabrijel Tomšič, "Odprti trg z energijo - izzivi in pričakovanja", V: Zbornik, Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", Center za energetsko učinkovitost, 2002, str. 9-20, 2002. [COBISS.SI-ID 16793895]

7. Mihael Gabrijel Tomšič, Tomaž Fatur, Stane Merše, Damjan Zagožen, "The role of eligible customers in developing the electricity market in Slovenia", V: 11. Forum: dan energije u Hrvatskoj, 11. Forum: dan energije u Hrvatskoj, 19.11.2002, Zagreb, Zagreb, Hrvatsko energetsko društvo, 2002, str. 151-162, 2002. [COBISS.SI-ID 17277479]

8. Mihael Gabrijel Tomšič, Andreja Urbančič, Stane Merše, "Cene energetskih storitev v tržnih pogojih in pri optimalnem upravnem nadzoru", V: Komunalna energetika, 11. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, Slovenija, 14.-16. maj 2002, Jože Voršič, ur., V Mariboru, Univerza, 2002. [COBISS.SI-ID 16757543]

9. Andreja Urbančič, Mihael Gabrijel Tomšič, Stane Merše, Zvone Košnjek, Zvonko Bregar, "Multicriteria energy planning analysis under energy market opening and environmental commitments", V: Power industry restructuring : proceedings, (Balkan power conference, 2), 2nd Balkan Power Conference, Belgrade, Yugoslavia, June 19-21, 2002, Robert Golob, ur., Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, 2002, str. 61-69. [COBISS.SI-ID 16915239]

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. Tomaž Fatur, "Energetska učinkovitost brez meja", EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., leto 6, 1, 2002. [COBISS.SI-ID 16758823]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija

1. Hinko Šolinc, Damir Staničić, Soproizvodnja toplote in električne energije : od ideje do izvedbe, Ljubljana, Konzorcij OPET Slovenija, 2002. [COBISS.SI-ID 119139840]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Fouad Al-Mansour, Techno-econpmic feasibility of large-scale production of bio-fuels in EU-candidate countries : Slovenia, (IJS delovno poročilo, 8683), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17292583]

2. Fouad Al-Mansour, Stane Merše, Marko Pečkaj, Damir Staničić, Damjan Zagožen, Študija izvedljivosti kogeneracije na lesno biomaso v Toplarni Železniki, (IJS delovno poročilo, 8581), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16920871]

3. Fouad Al-Mansour, Barbara Petelin, Mitja Kožuh, Raziskava možnosti za prodor energetskih tehnologij in usmerjevalnih mehanizmov za zmanjšanje rabe energije in emisij CO[sub]2 na dveh pilotnih modelih, (IJS delovno poročilo, 8708), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17295655]

4. Fouad Al-Mansour, Damir Staničić, Stane Merše, Andreja Urbančič, Ocena potencialnih znižanj emisij toplogrednih plinov iz področij energetska učinkovitost in spremembe tehnoloških procesov, (IJS delovno poročilo, 8503), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16931111]

5. Tomaž Fatur, Barbara Petelin-Visočnik, Daniela Brečko, Simona Susman, Organizacija posvetovanja "Dnevi energetikov 2002 - 4. srečanje energetskih menedžerjev Slovenije", (IJS delovno poročilo, 8612), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16921639]

6. Tomaž Fatur, Damjan Zagožen, Damir Staničić, Stane Merše, Barbara Petelin-Visočnik, Mitja Kožuh, Fouad Al-Mansour, Mihael Gabrijel Tomšič, Aljoša Aralica, Igor Ribič, OPET Slovenija : končno poročilo projekta, (IJS delovno poročilo, 8636), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16959271]

7. Mitja Kožuh, Marko Pečkaj, Milan Simončič, Franc Glavič, Vlado Belcar, Energetski pregled : tekstilna tovarna Motvoz in platno, (IJS delovno poročilo, 8731), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17429799]

8. Mitja Kožuh, Marko Pečkaj, Milan Simončič, Igor Horvat, Vinko Štefe, Branko Caglič, Energetski pregled Bolnišnice Golnik : končno poročilo, (IJS delovno poročilo, 8722), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17430055]

9. Mitja Kožuh, Barbara Petelin-Visočnik, Delavnica "Trajnostni in gospodarni energetski razvoj občine", (IJS delovno poročilo, 8569), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16921895]

10. Stane Merše, Marko Pečkaj, Milan Simončič, Damir Staničić, Damjan Zagožen, Bogdan Meglič, Študija izvedljivosti prehoda na neprekinjeno obratovanje sistema daljinskega ogrevanja mesta Ravne, (IJS delovno poročilo, 8546), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16928295]

11. Stane Merše, Andreja Urbančič, Mihael Gabrijel Tomšič, Fouad Al-Mansour, Ocena potencialnih znižanj emisij toplogrednih plinov iz sektorja oskrba z energijo : končno poročilo, (IJS delovno poročilo, 8504), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16945447]

12. Marko Pečkaj, Milan Simončič, Mitja Kožuh, Energetski pregled Goriške opekarne d.d., (IJS delovno poročilo, 8541), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16924711]

13. Hinko Šolinc, Barbara Petelin-Visočnik, Izvedba seminarja "Učinkovita raba energije v cestnem tovornem in avtobusnem prometu", (IJS delovno poročilo, 8613), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16945959]

14. Hinko Šolinc, Mihael Gabrijel Tomšič, Stane Merše, Svetovanje za povečanje ekonomičnosti proizvodnje električne energije, (IJS delovno poročilo, 8400), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17295143]

15. Mihael Gabrijel Tomšič, Fouad Al-Mansour, Stane Merše, Andreja Urbančič, Primož Simončič, Nike Pogačnik, Jože Verbič, Viktor Grilc, Muharem Husić, Jože Voršič, Andrej Hanžič, Marjan Seliškar, Dopolnitev proizvodno-emisijskih modelov sektorjev : gozdarstvo, kmetijstvo, odpadki in promet, (IJS delovno poročilo, 8633), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16945703]

16. Mihael Gabrijel Tomšič, Fouad Al-Mansour, Damir Staničić, Stane Merše, Andreja Urbančič, Marko Pečkaj, Izhodišča za ratifikacijo Kjotskega protokola : in zasnova operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, (IJS delovno poročilo, 8625). [COBISS.SI-ID 16921383]

17. Mihael Gabrijel Tomšič, Stane Merše, Damjan Zagožen, Igor Ribič, Milan Simončič, Tomaž Fatur, Mitja Kožuh, Združevanje upravičenih odjemalcev električne energije : poročilo projekta, 1. faza, (IJS delovno poročilo, 8654), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17316903]

18. Mihael Gabrijel Tomšič, Hinko Šolinc, Stane Merše, Fouad Al-Mansour, Izhodišča za zagon projekta kogeneracije v Toplotni oskrbi Maribor (TOM) upoštevajoč nove razmere v energetiki Slovenije, (IJS delovno poročilo, 8528), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17295399]

19. Andreja Urbančič, Stane Merše, Mihael Gabrijel Tomšič, Damjan Zagožen, Damir Staničić, Igor Strmšnik, Rotija Kmet, Branka Tavčar, Makroekonomski scenarij razvoja RS in drugi scenarijski dodatki za pripravo dolgoročnih energetskih strategij - izbrana poglavja : končno poročilo, (IJS delovno poročilo, 8666), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17292839]

20. Andreja Urbančič, Barbara Petelin-Visočnik, Mojca Suvorov, Vida Butina, Priprava parametrov za spremljanje izvajanja protokola energija v sklopu Alpske konvencije in priprava izhodiščnih podatkov, (IJS delovno poročilo, 8544), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17803303]

21. Andreja Urbančič, Damjan Zagožen, Damir Staničić, Hinko Šolinc, Mihael Gabrijel Tomšič, Fouad Al-Mansour, Tanja Markovič-Hribernik, Monika Kirbiš, Marjana Šijanec Zavrl, Aleš Bratkovič, Podpora sektorju energetike za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v sektorju energetike : Končno poročilo, (IJS delovno poročilo, 8665), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 17294887]

22. Damjan Zagožen, Milan Simončič, Mitja Kožuh, Energetski pregled SVEA Lesna Litija d.d., (IJS delovno poročilo, 8540), Ljubljana, Institut "Jožef Stefan", 2002. [COBISS.SI-ID 16922407]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Marko Pečkaj, ur., Damjan Zagožen, ur., Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo, Ljubljana, Konzorcij OPET Slovenija, 2002. [COBISS.SI-ID 119103488]

Prevajalec

1. Marko Pečkaj, ur., Damjan Zagožen, ur., Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo, Ljubljana, Konzorcij OPET Slovenija, 2002. [COBISS.SI-ID 119103488]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av